Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesmedlem af A. P. Møller-Mærsk og Siemens. Foto: VL

Jim Hagemann Snabe: ”Startups og store virksomheder skal samarbejde om FN’s verdensmål”

Hvis FN’s 17 verdensmål skal opfyldes inden 2030, bliver startups og store virksomheder nødt til at blive bedre til at samarbejde, lød det fra Jim Hagemann Snabe på VL Døgnet 2019.

De fleste i erhvervslivet har hørt det før. Store virksomheder er langsomme til at handle, men hurtige til at skalere. Startups er derimod hurtige til at handle, men langsomme til at skalere. Og de fleste i erhvervslivet kan nikke genkende til den observation. Men når det er vigtigt, at der handles hurtigt og i stor skala, bliver de store virksomheder og innovative startups nødt til at gå sammen for at løse de største problemer, inden det er for sent.

Det var der stor enighed om fra talerstolen, da VL Døgnet 2019 – Verdensmålene LIVE – blev afholdt i FN-byen med over 300 topledere til stede. Målet med dagen var at udfordre og inspirere virksomhedslederne til at sætte farten op i kapløbet om at nå verdensmålene i 2030 og få verdensmålene integreret som et konkurrenceparameter i de danske virksomheder.

Åbning af VL Døgnet 2019 i FN byen. Foto: VL.
Åbning af VL Døgnet 2019 i FN byen. Foto: VL.

To store udfordringer

Bestyrelsesformand i A.P. Møller-Mærsk og i Siemens, Jim Hagemann Snabe, understregede, at startups og store virksomheder skal blive bedre til at arbejde sammen for at opfylde verdensmålene.

Han pointerede, at en hæmsko for samarbejdet er de store virksomheders tro på egne evner:

”Store virksomheder tror, at de ved alting. Så derfor prøver de at gøre alting selv. Men de er bare begrænset af det faktum, at de har en forretning, som de skal beskytte. Og de blev succesfulde ud fra en række antagelser, som måske ikke længere er gældende,“ sagde han.

Og de små startups’ selvopfattelse er også hæmmende for samarbejdet:

”Små startups har en tro på, at de kan overtage verden. Men selv de bedste løsninger, mest innovative løsninger, har behov for globalt salgspersonale, leveringskompetencer, adgang til markeder, adgang til værdikæder. Så det er naivt af dem at tro, at de bare lige kan overtage verden,” fortsatte Jim Hagemann Snabe.

Han ser dog optimistisk på fremtiden, hvor han ser en tendens til, at de store virksomheder bliver mere villige til at arbejde sammen med mindre selskaber. Han råder derfor små startups til at være villige til at dele deres idéer med andre i bytte for hurtigere at kunne skalere.

”I de store virksomheder ser jeg lige nu en stigende grad af forståelse for, at de store idéer kommer udefra. De vil gerne invitere andre selskaber indenfor. Ja, de vil så have en del af muligheden, men hey, en lille del af en meget større kage er som regel bedre for begge parter,” sagde Jim Hagemann Snabe under Verdensmålene LIVE.