Thomas Krogh Jensen,CPH fintech

Thomas Krogh Jensen, Copenhagen Fintech – fra medvind til markedskorrektion

Selvfølgelig har vi kunnet mærke nedgangen i markedet, siger Thomas Krogh Jensen, CEO i Copenhagen Fintech. Vi tager en status på, hvor fintech står efter den notoriske nedgang, og hvad der karakteriserer de små, nye succeser, der bryder igennem, samt det nye initiativ New Nordic Challengers.

– I Copenhagen Fintech har I opgjort, at de over 300 danske fintechs fik 9,5 mia. kr. i funding i 2021, men i 2023 kun 1,7 mia. kr. Særligt Pleo og Lunar fylder nok en del, men hvordan oplevede du denne helt store vending i jeres vertikal, da markedskorrektionen ramte hårdest?

 

“Jeg må sige, at økosystemet som helhed udviste en stor evne til at tilpasse sig en ny virkelighed meget hurtigt. Men selvfølgelig har vi i fintech kunnet mærke, at det makroøkonomiske klima blev mere ’surt’ og vanskeligt, men vi har så også været begunstiget af meget ’medvind’ i en årrække. Så en korrektion som denne kom ikke helt uventet – om end måske lidt hårdere end de fleste nok havde forudset.

Det er jo ikke en hemmelighed, at specielt de senere runder typisk sker med udenlandske investorer. Vores tal viser, at ca. 75-80% af den rejste kapital i fintech er fra ikke-danske investorer – med få større undtagelser. I en sådan periode bliver de naturligvis mere forsigtige og beskytter deres eksisterende investeringer. Når der sker et pludselig skift fra fokus på vækst til profitabilitet, så er der helt naturligt en overgang, hvor der skal ske en re-kalibrering hos begge parter. 

Vi har set en lidt højere procentdel af virksomheder, som opgav at rejse en runde. Nogen af dem fandt alternativer, nogle blev opkøbt og enkelte lukkede helt ned. Dog har vi – interessant nok – hele tiden set et stabilt antal af nye fintech-startups komme til. Her har vi ikke oplevet et dyk: Antallet af fintech startups i DK er stadig stigende og tæller lige nu ca. 350 startups, hvilket vi også kan observere i vores inkubations-programmer. Dem har vi efterhånden kørt 16 gange og mere end 60 startups har været gennem et forløb hos Copenhagen Fintech.” 

 

– Du er måske den i landet, der ser flest tidlige fintech-startups. Mange mindre fintechs har det altså helt ok, og nye stærke kommer til fx Spektr for nylig, som vi har portrætteret. Hvad karakteriserer dem, der kommer gennem nøglehullet og virkelig lykkes med at forandre sektoren?

 

”Ja, Spektr er et spændende eksempel. Et stærkt team som har taget turen en gang før med HelloFlow som blev købt på et tidligt stadie af Trulioo. Der er selvfølgelig en masse læring på sådan en rejse, og når founders allerede har en succesfuld exit bag sig, så er næste ’venture’ også lidt nemmere at rejse penge til. Risikoen for investorerne er mindre. 

Så en del af opskriften er et erfarent team af founders. Finanssektoren er stadig meget reguleret, og derfor tæller erfaring fra industrien også højt. Danmark er – med enkelte undtagelser – et business-to-business-land. Derfor ser vi også de fleste løsninger i dette område – også når det gælder fintech. Mange løsninger går enten direkte mod at sælge deres teknologi/løsning til den etablerede sektor og/eller direkte til mindre og mellemstore virksomheder. Derfor er solide kommercielle kompetencer også vigtigt. Perioden for et salg er typisk længere og med mere komplekse processer. 

Opsummeringen for dem som lykkes er nok som i mange andre teknologi-vertikaler: Et erfarent team. En løsning som løser et problem som også (med lidt tilpasning) kan skalere på tværs af grænser og regioner. En forretningsmodel som ligeledes er skalerbar og en vej til profitabilitet, som ligger ikke alt for langt ude i fremtiden. Udfordringen for mange fintech startups ligger ofte i den internationale skalering, og den afgørende kommercielle kompetence som skal tage virksomheden til næste niveau. Her mangler vi helt klart talent i økosystemet på mange niveauer.”

 

– For at være førende på markedet skal fintech-virksomheder konstant innovere og implementere i sync med udviklingen af ny tech herunder AI, blockchain og big data. Hvordan ser du den danske fintech-scenes tilpasningsevne? Har investorerne i DK forståelse for, hvad det kræver at løfte sådanne teknologier op?

 

”Generelt set oplever jeg teknologiforståelsen hos investorerne som helt OK. Den finansielle sektor er (tal fra Citibank) den største investor i ny teknologi (bortset fra teknologi-sektoren selv). Det er også den sektor med de største ’operating costs’ til IT. Så det er en super interessant sektor at arbejde i, og for de rigtige løsninger, er der stadig et kæmpe potentiale. 

Den finansielle sektor er på mange måder teknologiselskaber med licens til at drive finansiel virksomhed. Vi ser også finansiel teknologi bredt set går fra at være en vertikal til at blive mere horisontal – forstået på den måde, at fintech løsninger bliver indbygget (embedded) i mange forskellige andre løsninger/industrier. 

Fintech teknologier og innovation sker i gaming, tele, energi, luftfart, retail etc. Nye betalingsløsninger er selvfølgelig helt oplagte, men også mange øvrige områder er interessante for andre industrier. 

Vi ser også, at healthtech i stigende grad er interessant for f.eks. forsikring- og pensionssektoren af helt åbenlyse årsager. ’Health and wealth’ hænger sammen – ikke kun teoretisk, men også i praksis.

Denne forståelse og indsigt kræver lidt mere specialiseret indsigt og viden, og derfor er der også efterspørgsel efter de mere fokuserede fonde i kombination med de mere generelle.

Jeg tror, det er vigtigt med en kombination af dyb sektorspecifik viden og netværk kombineret med erfaring fra flere forskellige industrier og brancher. Der er selvfølgelig nogle generelle dynamikker og modeller, som er ens i de fleste tech-sektorer. Når det bliver mere specialiserede løsninger i højt regulerede markeder, så er erfaring fra industrien og netværk rigtig værdifuldt for en startup – specielt i de tidlige stadier.” 

 

– Hvordan ser du på balancen mellem at adoptere ny tech som blockchain og AI i fintech overfor alle de krav, der kommer til privacy og sikkerhed med fx den nye EU AI-act? 

 

”Det er klart, at der er to sider med både muligheder og udfordringer. Den finansielle sektor er også én af de mest datarige sektorer. Og din bank er nok den institution, som kender dig bedst ud fra de data, de har på dig. 

Så det er oplagt, at der er ekstra fokus på brug af data, privacy og sikkerhed. Her spiller etisk brug af AI også en stor rolle.

Det er helt oplagte gevinster ved intern effektivisering af processer – eksempelvis inden for compliance og anti-hvidvask – men også direkte i forhold til kunderne. Klarna har en super interessant case med implementering af AI, hvor deres AI klarer 700 ’customer service’ medarbejderes arbejde. Det svarer til 2,3 mio. samtaler over det sidste års tid. Det viser jo potentialet ret tydeligt.”

 

– Sammen med den schweiziske investor Tenity, lancerer I i dag initiativet “New Nordic Challengers”– et VC-støttet pre-seed-program, der skal styrke nordiske og baltiske fintech-startups. Hvordan kommer det danske startups til gode i praksis i forhold til den nuværende situation? Hvor mange og hvem løfter det?

 

”Vi har det sidste års tid haft et mål om at etablere et mere nordisk fokuseret program i kombination med vores danske programmer. Vi ser en stor interesse fra fintech startups i de andre nordiske lande, og vi har i forvejen ”bygget” nordens største konference inden for finans og fintech. Så vi har et stort nordisk community af startups, som har oplevet værdien af vores netværk. 

Tenity er en optimal partner, da de er etableret i Tallinn, Zürich, London, Singapore og Madrid. De har – som Copenhagen Fintech – en række spændende partnerskaber med finansielle institutioner og tech virksomheder, og så går de meget tidligt ind (pre-seed) med kapital. De har i forvejen et nordisk program, og kan se fordelen i at udbygge dette med vores netværk, partnere og indhold fra vores etablerede programmer. 

Målet er at hjælpe ca. 10-15 Nnordiske fintech startups i programmet og tilføre dem specialiseret viden og netværk til investorer, mentorer og eksperter inden for de områder, hvor det er nødvendigt i forhold til deres vækstrejse. 

Tenity og Copenhagen Fintech platformen giver i kombination virksomhederne en helt unik adgang til andre økosystemer/markeder i specielt Europa og Asien. Dette kommer både danske og nordiske/baltiske startups til gode og kan tiltrække nye globale partnere til – håber vi.”