Ugens startup: LifeBoard – er danske strande helt uden sikkerhed?

Hvorfor fylder forebyggelse af drukneulykker intet politisk, når flere i bl.a. Sverige omkommer i drukneulykker end i trafikken? Bootstrapping har spurgt CEO og co-founder i Lifeboard Aps, Sofus Amby, som gennem udbredelsen af datadrevet redningsudstyr, forsøger at skubbe til det billede. Lead-investor Thomas Black-Petsersen, der i et DanBAN-syndikat matchet af Vækstfonden, har skudt 2,4 mio. ind, fortæller om potentialet for at skalere projektet.

Opråb til politikere

Lifeboard startede som et afgangsprojekt fra industriel design på Aalborg Universitet. Sofus Amby og hans studiegruppe undrede sig over, hvorfor redningskransen var det faste og eneste redningsudstyr ved danske og strande og søer, når alle undersøgelser viste, at ulykkerne foregår længere ude, end man fysisk kan kaste en redningskrans.

Når Danmark hverken har lovgivning for redningsudstyr eller de store regler for sikkerhed ved badeområder, som ellers er tilfældet i lande som Sverige og Finland, så er det svært at gøre en koordineret indsats på området. Med 16.000 danskere der oplever nærdrukning årligt, har Lifeboard siden 2020 forsøgt at råbe kommunalpolitikerne op, der ikke lader til have set samme undersøgelser som Sofus Amby og teamet i Lifeboard:

Man har måske ikke overvejet, hvad det reelle behov er, hvis man sætter en redningskrans op ved badesøer og strande. Sådan virker det i hvert fald, når mange badeulykker foregår længere ude end redningskransen kan kastes”, fortæller CEO og co-founder Sofus Amby.

 

Når data er mere end et buzzword

Redningskranse er udviklet til skibsfart, og kommer ifølge Sofus Amby ikke til sin ret ved søer og strande. Når det så alligevel er det foretrukne redningsudstyr, så kan der være grund til at kigge mod alternativer. Ikke mindst fordi 70 danske dødsfald årligt finder sted som følge af drukneulykker. Holdt op mod de 16.000 der årligt oplever nærdrukning, er det en lille andel. Undersøgelser peger alligevel i retning af, at begge tal kan nedbringes betydeligt, hvis det generelle niveau for sikkerhed hæves gennem bedre og mere anvendeligt udstyr.

Ifm. at Sofus Amby har været rundt til kommuner og præsenteret den data startuppen har indsamlet, lader det til, at politikerne er klar til at gøre en indsats på området. Lifeboard har indtil videre etableret aftaler med en femtedel af landets kommuner, siden man rullede produktet ud i 2020.

I første afsnit af den nye sæson af Løvens Hule, lød det på Jesper Buch som om, at han ene og alene lod sig begejstre af en smykkevirksomheds forretning, fordi dens produktudvikling var baseret på data. Og så forstår man måske, hvordan data hurtigt kan blive et buzzword. Lifeboard produktudvikling er lige så databaseret. Hvis man med data kan måle brug og effekt, så har man et temmelig stærkt forhandlingsgrundlag overfor nye kunder, der ellers kan have svært ved at forholde sig til det ene produkt frem for det andet. Sofus Amby fortæller:

”Da vi rullede produktet ud i sommeren ’20, lod vi uforberedte badegæster afprøve det for at se, hvordan de tog det i brug, og hvor hyppigt de gjorde det ift. øvrigt udstyr. Den data vi indsamlede, viste bl.a., at dobbelt så mange badegæster vil tage lifeboards udstyr i brug, som det udstyr der var der i forvejen, når der skulle laves redninger”.

Bestyrelsesformand Thomas Black-Petersen bakker op om det billede, og anvendeligheden har været afgørende for, at han har troet så meget på projektet, at han er gået ind som lead-investor: ”Der er jo ikke nogen, der har lavet noget lignende før. Og her tænker jeg på redningsudstyr med funktionalitet, som almindelige badegæster kan tage i brug ved ulykker, uden at have prøvet det før”.

Offer for tyveri og hærværk?

Udgangspunktet for Lifeboard er, at ganske almindelige badegæster uden erfaring med redninger, skal kunne tage udstyret i brug. Traction på hvor meget og hvordan folk bruger deres ’lifeboards’, har været værdifuldt og afgørende for, at man løbende har kunne sætte ind med de rigtige justeringer af produktet.

At man kan spytte data ud gennem traction er takket være et indbygget GPS-system, der må siges at have værdi på flere måder. Når vi på Bootstrapping har været forbi udbydere af ’deletransport’, der gennem samarbejdsaftaler med kommuner popper op i bybilledet som Donkey Republic og Cogo, er snakken faldet på den kæmpe udfordring, der er med tyveri og hærværk. Hvis man tror, at livsredende udstyr er helligt ift. de problemstillinger, tager man grueligt fejl. En undersøgelse foretaget af Aarhus Kommune viste, at 150% af Aarhus’ centrale redningsgrænse blev stjålet eller smidt i åen:

Når de kommuner vi forhandler med, har vished om den data, så virker det som regel som en lettelse på dem, at man er forsikret ved et GPS-system, som tracker udstyret” lyder det fra Sofus Amby, der samtidig fortæller, at man først kommer problemet helt til livs, når et alarmsystem er helt færdigudviklet. Det næste man arbejder på, er at få et alarmsystem udviklet til alarmberedskab. Noget Sofus Amby indrømmer, kan være tidskrævende, ligesom det kan være omkostningsfuldt. Men det er en nødvendighed, hvis kommuner i længden skal være med på idéen.

 

Norden som førsteprioritet

En femtedel af landets kommuner er føjet til kundelisten, herunder 20 kystkommuner som har investeret i ekstra sikkerhed til deres badestrande med en Lifeboard-aftale. Startuppen sætter nu sejlene til mod resten af det nordiske marked med nye midler i ryggen, der i første omgang skal sikre udbredelsen særligt i Finland og Sverige. Og potentialet er langt mere vidtgående, hvis man spørger Thomas Black-Petersen, der er i spidsen for den gruppe af investorer, der har set det livreddende element og det forretningsmæssige potentiale i virksomheden. Thomas Black-Petersen fortæller:

LifeBoard ApS er en vigtig tilføjelse i kampen om at redde liv fra druknedøden, som jeg og gruppen af investorer ser frem til at blive en del af. Det er en livredende virksomhed, som der bl.a. med 16.000 årlige nær-drukninger er behov for. Og det er ikke kun herhjemme. Der er jo temmelig meget vand i verden, og det vilde er, hvor få lande det her har et fokus i. Tager du f.eks. et land som Frankrig, så har de kyststrækninger med mio. af badegæster om året, hvor der ikke findes noget som helst udstyr”.

I lande hvor problematikken er stor, kan der være tænkt på lignende præventive løsninger. Bemærkelsesværdigt er det alligevel hvor få lande på det europæiske kontinent, det reelt har fokus i. Redningskransen gør, at vi måske i Danmark er længere fremme end lande som f.eks. Frankrig. Spørgsmålet er alligevel, om der ikke bør gøres en større og mere koordineret indsats. Eventuel lovgivning på området kan sætte endnu mere skub i den udvikling, som en startup som Lifeboard forsøger at fremme. Og både CEO Sofus Amby og bestyrelsesformand Thomas Black-Petersen har en stor tro på, at politikere meget snart har det på deres dagsorden.