Der findes rigtig mange gode værktøjer til at kommunikere og samarbejde med sine kollegaer online. Brug dem! Det giver mening at udvide sit repertoire og tænke over, hvilke medier der fungerer bedst til hvilke typer opgaver og udvekslinger. Det er fx hurtigere at stille et vigtigt opklarende spørgsmål på chatten i Slack, end det er at sende en mail om det.

Sådan strukturerer du hjemmearbejdet i din startup

Elsk din skæbne, eller på latin: amor fati, var en grundlæggende læresætning for de stoiske filosoffer, som jeg mener, vi kan lære meget af i håndteringen af den aktuelle situation med COVID-19 og generelt som startups.

Vi er lige nu midt i en krise, der på kort tid har forandret vores privat- og arbejdsliv på stort set alle parametre. I disse tumultariske tider opfordrer jeg til at dyrke den berømte stoiske ro. Tænk på alle de problemer, du allerede har løst, og hvor langt du er kommet med at opbygge din forretning. Det har givet dig erfaringens isklump i maven, kan du mærke den? Du ved godt, at du på den ene eller den anden måde også kan komme igennem denne krise.

Startups er kendt for at være mere fleksible og agile end større virksomheder. De er lettere at strukturere, vant til en høj grad af usikkerhed og omskiftelighed i hverdagen og har ofte mange unge medarbejdere, som er på forkant med de nyeste digitale værktøjer. Den agilitet har vi i høj grad brug for nu, hvor rigtig mange både små og store virksomheder ikke ved, hvad der venter på den anden side af adskillige uger i isolation.

Uanset hvad, er der ingen tvivl om, at hjemmearbejde er en trend, vi kommer til at se meget mere til – også på den anden side af COVID-19. Virksomheder rekrutterer i højere og højere grad talenter fra udlandet, og mange medarbejdere efterspørger arbejdspladser, som kan tilbyde en fleksibel hverdag, der gør det lettere at kombinere karriere med familieliv. Derfor giver det rigtig god mening at bruge den nuværende situation til at teste og styrke din virksomheds agilitet og interne arbejdsgange.

I Novorésumé har vi valgt at se den nuværende situation, hvor vi alle er tvunget til at arbejde hjemmefra, som en anledning til at eksperimentere med nye arbejdsformer- og strukturer. Vi har derfor iværksat en række initiativer, der skal gøre os klogere på, hvordan vi kan samarbejde på nye måder, imens selvisolationen står på. I håb om at andre startups kan drage nytte af vores erfaringer, deler jeg de vigtigste her.

Skab en genkendelig rytme i hverdagen med fælles møder og pauser
Hjælp dine medarbejdere med at tilrettelægge deres hjemmearbejdsdag ved at indlægge faste check-in møder hver eller hver anden dag. Møderne skal helst ligge på samme tidspunkt på dagen og følge samme mønster, så der kommer struktur og genkendelighed i hverdagen i en tid, hvor alle rutiner er sat ud af drift. Møderne behøver ikke at være lange. 15-30 minutter, hvor alle i teamet får fortalt hvordan det går, og hvad de arbejder på i dag, er nok.

Læg også fælles kaffepauser i kalenderen, hvor alle lægger arbejdet til side og nyder noget virtuel kollegialt samvær, hvor I snakker om stort og småt. Det hjælper med at opretholde holdånden og det gode humør i en ellers – for mange – ensom tid.

Snak med hinanden på Zoom, Slack eller Google Hangout
Der findes rigtig mange gode værktøjer til at kommunikere og samarbejde med sine kollegaer online. Brug dem! Det giver mening at udvide sit repertoire og tænke over, hvilke medier der fungerer bedst til hvilke typer opgaver og udvekslinger. Det er fx hurtigere at stille et vigtigt opklarende spørgsmål på chatten i Slack, end det er at sende en mail om det. Og det er bedre at holde fællesmøder som videokald end over telefonen. Det er både nemmere at aflæse, hvis tur det er til at tage ordet og giver langt flere point på den sociale stimuli-konto. Til gengæld er en e-mail et fint medie til en opgave, der ikke haster, fordi du undgår at forstyrre din kollegas arbejdsflow unødigt.

Lav faste aftaler og tidsplaner for leverancer
For at holde motivationen oppe kan det være en hjælp at sætte faste deadlines for leverancer og sige dem højt til sine kollegaer. På vores morgenmøder informerer vi altid hinanden om, hvad vi hver især vil arbejde på i dag, og hvad vi vil kunne sætte flueben ved ved dagens afslutning. Det er min oplevelse, at det gør det nemmere for vores kolleger at finde fokus og bevare motivationen. Det handler ikke om, at man skal stå til regnskab overfor chefen, men om at man skal kunne se en retning og fremgang i sit arbejde, så det fortsat føles meningsfuldt. De fleste motiveres af at opleve resultater og krydse ting af på to-do-listen.

Hold informationsstrømmen kørende
Hellere kommunikere for meget end for lidt, når man ikke fysisk kan mødes og aflæse, hvordan medarbejderne har det, og hvad de har brug for. Vær så transparent som muligt og opdater løbende dine medarbejdere på, hvad der sker på ledelsesniveau. Vær ekstra lydhør overfor de udfordringer, dine medarbejdere oplever – også selvom du ikke har en løsning klar på problemet. Det er en god idé at opfordre medarbejderne til at dele små succeshistorier fra deres hverdag – det skaber både god stemning og styrker holdånden, når vi anerkender hinandens succeser.