Lisa Dalsgaard

Lisa Dalsgaard, GoodiePack – Hvor endte vi med de meget omtalte diversitetstiltag?

Manglen på kønsdiversitet udgjorde vel halvdelen af alt, hvad erhvervsministrene Simon Kollerup og Morten Bødskov talte op i de sidste fire års snak om iværksætterreformen. Hvad endte vi så op med? Vi spørger founder & CEO i GoodPack, Lisa Dalsgaard og vender tiltagene.

Det var svært at holde den retorik ud, fordi det lød som gratis varm politiker-luft at snakke om vores andres bias og adfærdsændringer. Men dog acceptabelt og godt på den måde, at for så vidt politikere kan gøre noget, var de nærmest tvunget til at tage initiativer for kønsdiversitet med i reformen

Hvad bliver bundlinjen så, fx for Lisa Dalsgaard, founder og CEO for 14 medarbejdere i GoodiePack? Hun er 36 år og vil gerne have børn. Hvordan håndterer man lige orlov i et års tid samtidig med, man kører sin startup? Det dilemma smed hun på banen på Iværksætterskibet på Folkemødet. 

For Lisa og mange andre founders, der er kvinder og gerne vil have børn, rækker iværksætterreformens orlovstiltag nu engang næppe langt. Dagpengeretten for hende bliver udvidet. Dvs. melder hun sig i god tid i A-kasse, omend knap så god tid som før reformen, kan hun få 20.000 kr. om måneden i dagpenge. Og nu ret til at arbejde 3 ½ time om ugen! Det lød ikke som om, det tilbud rakte langt for Lisa, for hun skal frem for alt finansiere en (næsten) hel person til at erstatte hende i det år. 

Jeg synes, det er fint, at vi italesætter, at der jo bare ér forskelle på at være CEO som mand og kvinde. Hvis man så både er Founder og CEO, så skal virksomheden måske stå uden den mest bærende sælger i et helt år den dag, jeg vælger at få børn. Så jeg skal ud og finde en midlertidig CEO, det tænker jeg ikke er noget, en mand så ofte skal igennem”, fortæller Lisa Dalsgaard til Bootstrapping.

Så barsel er blevet bedre. Men vil dog stadig være med til at fastholde den skæve kønsfordeling af founders, hvor et velbetalt arbejde på Novo Nordisk og lignende steder til sammenligning må være en våd drøm at holde barsel fra.

Det handler, som Lisa Dalsgaard fortæller, ikke bare om køn:

Det kunne også være en Founder og CEO, som blev syg – og måtte fratræde i en midlertidig periode. Dette område ville jeg ønske, de havde berørt. Så det handler ikke bare om CEO´s egen økonomi og barsel, men også den kvindelige sælger, der skaber arbejdspladser!

 

EIFO og den offentlige støtte

Så er der andre ting i pakken, især strammer det offentlige selv kravene til kønsdiversitet. EIFO, samt Innovationsfonden og ATP – størrelser der i forvejen gør meget – skal gøre mere. Fx skal EIFO yde “en systematisk indsats for at udvikle en investeringsportefølje med bedre kønsbalance i bestyrelserne i de virksomheder, der investeres i”. Det kan bestemt godt betyde noget. Måske betyder det også lidt flere skemaer ude i Haifagade?

Vi gik videre til “Et iværksætterland i verdensklasse” onsdag, hvor Morten Bødskov og Marie Bjerre svarede på spørgsmål hos Dansk Industri. Her blev der netop efterlyst støtte til diversitetstiltag såvel som klare måltal, som man må se langt efter i udspillet. EIFO skal funde mere, for hidtil har det været private midler, der har støttet de vigtige tiltag fra Stine Colding Alstrups Diversity Commitment over Kristine Leerbecks Angella Invest til Jeanette Carlssons Tech Nordic Advocates.