Ugens Startup: DoLand – bæredygtig kapital i bevægelse!

DoLand demokratiserer bæredygtige investeringer ved at tilbyde en digital investeringsplatform til helt almindelige investorer. De bæredygtige investeringsmuligheder måles på impact og afkast. Efter Q1 havde DoLand 8 mio. kroner ”under advice” fordelt på 500 brugere. Men hvordan sikrer founder og CEO Jakob Lage Hansen, at investeringerne er bæredygtige og samtidig giver et konkurrencedygtigt afkast, og hvad er næste skridt på vækstrejsen for DoLand?

For klimabevidste forbrugere kan det være svært at navigere mellem, hvad der er det bedste for klimaet. Investeringer kan være særligt svære at bedømme klimaregnskabet for, men DoLand og Jakob Lage Hansen, founder og CEO, tilbyder en investeringsplatform, der løser netop denne udfordring. Gennem et samarbejde med Matter sorterer og rangerer DoLand investeringer i bæredygtige aktiver og foretager hele investeringsprocessen gennem Saxo Bank.

 

Bæredygtige investeringer, der også giver godt afkast

Investeringstilbuddene er mange og svære at finde rundt i, hvis man søger rundt på nettet. Hvad består den ene ETF af, og hvordan forvaltes den anden fond? Som almindelig investor er det i forvejen svært at gennemskue, hvilke aktiver der er de bedste at investere i med hensyn til afkast, men hvis klimaet også skal vægtes, er udfordringen endnu større, og det er en problematik, Jakob Lage Hansen er bekendt med:

”Der er rigtigt mange, der lever bæredygtigt, der bliver positivt overrasket over, at investeringer også kan være et middel til at fremme verden på en bæredygtig måde. Og der er mange, der bliver meget frustreret, når de ser på en oversigt over forskellige ESG-fonde, og de ikke kan gennemskue, hvad der er op og ned, eller hvad der er under kølerhjelmen på den givne fond.”

Her kommer DoLand ind i billedet og tilbyder en digital investeringsplatform, hvor man kan få indblik i, både hvordan det går rent finansielt og på impact. Impact-informationen dækker både over konkrete historier og impact-metrics som eksempelvis CO2-aftryk eller grøn energiproduktion. Men hvordan finder DoLand så frem til de rigtige, bæredygtige investeringer? Jakob Lage Hansen forklarer, at gennem et samarbejde med Matter screenes investeringsmulighederne for impact-measures som CO2-udslip, vandforbrug, og affaldsgenerering. Jakob Lage Hansen fremhæver vigtigheden af samarbejde:

”Vi har en ret fundamental tro på partnerskaber i vores forretning, og det gælder også i vores investeringer. Vi tror ikke, at vi på Christianshavn skal sidde og være eksperter på vedvarende energi og bæredygtige byer osv. Men det, vi er eksperter i, er at finde de rigtige samarbejdspartnere, fra asset managers til impact-eksperter.” 

Udover bæredygtighed nævner Jakob Lage Hansen, at DoLand også kigger på financials og managers i deres due diligence-proces. Han fremhæver, at det altid har været vigtigt, at bæredygtigheden ikke er med på bekostning af afkastet, og derfor tager de udgangspunkt i typiske measures som pris, omkostninger, risiko og historisk afkast for at sikre kunderne et konkurrencedygtigt afkast. Endelig er der fokus på hver asset manager, der sidder i spidsen for den givne fond. Her har DoLand blandt andet fokus på ry, erfaring, team og ekspertise. Jakob Lage Hansen forklarer, hvordan disse tre spiller en fælles rolle:

”Det bliver en holistisk vurdering på tværs af de tre søjler i vores due diligence. For det første er det svært at sætte impact på formel og så derefter veje den op med de to andre. De skal ikke komme på bekostning af hinanden. Impact og afkast skal gå hånd i hånd, og det er heldigvis også det, vi typisk kan se i markedet.”

 

Den trebenede vækstmodel

Hvad er det næste skridt så for DoLand, som blandt andet har hentet vækstkapital via crowdfunding-platformen Funderbeam? Jakob Lage Hansen forklarer, at vækstplanen har tre ben. Det første er skalering af den nuværende forretningsmodel, hvor automatisering spiller en betydelig rolle. Han påpeger, at fordi hele processen er automatiseret, fra onboarding af nye kunder til selve investeringen gennem Saxo Bank, så er der intet, der står i vejen for at kunne skalere modellen op. Og skalering er vigtig, for DoLand tager kun 0,5 % af det investerede beløb for deres service, mens andre omkostninger går til asset managers og Saxo Bank. Dertil kan man lægge det faktum, at minimumsinvesteringen er på kun 500 kr., så der skal en del brugere til, før kapitalen ”under advice” giver et afkast for DoLand.

Det andet ben er etableringen af en abonnementsmodel, hvor der tilbydes en række value-added servicer som ekstra impact-indblik, tilbud om events og fordele hos DoLands partnere. Her peger Jakob Lage Hansen på måske for andre lidt utraditionelle partnere som restaurantkæden Letz Sushi, festivalen Heartland og Information, hvor begge dele af partnerskabet har bæredygtighed på hjertet, men også har fordel i at være associeret med hinanden:

”Det vores partnerskaber handler om, er generelt set at skabe en større opmærksomhed på bæredygtige investeringsmuligheder og dermed få mobiliseret så meget kapital som muligt. Fordi vi kommer med bæredygtighed i fokus, er der mange virksomheder og foreninger, der kan se et naturligt koblingspunkt, og på denne måde bringer vi investeringer ind et sted, hvor det ellers ikke normalt fremgår. Samtidig kan vi også øge opmærksomheden på, hvordan man kan leve mere bæredygtigt. Vi er ved at skabe en bevægelse, der spreder sig som ringe i vandet.”

Det tredje og sidste ben på vækstplanen er etableringen af flere af disse strategiske partnerskaber, hvor DoLand vil co-create servicer med større institutionelle kunder som banker eller pensionsselskaber. Her vil en del af betalingen så være en strategisk betaling, B2B, til DoLand.

 

Nye typer bæredygtige investeringer

Udover den trebenede vækstplan har DoLand også ambitionen om at tilbyde alternative former for grønne investeringer, herunder startups, projekter og infrastruktur. Jakob Lage Hansen forklarer, at DoLand på denne måde vil kunne gøre kundernes impact endnu mere direkte. Han fortæller endvidere, at der dog er en del arbejde forude, før det bliver en integreret del af deres service:

”Det er vores ambition, at vi skal kunne tilbyde alternative investeringer gennem vores platform og på sigt kanalisere vores brugeres penge over i blandt andet startups, formentlig også igennem partnerskaber. Vi har et konkret social impact-projekt, hvor vi har en model, vi mener, vil lykkes, men det er en svær nød at knække.”

Fordelene, som Jakob Lage Hansen fremhæver ved disse typer investeringer, er todelte. For det første er kapitalen vigtig for eksempelvis startups til at drive en vækstrejse og undgå den såkaldte ”Valley of Death” mellem kapitalrejsninger. For det andet skaber det større engagement hos DoLands brugere, der mere direkte kan se effekten af deres investeringer. En konkret løsning, han fremhæver, er muligheden for risikospredning, selv i disse risikobetonede alternative investeringer, ved at understøtte dem med en bredere portefølje af etablerede bæredygtige virksomheder.

 

Fremtiden for DoLand

Når Jakob Lage Hansen kigger ind i krystalkuglen, ser han gerne, at DoLand om et år er et household name, velkendt i Danmark som digital, bæredygtig investeringsplatform. Han påpeger, at DoLand har fem fokusområder. De første tre er den omtalte mobilisering af personer og kapital til bæredygtighedsbevægelsen, skabelsen af nye former for bæredygtige investeringsmuligheder gennem pensioner og holdingselskaber samt tilføjelsen af flere ben til forretningsmodellen. Derudover fremhæver Jakob Lage Hansen en målsætning om at få mere videnskab ind i DoLands udvælgelse af tematikker og fonde, mens det femte ben handler om at sikre funding, så vækstrejsen kan fortsætte. Ambitionerne fejler ikke noget. Det sværeste bliver nok at finde frem til modellen for alternative investeringer i startups mm. Men som Jakob Lage Hansen selv formulerer det: ”Det er svært, men det skal det også være.