Rollemodeller for alle #7 – Lars Sandahl Sørensen, Administrerende Direktør for Dansk Industri

“Diversitet gør virksomheder klogere. Forskellige medarbejdere bringer forskellige erfaringer og perspektiver med sig, som virksomheden kan få gavn af.”

Konkrete løsninger på kompleks udfordring.

Flere forskellige slags øjne kommer frem til flere gode resultater og flere gode løsninger. Sværere er det ikke ifølge Dansk Industris administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen, at argumentere for, hvorfor diversitet er så vigtigt. Hvordan man som virksomhed opnår diversitet, er dog noget mere kompleks. Men det bør ikke forhindre erhvervslivet i at arbejde med udfordringen, for i Danmark er vi langt bagud. Derfor opfordrer Dansk Industri sine 18.000 medlemsvirksomheder til at underskrive The Gender Diversity Pledge og dermed forpligte sig til aktivt at arbejde for større ligestilling. Det helt centrale er her at sætte klare mål for kønsfordelingen i virksomheden. Pledgen indeholder 16 principper og en række konkrete værktøjer, som kan give idéer til arbejdet med diversitet i eksempelvis rekruttering, i coaching, i medarbejderudvikling og i organisationsudvikling. Det arbejde vil på sigt føre til samfundsudvikling.

Interviewet i denne toplederstafet er en del af kampagnen ”Rollemodeller for alle”, hvor Foreningen KvindeKompagniet og Female Leadership Academy giver deres bidrag til debatten om diversitet og kvinder i ledelse. Formålet med podcastserien at høre toneangivende erhvervsledere og sikre vidensdeling på tværs af brancher bl.a. om, hvordan vi i Danmark skaber flere rollemodeller og øger andelen af kvindelige ledere.