Økosystemet er bekymret. Er alle de 4 nødprodukter skarpe og opdaterede nok? Lånenes størrelse begrænses af, at hovedstolen nu ikke må overstige 6 mio. kr. tillagt ét af følgende valgfrie beløb: 2x 2019 lønomkostninger eller 25 % af 2019 omsætning. Godt fordi alt for store lån er usunde? Eller begrænsende og cementerende for strukturen? Meningerne er delte.

VF-lånepakken: Kommer hestene til at bides i stalden?

Vækstfondens længe ventede nødhjælpslån er nu ved at blive frigivet. Men der begynder at være nervøsitet i økosystemet for, om der er føde nok til især de mest kraftige og livsduelige heste. Vil de begynde at trampe og bides i stalden? Og kommer vi aldrig fra hestehold til bilkørsel, fordi økosystemet cementeres.

De første lån fra Vækstfondens fire nye lånepakker er ved at rulle ind på bankkonti. Som du kan læse andetsteds, er de på vej ind på bankkontoen hos Louise Ferslev, CEO i MyMonii. Og hun kan værdsætte det på flere dimensioner. MyMonii laver selv bankkonti, der hjælper børn med at spare op.

Torben Frigaard Rasmussen, fynsk storinvestor i robotindustrien, blev sidste år kåret til årets danske business angel af Keystones, BA-Syddanmark og DanBAN, hvor han er nyt medlem, og også han er i disse dage en tilfreds mand:

”Med det segment af virksomheder, som jeg kigger på og er engageret i, er jeg sikker på, at Vækstfondens nye produkter kommer til at gøre en forskel. Jeg er allerede i gang med at benytte mulighederne flere steder,” fortæller han.

Samme melding kommer fra Ulla Brockenhuus-Schack, managing partner i SEED Capital Denmark, der var landets første store fond i seedfasen. Hun betoner, at lånemulighederne ”burde række til de virksomheder, der står og har brug for kapital lige p.t.”

Men andre, Bootstrapping har talt med, er mere i tvivl, især på den længere bane. De 1,7 mia. kr., der er afsat til Investor-lånene, altså, der hvor Vækstfonden selv kan investere og selv vurderer preseed- og seed-virksomheder, er formentlig sammen med BA-matchinglånerammen tilstrækkelig til at holde mange flydende i 2020.

Problemerne kan komme, hvilket Gregers Kronborg, business angel (DanBAN) og tidligere venturepartner i Northzone, bl.a. flere gange har fremhævet i Bootstrapping, når vi når ind i 2021. Finansiering bør ses 18-24 måneder frem, ellers bliver det jo som at spilde føde på døende kreaturer. Derfor skal politikerne nok til truget igen efter sommer, betoner blandt andre Gregers Kronborg.

Der er ikke nok til de store
Samme Gregers Kronborg forudså i sidste uge her i Bootstrapping, at der måske er ”15 danske scaleups, hvor 20 mio. kr. (det maksimale, VF kan geare op til, red.) ikke rigtigt giver mening. Der skal man op i et væsentligt større beløb.”

Den forudsigelse for lånene i den øvre ende vækker nu endnu større bekymring hos flere centrale kilder, Bootstrapping har talt med.

Den ene bekymring går på, at Vækstfonden nemlig i realiteten næppe giver mange lån, der samlet ender over 10 mio. kr., fordi lån over 6 mio. kr. begrænses af, at hovedstolen ikke må overstige 6 mio. kr. tillagt ét af følgende valgfrie beløb: 2x 2019 lønomkostninger eller 25 % af 2019 omsætning.

At Vækstfondens matchingordning har et loft på 20 mio. kr., hvilket måske endda er uopnåeligt, illustrerer et generelt problem, som vi har i Danmark

Det gør det vanskeligt at opnå de maksimale 20 mio. kr. i 2020, vil vi mene, og det vil i så fald klart ramme scaleups. Men det følger vi op på, når udformningen er endeligt bekræftet.

Den anden bekymring går på, at Venture Debt-lånet, der meget ligner det eksisterende, forventes at tage 100 mio. kr. ud af de 700 mio. kr. fra lånerammen til Syndikeringslån med fokus på de sene vækstselskaber.  Ventures og family offices, herunder Vækstfondens egen ventureenhed VF Ventures, må så søge en egen ramme til egen fordeling inden for de 600 mio.kr.

Det siger så sig selv, at enten får alle ikke noget, eller også er der et ret lille beløb til hver af de investorer, der opererer omkring A-runden og op. Bl.a. Jimmy Fussing fra Heartcore har før her netop været bekymret for, at der ikke var nok til scaleupgruppen i den høje ende, der skal ud at erobre positionerne på de internationale markeder.

Når vi lytter til vandrørene helt tæt på VF, virker denne bekymring nu berettiget. Vi har ikke hos Vækstfonden endnu kunnet få bekræftet, at sådanne begrænsninger vil blive lagt ind fra politisk hold for at få pengene til at strække. Vi lufter dem alligevel i håb om, at det bringer klarhed senere, da det er så vigtigt for økosystemet.Fortæl os din status frem til 25. maj

Vi er i økosystemet i gang med at hjælpe hinanden og se, om der er huller, der skal lappes akut, og hvad og hvor meget lånene løser ude i økosystemet. Så kan vi bedre tale vores fælles sag op med politikerne og Vækstfonden.

(Du kan svare her)Det danske ponysyndrom
At Vækstfondens matchingordning har et loft på 20 mio. kr., hvilket måske endda er uopnåeligt, illustrerer et generelt problem, som vi har i Danmark. Vi er gode til finansiering på de første stræk frem til runde A. Men vi er relativt dårligere til det, der svarer til runde B, og vi er næsten helt fraværende på runde C.

Det siger Michael Moesgaard, adjungeret professor på CBS i innovation og vækst, formand for ITB’s udvalg for økosystemet af iværksættere og nyt medlem af DanBAN: ”Sådan som Vækstfondens nye produkter er orkestreret, er blot en cementering af den struktur, vi allerede har.”

Han vil ikke direkte kalde det en ”hæmsko for dansk vækstiværksætteri”, men mener, at vi har et uforløst problem i Danmark, der handler om funding af serie B- og serie C-runder for modne danske scaleups, og det afspejles i Vækstfondens matchingloft på de nye lån.

”Det kan godt være, at supermarkederne, indkøbscentrene og de store industrikoncerner hurtigt kommer op i økonomisk gear igen, men der er stor risiko for, at det chok, som COVID-19 har forårsaget, slår særligt hårdt igennem i iværksættermiljøet”, anfører Michael Moesgaard. Han ser, at der allerede nu er færre, som starter en virksomhed, og at der er en høj konkursrate på netop det segment. ”Det er bestemt ikke umuligt, at der også er et behov for nogle pakker i 2021 og efterfølgende” slutter han, for ”man kan ikke sige, at alt er løst, blot fordi man har lappet nogle huller akut. Sådan spiller klaveret ikke.”