Claus Gregersen - web (2)

Claus Gregersen, Chr. Augustinus Fabrikker: Iværksætterdagsordenen skal ikke bare fokusere på det, der populært kaldes ”styrkepositioner”

Siden Chr. Augustinus Fabrikker i 2019 begyndte at investere i scaleups, har de forsøgte at bevise, at investeringer i dansk venture sagtens kan hænge sammen med et konkurrencemæssigt afkast. 2 mia. kr. er afsat til deres ´scale investeringer´, hvor de som få i det danske venturemiljø leder A- og B-runder. Vi har talt med CEO, Claus Gregersen, der også forholder sig til iværksætterreformen.

– Efter du kom i direktørstolen, blev venture-investeringer føjet til som en investeringskategori hos Chr. Augustinus Fabrikker. I afsatte 1 mia. kr. – der senere er blevet hævet til 2 mia. kr. – til det I med et bedre ord kalder ”Scale investeringer”. Hvordan ser I jeres egen rolle i at modne de her scaleups? Hvor tæt går I på dem, I investerer i?

 

”I Chr. Augustinus Fabrikker ser vi investeringer i danske scaleups som essentielt for den fortsatte udvikling af nye virksomheder – og for det danske erhvervsliv og samfund. Og som en god forretningsmulighed. De bidrager med nye arbejdspladser, kompetencer og innovation

Derfor har vi afsat 2 mia. kr. til vores scale strategi. Scale strategien går i sin enkelthed ud på, at vi stiller os bag lovende danske vækstvirksomheder, hvor der skal bruges et betydeligt beløb på at skalere forretning. I denne fase af startup-økosystemet er der kun ganske få danske aktører, der kan stille med et trecifret millionbeløb. Her kan vi gøre gode forretninger samtidigt med, at vi gør en markant forskel. Derfor investerer vi signifikant i startup-virksomheder med rødder i Danmark og internationalt udsyn.

I forbindelse med vores omfattende due diligence proces bliver vi trygge ved den enkelte virksomheds forretningsmodel, men vi bruger mindst lige så meget tid på partnerskabet med stiftere og de andre investorer. På denne måde har vi en fælles forståelse af den rejse, vi skal på sammen. Vi er ofte i bestyrelsen i vores scale selskaber for at skabe et tæt bånd med de andre stakeholders omkring selskabet. Uden for bestyrelseslokalet arbejder vi ansvarligt med vores scale virksomheder og sparer løbende med ledelse og investorer om en lang række emner. 

Hvad vi i særdeleshed kan bidrage med er, at vi ikke kun tænker to – tre år frem, men derimod har fokus på, hvordan vi skaber fundamentet for den bedste virksomhed på længere sigt. Her er stabilitet, ro og opbakning til at tage modige beslutninger helt centralt. Vi er en langsigtet ejer uden en exit horisont. Det gælder vores scale investeringer og vores øvrige investeringer. Det betyder, at vores fokus er på langsigtet værdiskabelse”.

 

 

– Siden 2019 hvor den første kapital blev skudt i Lunar, har I været med til at lede store A- og B-runder i Lunar, Podimo, Veo og Corti. Når man kigger på jeres danske investeringer i scaleups, er det tydeligt, at I relativt til mange andre investorer lægger store æg i få kurve? Hvorfor er det jeres investeringsstrategi og hvad er kriterierne for, at I går ind i en scaleup?

 

 

”Vi ser rigtige mange af de lovende danske virksomheder og følger dem tæt, bl.a. igennem vores netværk af venture fonde og angel investorer. Når virksomhederne har vist, at de har et produkt, der er kommercielt og kan sælges (proof of commercialisation), så er virksomheden moden nok til, at vi kan gå med ind i ejerkredsen. Typisk passer dette med, at virksomheden har nået en Serie-A og skal til at bruge et betydeligt beløb (+10 mio. Euro) for at vækste. 

Vi har i dag investeret i syv lovende scale virksomheder, og der vil komme flere til over tid. Alle disse virksomheder er valgt aktivt til, og vi opererer ikke med en ”porteføljetankegang”. Hver enkelt af vores scale virksomhed er vigtig for os og noget, vi ønsker at dedikere vores tid og kapital til. 

For os er antallet af scale virksomheder derfor ikke det væsentligste, og vi har heller ikke som klassiske venturefonde et investeringspace, hvor vi skal foretage et minimum antal investeringer om året. Dette giver os ro til at investere, når vi mener, der er en relevant mulighed – og ikke ud fra et placeringsbehov. Det er en ret central forskel. Derudover vil vi hellere koncentrere os om færre selskaber, hvor vi kan gøre en forskel med vores tid og kapital, end i mange selskaber med et lavere ejerskab og dermed blive en mindre strategisk partner.

 

 

– Med undtagelse af EIFO, er I meget ofte den eneste danske venture-investor, der kan være med, når vi når op omkring serie-B. Hvad mangler det danske økosystem for at flere kan være med, så vi kan holde længere på danske scaleups? 

 

”Succes avler succes. Over de seneste år er økosystemet i Danmark blevet stærkere, og vi ser både stærkere founder teams og mere interesse for danske innovative selskaber. At vi så kun reelt ser få aktører med danske rødder, der kan løfte større investeringsbeløb, skyldes, at risikovilligheden ikke har været der historisk. Vi fornemmer, at der er sket et skifte over de seneste år, og jeg synes, vi har en berettiget tro på, at vi vil se flere private kapitalkilder bidrage til denne udvikling. 

En af nøglerne til fremtidig succes på dette område er, at vi fortsætter med at skabe innovative danske selskaber. Hvis der først skabes en bred anerkendelse af, at det kan lade sig gøre, og med faktiske eksempler, så vil det være lettere at få flere aktører til at investere. Og så kan vi håbe, at regeringens nye iværksætterudspil også vil skabe bedre rammer for dansk iværksætteri i verdensklasse. Det er et fornuftigt udspil, som adresserer flere vigtige problemstillinger. Om det så også sikrer mere risikokapital, det må tiden vise”. 

 

 

– Er der vertikaler såsom green tech eller life science, der måske følger den klassiske vej for vækstvirksomheder, I kunne forestille jer at investere i?

 

”De bedste ideer og muligheder kommer ofte fra de områder, hvor man mindst venter det. Jeg er bekymret, hvis iværksætterdagsordenen bliver fokuseret på det, der populært kaldes ”styrkepositioner”. Det er industrielt vigtigt, men ikke på iværksætterniveau. Der skal vi tænke mere bredt. 

Vi investerer selv i en lang række brancher. Af vores nuværende syv selskaber, er der både Healthtech, fintech, sportstech, B2B software og consumer. Vi kigger løbende på nye investeringsmuligheder, også i green tech og life science. Generelt passer vi på ikke at bokse os selv inde, men i stedet fokusere på at finde fantastiske stiftere med ild i øjnene, og høje ambitioner, der kan disrupte eksisterende brancher”.

 

 

– Hvordan balancerer I jeres fokus mellem jeres mere traditionelle investeringer i ældre danske selskaber som Tivoli, Royal Unibrew og Gyldendal overfor ventures på den anden side, hvor selskaberne kører med underskudsmodeller og nøgletallene generelt er helt anderledes? Er der noget, de to felter deler, de kan lære af hinanden?

 

”Vi er meget opmærksomme på, at to situationer og ejerskaber ikke er ens. Dette gør sig gældende både inden for vores etablerede ejerskaber og vores scale ejerskaber og på tværs af disse. Scale virksomhederne er vækstmotorer og kræver typisk mere kapital, for at skabe en stærk markedsposition over en kort årrække. Nøgletallene på cash burn, vækst og vejen til profitabilitet er centrale. De mere etablerede ejerskaber er forretninger, der kan stå på egne ben og med et mere traditionelt ledelsesmæssigt fokus. 

En styrke er, at vi ved hvordan, et modent og veletableret selskab ser ud, da vi har ti af dem i vores portefølje i dag. Denne viden kan vi bidrage med i vores scale ejerskaber, så vi over tid kan hjælpe med at modne organisationen og processerne i selskabet. Vi bidrager derudover typisk med stabilitet samtidig med, at vi har et stærkt alignment med founders omkring at skabe værdi over en lang årrække”.

 

 

– Hvordan måler I succesen for jeres venture-investeringer? Hvilke afkastmål har I sat, og kan disse investeringer bidrager til jeres samlede portefølje?

 

”Succes for os i vores scale investeringer er, at de over tid bliver profitable og kan stå på egne ben. Når dette er nået, så har vi været succesfulde. Det kan tage en kortere eller længere periode – nogen skal bruge mere kapital end andre – men fælles er en målsætning om at blive økonomisk uafhængige af investorer og dermed samtidig bevise, at selskabet har en fundamental berettigelse i markedet. 

Det er vigtigt for os, da det typisk også betyder, at selskabet så har formået at skabe arbejdspladser og innovation – og dermed har bevist sit værd i en international kontekst. 

De investeringer vi laver i scale er mere risikofyldte end andre dele af vores balance. Vi forventer derfor også et højere afkast over tid. Vi har indtil videre formået at have en god balance mellem størrelsen på vores investeringer sammenholdt med vores samlede balance. Vi er overbeviste om, at vi sagtens kan skabe et konkurrencemæssigt afkast samtidig med, at vi investerer i danske scaleups. Det har vi umiddelbart bevist over de seneste fem år inden for området.