Ugens startup: WARD 24/7 – AI til overvågning af syge

Kan vi med kunstig intelligens – AI – komme komplikationer og klinisk forværring hos patienter i forkøbet? Og hvordan tager sundhedssektoren selv imod brugen af algoritmer til overvågning af patienter? De første erfaringer fra WARD 24/7 tyder ifølge CEO Betina Lindhard Langemark og investor Claus Hansen på, at AI også her er fremtiden.

Det er ikke så mærkeligt, at C-krisen har sat fokus på, hvordan vi kan diagnosticere COVID-19, hvordan vi kan medicinere patienter, og især hvordan vi kan få effektive vacciner. Men også bredere har C-krisen befordret hjælpemidler, der kan overvåge de mange patienter effektivt og samtidig sikre afstand mellem patient og behandler.

På Bootstrapping har vi før jul haft cases med Teton.ai og med Lifeline Robotics. Og i mandags gik Danske Regioner sammen med Danske Patienter, Lægeforeningen, FOA, SIND og Kommunernes Landsforening ud med fem digitale cases, hvor et panel af patienter skal udpege en vinder.

I dag ser vi på Ward 24/7 med missionen om at revolutionere måden, vi overvåger og monitorerer patienter på hospitaler i dag. Holdet bag medtech-virksomheden har udviklet en teknologisk løsning, der via en algoritme skal forudse komplikationer hos patienter. Udover at undgå klinisk forværring hos patienter kan teknologien reducere nærkontakt mellem patient og personale. Det lyder som et ideelt værktøj i kampen mod den coronaepidemi, som slider så hårdt på hospitalspersonalet.

Vi har spurgt CEO Betina Lindhard Langemark, hvilke muligheder og udfordringer der ligger i implementeringen af WARD 24/7 i et sundhedsvæsen, der er presset til det yderste, og hvilken rolle AI for fremtiden har at spille i sundhedssektoren.

Hvordan forklarer du, hvad WARD 24/7 laver, til nogen, der aldrig har hørt om det?

”Forestil dig, at du som ansat på et hospital møder ind kl. 8 om morgenen. Der er lav bemanding, apparaturer bimler og bamler, og uanset hvor meget du kæmper, har du ganske enkelt ikke overblik over, hvilke af dine patienter der virkelig har brug for din hjælp.

Når jeg til daglig taler med læger og sygeplejersker, bliver jeg mødt af dybe frustrationer over, at der ikke er den fornødne tid eller teknologi til at give patienter den tryghed, de har brug for. Grundlæggende handler WARD 24/7’s mission om, at du som patient på et hospital føler, at der er nogen, der holder øje med dig og passer på dig – også når der ikke står en læge eller sygeplejerske og taler med dig.

Vi oplever i dag, at 30 % af alle patienter får uventede, kritiske komplikationer ifm. deres indlæggelse på et hospital – det er jo et helt vildt tal. Vores founderteam, Helge Bjarup Dissing Sørensen, Christian S. Meyhoff og Eske K. Aasvang, kommer fra sundhedsteknologi- og hospitalsverdenen, og de tænkte, at det måtte der kunne gøres noget ved. Derfor har vi udviklet algoritmer, der via vitalparametre måler, hvornår der er tale om en klinisk forværring hos en patient. Ved at sætte et plaster og en lille klemme på patienten kan systemet via matematisk og medicinsk modellering fortælle via en alarm, hvornår patienten har brug for opmærksomhed.”

Betina Langemark lægger vægt på, at algoritmestyringen letter en stor del af den stress, sygeplejersker og læger oplever: ”Når overlægen f.eks. står og skal bedøve en patient, så vil patientens tilstand afspejle sig direkte i de data, man ser på skærmen. Sådan er det ikke for en sygeplejerske på en sengeafdeling, som ofte må forlade en risikopatient for at tilse den næste. Personalet fortæller os, at der er en stor tryghed i at vide, at algoritmestyringen nok skal give besked ved forværring.”

Er det en bekymring, at andre medtech-firmaer kopierer jeres teknologi, når nu målingen af patienter er baseret på vitalparametre?

”Nej. Hvor de fleste andre firmaer primært kigger på, hvordan de optimerer deres udstyr, og retter fokus mod enkelte funktioner, så anskuer vi patientovervågningen ud fra et mere holistisk synspunkt, hvor vi integrerer en lang række funktioner og målinger.

Egentlig håber vi, andre vil gøre det samme, men der er ikke andre endnu, udover ganske få, der laver automatiserede modeller. Vi ser rigtig mange device-firmaer, men vi har ikke set nogen, hvor der måles vitalsignaler over tid.

Egentlig ser jeg flere mulige samarbejdspartnere end konkurrenter. Der ligger interessante muligheder i samarbejdsaftaler med device-firmaer, der vil kunne anvende vores algoritmeløsninger.”

Hvad er perspektiverne for fremtiden og jeres runway – ligger der en exit-mulighed for enden af regnbuen?

”I første omgang har vi en drøm om, at det her skal komme ud til patienterne og forbedre livet og arbejdsgangen for personalet på hospitalet. Men på sigt kunne en exit-strategi godt blive interessant. En spændende mulighed kunne være at lave et jointventure sammen med et større medtech-firma, hvor vi udliciterer vores algoritmer – på den måde vil vi kunne komme bredest muligt ud.”

Hvordan mærkede WARD 24/7, at verden ændrede sig i 2020?

”Vi stod faktisk lige foran at skulle i gang med vores kliniske forsøg for at validere algoritmerne, da hele landet pludselig lukkede ned, inklusive al planlagt hospitalsaktivitet.”

Men teamet i WARD 24/7 rykkede hurtigt og fik på rekordtid afsendt ansøgning til Danske Regioner og Novo Nordisk Fonden:

”De viste stor velvillighed og handlekraft, og det gav muligheden for at monitorere COVID-19-patienter. Pludselig fik vi en use-case, hvor vi fik lov til at se produktet virke, og jeg tror, vi i dag har monitoreret omkring 200 COVID-patienter.

Selvom COVID-19 har været en kæmpe udfordring, har der været en positiv virkning. Når vi kom ud blandt sygeplejerskerne, blev vi bekræftet i, at vi havde et produkt, der var fremtiden. Pludselig har du en virkelighed, hvor du som del af et sundhedspersonale rent faktisk kan følge med i, hvordan dine patienter har det ved at scrolle på din smartphone. På den måde kan du som sygeplejerske få roen til at koncentrere dig om de patienter, der har mest brug for dig.”

Hvad er næste skridt på vejen for at lykkes med jeres mål – skal I have flere parter ind over den nuværende udvikling?

”Det næste bliver at fortsætte med at sammensætte det helt rigtige team omkring vores produkt. Jeg har været enormt privilegeret i forhold til at blive inviteret ind af WARD 24/7’s tre fantastiske founders. Og så bliver det næste i øvrigt at finde en CTO! Vi har gennem Brian Hedegaard – som har valgt at investere i WARD 24/7 – fået en af Danmarks bedste regulatoriske personer inden for medical software, hvilket skaber kæmpe værdi for vores forretning. Det giver mig lige så meget tryghed for den regulatoriske proces, som WARD 24/7 i fremtiden vil kunne give patienterne og sundhedspersonalet. Herudover har vi manglet nogle penge, men vi har også manglet intelligente penge. Vi har fået Claus Hansen ind, der udover sin store erfaring med startups har en unik forretningsforståelse omkring medtech, som er altafgørende i forhold til at få et produkt ført ud på markedet.”

Nybagt investor i projektet, Claus Hansen har selv følgende kommentar til sin investering i WARD 24/7:

”Jeg er først og fremmest optaget af, at WARD 24/7 adresserer et stort ”unmet medical need” i markedet, samt at selskabet allerede har så mange data opsamlet, og at vi hver dag er aktive i markedet med vores MVP, som hjælper patienter og sundhedspersonale med en bedre behandling. WARD 24/7 er på mange måder et akademisk drevet selskab, men med tilføjelsen af Betina som skal lede den kommercielle og strategiske udvikling af selskabet, ser jeg mange spændende muligheder både for en direkte go-to-market approach, samt industrielle samarbejder.”

Her mod slutningen, tænker du, Betina, at der er juridiske og etiske overvejelser, der bør indtænkes ved algoritmestyret teknologi i sundhedssektoren, og binder de jer til Norden?

”Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at WARD 24/7 ikke skal ses som en erstatning for kliniske og medicinske beslutningsprocesser og diagnoser. Vores produkt tilbyder en ekstra opmærksomhed, der dels kan lette arbejdsgangen for personalet på sygehuse, og dels få reduceret mængden af patienters komplikationer, så vi får skabt den fornødne tryghed.

Foreløbig er der ikke grund til at tro, at teknologien skubber den lægefaglige vurdering af pinden. Snarere skal den ses som et supplement, der skal gøre det samlede beslutningsgrundlag stærkere.”

Når Betina Langemark reflekterer over virksomhedens udfordringer, er coronasituationen svær at komme uden om. Planerne om en ekspansion til udlandet trækker ud, dog er målet om at komme til USA, hvor de største kommercielle muligheder ligger, uændret:

”Ganske enkelt, fordi det er der, hospitalsvæsenet er mere omstillingsparat, så er det i USA, vi ser, at pengene er. I forhold til at komme ud over landets grænser har vi forskellige kontakter og akademiske samarbejder, der kan hjælpe os på vej, men det er klart, at COVID-19 har forsinket processen.”

At WARD 24/7 vælger at kigge mod USA, er ikke så underligt. Landets digitalisering af data i sundhedsvæsenet og øgede omkostninger for forbrugere af sundhedspleje har skabt et healthtech-marked, der det seneste årti er eksploderet. De sidste otte år er venturekapital inden for healthtech syvdoblet, og vi har bl.a. set, at Flatiron Health i 2018 blev opkøbt for 1,9 mia. US dollars af medicinalgiganten Roche – vel at mærke, da Flatiron Health var i opstartsfasen.