Kent Du og Klavs Hjort, Danske Bank

Hvilke parametre afgør, om et selskab er kvalificeret til finansiering?

De seneste års tørke på kapitalmarkedet har skabt for stor usikkerhed om gennemførelsen af kapitalrejsninger til, at banker kan tilbyde lån baseret på et term sheets. Mange scaleups har justeret deres strategier og lavet planer, der skal bringe dem til et scenarie, hvor de er profitable. Men hvad har banker i værktøjskassen for at scaleups kan servicere deres gæld?

Vi forsøgte i seneste artikel i Bootstrapping at nuancere, hvorfor bankers mandat er anderledes end venture debt udbydere og traditionelle investorer. I dag skal vi se på, hvad det så er for specifikke kriterier, der gælder for, at scaleups faktisk er kvalificerede til bankfinansiering. Herunder går vi mere i dybden med de finansielle produkter og betingelser, banken tilbyder til scaleups i et marked, der er markant ændret sammenlignet med de glade dage i 2021.

Pro-medlemskab?

Støt missionen om økosystemets stemme. Få tjek på de vigtigste personer og dagsordener – og nå ned under alle hurra-nyhederne.

Tryk her

Allerede medlem? Log ind her: