Healthtech

Yes, invester i sundheds tech!

Aldrig har vi holdt så mange syge og ældre så længe i live! Det vil kræve tech for at løse de behov og understøtte de for få medarbejdere. Jeg har de sidste tre år haft dialog med over hundrede primært danske investorer, startups og aktører i Health-, Med- og BioTech vertikalen. Sigtet har været, med støtte fra Novo Nordisk Fonden, at etablere et landsdækkende netværk, så vi kan få flere tidlige investeringer ind i det her danske og nordiske styrkeområde. Her deler jeg nogle af de vigtige konklusioner op til lanceringen af netværket på DTU Science Park den 24. maj.

Vi kommer til selv at følge vores sundhedsdata, have tech til at overvåge os og hjælpe til med behandlinger, ligesom personaliserede medikamenter i den grad udvikles med AI og tech. I Danmark og Norden har vi fremragende forskere indenfor sundhed og virkelig lovende startups, der skaber innovation i feltet. Og der er også en del investorer, herunder nye investorer i de tidlige pre seed og seed faser. Men investorerne er spredt over landet og i norden. 

 

Investorerne er spredte. Netværk efterlyses

Modsat fx robot, fintech og andre tech-felter er der ingen tidlig organisering af private investorer i det samlede felt. Endnu. Samtlige de mange jeg har talt med påpeger, at investorerne er for spredte fra hinanden til at finde sammen om investeringer og om videndeling. Det handler om at give fælles adgang til gode udvalgte, tidlige cases, der potentielt kan investeres i via syndikater.

Der er mange statslige og private organiseringer i Øresundsregionen som fx Dansk Biotek, BII, Danish Life Science Cluster, Medicon Valley Alliance, COBIS, m.fl. Men de er – med fx Health Tech Hub Copenhagen og DTU Science Park og Skylab som undtagelser – primært pharma og biotek orienterede. Og det er en udfordring for tidlige almene investorer, der er orienteret mod tech (software og hardware), at de oplever sig meget langt fra at forstå biologi og molekyler. Det er ærgerligt for der er ellers godt med muligheder – ingen anden vertikal er så profitabel. Lad os grave lidt dybere.

 

Sundhedsinnovation på 3 felter: Health-, Med- og Bio Tech

Det her felt af sundhedsinnovation er lettere at overskue, hvis du ser det som tre sammenhængende felter:

Health Tech: Er software baserede teknologier, der digitaliserer en ydelse inden for forebyggelse eller behandling. Der kan være tale om B2C løsninger (consumer health) som den udbredte finske Oura Ring, eller meget kritisk omtalte kroatiske Bellabeat wearables, med 350 danske investorer, der også monitorerer sundhed. Men især er der mange danske startups, der udvikler B2B løsninger til hospitaler, praktiserende læger, plejehjem mm. Det er fx systemer der med AI hjælper med detektering, workflow, telemedicin, overvågning og det at holde styr på patientforløb. Blandt de mere kendte startups er Corti, Teton.ai og Ward 24/7. Forskellen til investeringer i anden tech, er relativt begrænset. B2B er dog her ofte B2P, altså til et offentligt sundhedsvæsen.

Med Tech: Hardware baserede teknologier, der indkorporerer software. Typiske eksempler er apparater til at screene og diagnosticere fx cancer eller monitorere diabetes. Vi har i Danmark en lang tradition her (fx Radiometer). Det kan også være tale om fx avancerede nye materialer til proteser. I forhold til Health Tech er der her ofte mindre datahåndtering, men flere medical device- og CE-godkendelser og længere afprøvningshorisont. Men set fra et alment investor synspunkt er der ikke noget, der fundamentalt adskiller investeringer i selskaber som Radiobotics, Advalight og Measurelet fra andre investeringer i Hard Tech. Fx er Med Tech robotter til operationer, løft af patienter mm. bare varianter af robotter.

Bio Tech: Her er der tale om teknologier, der skaber produkter ved at modificere biologiske processer. Et berømt eksempel inden for vacciner var BioNTechs hurtige udvikling af vaccine under covid-19. Et dansk eksempel kan være Union Terapeutics i Hellerup, der udvikler 15 drugs indenfor immunologi og er finansieret af BA’er, familiekontorer og institutionelle investorer. Her er investeringerne typisk større – og den samlede tidshorisonten via tests til færdigt drug længere. Men en exit for private investorer til næste stadie fx exit til venturefonde, eller M&A opkøb eller IPO’s på vækstbørser er almindelige. 

De fleste rapporter indikerer, at beløbene der til nu er investeret i Danmark i tidlig ventures i de tre kategorier, er nogenlunde lige store. Om end altså større, men færre beløb i Bio Tech.

 

Databrug og AI kommer ind overalt

Et central pointe for alle i feltet er, at AI vil være en driver i alle tre felter. Som det hedder i en anden nylig rapport om investorperspektiver i Health Tech: “Alle investorer, peger på AI og automatisering af sundhedsvæsnet som den største trend inden for Nordisk Health Tech. Dette understreger en fælles overbevisning om AI-drevne sundhedsløsningers transformative kraft, som f. eks. AI-assisteret diagnose og prædiktiv analyse, i revolutionen af patientpleje og kliniske processer.” Den danske scaleup Corti er et illustrativt eksempel. Med sin AI-baserede alarm-løsning, har Corti nu efter en serie ventureinvesteringer nået en B-runde på 500 mio. kr., og er ude på det amerikanske marked. Men der er en hel bølge af nye smarte teknologier og databrug, der muliggør mere personaliseret, mere effektiv behandling og forebyggelse. 

 

Tidlige investorer har meget de kan tilføre startups

Hvad er så problemet? Det er at vi kommercialiserer projekterne dårligere end førende sundhedshubs som Massachusetts, Oxbridge, Singapore og Schweiz. Vi har behov for at få dealflow frem i lyset og synliggjort. De tidlige startups lever et mere skjult liv på universiteterne, end fx de lettilgængelige e-commerce løsninger, der dominerer i offentligheden (”Løvens Hule”). Populært sagt, så vi har ikke som professor Jes Broeng, DTU formulerer det fået ’universiteterne ud til investorerne’ – og heller ikke ’nok tidlige investorer ind på universiteternes campus’. Projektet er et forsøg på at samle parterne mere effektivt og skabe et permanent netværk af tidlige tech investorer, der kan skabe værdi for sundheds startups i de tidlige pres seed og seed faser. Især ved at matche stærke kandidater kommercielt, herunder med at være mentorer og bestyrelsesmedlemmer til startups. 

Her kan jeg høre, at investorerne efterlyser muligheden for i et netværk at støtte sig til viden og strategier fra specialister. Deres kendskab til sundhedssektoren er ’guld’, inklusive specialisters forståelse for brugerne af udstyr i klinikken, anvendeligheden af sundhedsdata, patentering, myndighedskrav til hardware, og til hele værdikæden. Det at have lead fra erfarne BA, familiekontorer, venturefonde og EIFO i feltet så man kan co-investere, efterlyses også. Der har været en vis tendens til at miljøet har ”lukket sig om sig selv” siger folk til mig – det vil alle gerne væk fra!

 

Learning by doing

Det er en trekant der skal fungere: engineering fra tekniske videnskaber, det biologiske fra sundhedsvidenskab og så det kommercielle. Alle kan her blive bedre til fælles at løfte den enorme potentielle værdiskabelse, der venter. Bedste mødegrund er altid praktikken. Få de mange gode projekter pitchet og diskuteret. Og det her gælder i hele Norden med start i Danmark. Netværket skal omfatte investorer fra hele Danmark – lige fra Universitetshospitalet og Novi i Aalborg, over The Kitchen og AU samt Skejby til den fælles Syddansk og OUH campus i Odense og frem mod DTU og SUND og de mange organiseringer i København fra HTHC til BII. Det handler nu om at skabe et landsdækkende netværk, hvor alle fra starten kan involveres, og netværket kan engagere sig i de dialoger og udvekslinger, der leder til investeringer i fremtidens sundhed.

Vil du gerne høre mere om det nye landsdækkende netværk i Health-, Med- og BioTech kan du kontakte Christina Rich, cr@dtusciencepark.dk eller Troels Keldmann, trkeld@dtu.dk 

 

Du kan læse mere her: