Ugens startup: DoLand på Heartland – ny investering, nyt forretningsben

DoLand, der hjælper private med at foretage investeringer, der forener impact og afkast, har netop lukket en runde på 4,5 mio. kr. fra en række BA'ere. Det skal udbrede deres service til virksomheder, der ofte farer vild i ESG-strategier. Vi mødte CEO og founder Jakob Lage Hansen i DoLands lounge på Heartland Festival, hvor de forsøgte at gøre opmærksom på det nye ben i forretningen.

På idylliske Heartland Festival ved Egeskov Slot var der igen i år alle forudsætninger for en god fest for det overvejende +40 publikum, der nød godt af festivalens sammensurium af naturvin, tasting menuer sammensat af Miichelinkokke og indiemusik efter den gode smag. Det samme gjaldt for DoLands lounge, hvor teamet fra DoLand, anført af CEO og stifter Jakob Lage Hansen, havde indrettet sig. Det skyldes ikke kun omgivelserne, men også at de netop har lukket en investeringsrunde på 4,5 mio. fra både eksisterende og nye Business Angels, der skal løfte virksomhedens nye B2B2C-model. Og her spiller partnerskaber, som det DoLand har med Heartland, en afgørende rolle:

Det, vi laver på Heartland Festival, er at skabe fokus på vores nye model, hvor virksomheder, fonde eller kommuner nu kan tilslutte sig vores service. At vi har udvidet vores service til ikke længere kun at være rettet mod private, skyldes, at både offentlige og private organisationer står over for stigende ESG-krav, som bliver sværere og sværere at navigere i. Vi aktiverer en del af deres likviditet, som vi mobiliserer til bæredygtige investeringer som et nyt værktøj i ESG-værktøjskassen

Sidste år da vi talte med DoLand på Heartland-festivalen, var det i Conscious-Escape området. I år havde DoLand indrettet sig i Wonderland-området, hvor de havde opstillet deres lounge for at tage dialoger, der skal fokusere på DoLands aktiviteter. Blandt dele af dem, der befandt sig i loungen, hvor vi på tredje og sidstedagen slog vejen forbi, var stemningen med rette, let præget af tømmermænd og at kræfter blev sparet op (Robbie Williams skulle lukke og slukke festivalen senere på aftenen). Alligevel fandt Jakob Lage Hansen og teamet tid til at engagere folk og gøre dem opmærksomme på den nye model.

C’et i vores nye B2B2C-model kommer til udtryk ved, at den enkelte virksomhed engagerer sine ansatte til at fremme en dagsorden. Medarbejderengagementet er derfor et afgørende element.” En tankegang, der minder om den, DoLands samarbejdspartner Climaider også har, som vi besøgte sidste år. Det handler om at hjælpe virksomheder med at flytte klimastrategien fra bestyrelseslokalet ned til den menige medarbejder. Således bliver medarbejderen medbestemmende ift. hvilke klimatiltag, der skal laves i forretningen.

 

Impact-vinklen er blevet selvfølgelig

Spurgt ind til interessen fra virksomhederne, svarer Jakob, at den er betinget af, ”at virksomheder både er motiveret af at vise, at de gør noget, som det den handling rent faktisk medfører”. Når man hører den sætning, kan man hurtigt komme til at tænke på bæredygtighed som en markedsføringsstrategi, hvor det fylder mere i forruden, end hvad der reelt sker på de indre linjer. Men pointen for Jakob Lage Hansen er, at bæredygtighed er nuancefyldt, og at DoLands opgave er at give den enkelte virksomhed eller organisation mulighed for selv at træffe et informeret valg om, hvilke elementer af bæredygtighed de vil lægge vægt på. 

I Danmark og på EU-plan er der på trods af tiltagende lovgivning fortsat mange uklarheder og derfor er det svært at vide, hvordan og ud fra hvad man skal agere. Hvornår ved man egentlig, om det man investerer i, er bæredygtigt, når vi har definitioner der skifter, der kan synes afhængige af forskellige politiske agendaer?

 

Find de rigtige uafhængige eksperter

For bare et par måneder tilbage klagede Rådet for Grøn Omstilling til Forbrugerombudsmanden og Klimarådet, fordi de mente, at det var greenwashing og vildledning af danskerne, når energiselskaber kategoriserede biomasse som bæredygtig. Hverken Klimarådet eller Forbrugerombudsmanden inkluderer biomasse under definitionen af bæredygtig. Energiselskaberne hævder i den anden ende, at den biomasse, de benytter, er certificeret som bæredygtig. Certificeringen sker ud fra et beregningsværktøj, der stammer fra en frivillig brancheaftale med bæredygtighedskriterier fra 2016. Dette kan muligvis være påvirket af, at to tredjedele af Danmarks vedvarende energi kommer fra biomasse, som i over 15 år har været defineret som vedvarende energi af den danske stat.

Uanset om det er på individuelt, organisatorisk eller statsligt plan, gør den afgrænsede klimaregnskab-stankegang og manglende terminologi, at man ikke altid er voldsomt optaget af andre led end dem, der påvirker ens egen butik. Så hvordan sikrer man sig imod dette, spurgte vi Jakob Lage Hansen:

Vi har valgt at sige, at vi har 10 temaer, vi fokuserer på i DoLand. Ganske rigtigt sker der hele tiden en masse inden for disse områder med terminologier, der ændrer sig. Vi er ikke eksperter på alle områder, snarere tværtimod. I stedet er vi gode til at finde de rigtige uafhængige eksperter inden for det felt, som analyserer og investerer i de virksomheder, der virkelig støtter den rigtige dagsorden inden for f.eks. bæredygtige fødevarer. Derudover har vi et partnerskab med virksomheden Matter, som via data giver os dyb indsigt i investeringsprodukternes bæredygtige profil og bl.a. illustrerer i hvilken grad de er i overensstemmelse med de 17 verdensmål.

Desuden skal man huske på, at alle større virksomheder vil skulle lave ESG-rapportering fra årsskiftet, og selv blandt mindre virksomheder er man nu nødt til at gøre en aktiv indsats for at blive taget seriøst. Nogle vil bruge DoLand som deres første initiativ, mens andre vil bruge os til at vise, at de gør noget ekstra”, fortæller Jakob Lage Hansen.

 

Afkast og bæredygtighed som et nulsumsspil?

Investeringsverdenen er allerede kompleks nok for almindelige borgere, så når man tilføjer et bæredygtighedselement, bliver det endnu mere uklart”, fortæller Jakob.

Jakob og co. forsøger at gøre det simpelt ved at lade folk vælge, hvilke områder indenfor bæredygtighed de ønsker at investere i, hvorefter DoLand tager sig af resten. ”Virksomheder er ofte mere bevidste og opmærksomme på, at der skal være et afkast forbundet med det”, forklarer han.

Sammenlignet med vores nabo Sverige, har vi i Danmark et meget passivt vækstbørs-miljø. Sammen med et for nyligt nedstemt forslag om at gøre crowdfunding mere tilgængeligt for anpartsselskaber i Danmark, er vores betingelser for at gøre investeringer til en mere almindelig og udbredt praksis i befolkningen, ikke blevet bedre. Men det betyder ikke, at der ikke er lysten til det i befolkninger, siger Jakob:

Vi oplever faktisk, at folk har stor lyst til at investere, når det bliver relevant ved at man kan sætte sit personlige aftryk på investeringen samtidig med at det gøres nemt. 42% af brugerne på vores platform har ikke investeret før, og 48% er kvinder, så det har sat nogle ting i gang.

Den data har været afgørende for, at vi nu har bygget B2B-delen på. Vi har kunnet se, at bæredygtige investeringer kan engagere almindelige ansatte, hvilket har lagt fundamentet for B2B2C-modellen.” 

Den data, som DoLand har indsamlet fra private, er også værdifuld, når de taler med virksomheder om, hvilke initiativer der typisk virker for den enkelte. 

DoLand har netop fået deres første kunde ombord og er i dialog med flere, som man også kunne fornemme i Loungen på Heartland. Men deres model koster. Og når man kun tager et gebyr på 0,5% af det investerede beløb for sin service, mens andre omkostninger går til asset managers og Saxo Bank, kræver det en del aktivitet at generere omsætning. Derfor er det også interessant, at de to pakker, der giver mulighed for at mobilisere ens medarbejdere samt løbende at modtage en detaljeret impact rapport, vælges til ved at betale et abonnement. Derved skaber B2B2C-modellen både nye måder at mobilisere kapital og nye typer indtægter.

Den nylige kapitalindsprøjtning på 4,5 mio. kr. bringer DoLand ind i starten af 2024. De 4,5 mio. kr. var målet, men Jakob understreger, at der fortsat er dialoger om at tilføre yderligere fra investorer. Det bliver interessant at følge, hvor langt DoLands B2B2C-tilgang tager dem hen, og hvordan det vil påvirke forretningen at de nye ESG-krav til virksomhederne rulles ud.