Foto: Gettyimages

Analyse: Hvad er afkastet af investering i startups?

Afkastet på investering i unoterede virksomheder og startups er højere end aktier – men det er risikoen også. Vi har undersøgt en stribe business angel-netværk og deres medlemmers afkast. Se også resultaterne fra de førende studier af business angel-afkast.

Investering i noterede aktier og obligationer har givet et afkast på 6 pct. om året de seneste to årtier. Afkastet på unoterede aktier har ligget på 15 pct. om året, i følge McKinsey. I perioden 2004-2019 var afkastet i privat equity-fonde på 13,7 %, ifølge Cambridge Associates. I samme periode var det gennemsnitlige årlige afkast på noterede aktier på 6,8 % (MSCI World).

Ser man specifikt på opstartsvirksomheder, så er investorernes afkastkrav typisk langt højere, gerne 50-100 % om året, omend det sjældent lader sig realisere. Ca. hver femte startup lukker efter fire år. Men gøres afkastet op for de startups, som overlever og lykkes med at blive solgt, så er svaret: ca. 200-300 % afkast efter 5-7 år afhængigt af, hvilke investorer, investornetværk eller venturefonde man spørger. Her er nogle af tallene fra de englenetværk, som har undersøgt deres medlemmers investeringsaktivitet.

Business angel-netværk og deres afkast

Vi har undersøgt +20 BA-netværk fra Europa. Kun få af dem har undersøgt deres medlemmers afkast:

 •   Schweiz, GoBeyond Investing / 884 medlemmer/ 12 % årligt afkast over ca. 2,7 år (2019-rapport)
 •   Spanien, AEBAN / 2.000 medlemmer / 3-11 gange pengene igen over ca. 5 år (2019-rapport)
 •   Finland, FiBAN / 650 medlemmer / 3,75 gange pengene igen over 5,5 år (2017-rapport)
 •   Danmark, DanBAN / 180 medlemmer /4,5 gange pengene igen over en ukendt periode (2019-rapport)
 •   England, UK Business Angel Association / 18.000 investorer / 1-5 gange pengene igen over 10-15 år (2018-rapport)
 •   Irland, HBAN / 366 medlemmer / 10 gange pengene igen i 9 % af tilfældene.

I USA rapporteres om multiple på 2,5 gange pengene igen over en 4,5-års periode ifølge et studie af Angel Resource Institute.

Undersøgelser om business angels: 22-30 % IRR-afkast

Wiltbank (2009) viser i et studie af 158 engelske business angels, at de i gennemsnit har genereret et 4-års afkast på x2,2 og IRR (internal rate of return) omkring 22 %. Her bør der tages forbehold for målingsmetoden og -perioden, bias fra business angels samt den kendsgerning, at kun 9 % af business angels opnåede 80 % af afkastene.

I et tidligere studie af 539 business angels viser Wiltbank (2007) et gennemsnitligt afkast over en 3,5-års periode på x2,5 og IRR omkring 27 %.

Kauffman Foundations undersøgelser, Returns to Angel Investors in Groups og Expected Returns to Angel Investors, baseret på data fra deres Angel Investor Performance Project (AIPP), placerer business angels’ IRR-afkast over 30 %.

Til sammenligning viser studier, at venturekapitalfondes gennemsnitlige årlige afkast målt på IRR svinger omkring 12 %[1], 17 %[2] og 19 %[3] afhængigt af målingsmetoden. Venturekapitalfonde kan i øvrigt have svært ved at slå afkastet på markedsporteføljen[4].

Den gyldne 10’er-regel

Måske et par tommelfingerregler kan hjælpe. Vi kalder den 10’er-reglen, og den dækker egentlig over flere sammenfaldende huskeregler, som vi har opsnappet gennem årene.

 •       Kun hver 10. aktieinvestor kan slå aktiemarkedet.
 •       Kun hvert 10. startupinvestor får pengene 10 gange igen.
 •       Ventureinvestorers afkastkrav er 10 gange pengene igen.
 •       Det 10. startup i porteføljen skal gerne blive det såkaldte “home-run”, der tjener investeringen (eller tabene) fra de øvrige ni investeringer hjem.
 •       På et samfundsmæssigt plan kommer pengene næsten 10 gange igen for hver krone privat risikovillig kapital, der investeres.

[1] Phalippou, L., Gottschalg, O. (2009)

[2] Kaplan, S. N., & Schoar, A. (2005), s. 27

[3] Ewens M., Jones M.C., Rhodes-Kropf M. (2013)

[4] Da Rin (2011), s. 81