”Vi mangler stadig, at folk vender den store tanker”

Startups får ild i øjnene, når de hører ordet verdensmål. Og målene erobrer den ene nye arena efter den anden fra entreprenører til kunstnere, virksomheder, ngo'er og arkitekter. Målene giver ”energi, narrativ og sprog,” og er blevet en trend, lyder det. Men der er langt igen. Følg 360° ind i SDG’ernes maskinrum hos investorer, fintech og Danmarks Statistik.

Da Martin Majlund og Christian Grubak satte sig for at skabe en startup, var de enige om, at de ville lave en virksomhed, som på sigt kunne ændre verden i en bedre retning. Deres blik faldt på Østafrika, hvor de kunne se et hul i markedet for ehandel, og de skabte virksomheden Sky.Garden.

”Tanken er, at det både skal være et trygt sted som en have – og samtidig være online,” fortæller co-founder Martin Majlund. Sky.Garden hjælper lokale handlende fra skomagere til planteavlere i Kenya med at sælge deres produkter online.

”Det, der motiverer mange i Østafrika er at tjene penge. Men der er mangel på tillid, og den tillid skaber vi ved at organisere handlen, så parterne ved, at både produkter og betaling når frem,” fortæller co-founder Christian Grubak. Startuppens ryggrad er verdensmål nummer 8 om anstændige jobs og vækst. Sky.Garden har lokalt ejerskab og nu 21 ansatte.

360° møder Christian Grubak og Martin Majlund i Oslo under den såkaldte Katapult konference i maj. Katapult er en accelerator, der udvikler startups, som kan udvikle verden i en mere bæredygtig retning. Eventen er blevet en international scene for entreprenører, investorer og ngo’er, der udveksler ideer, midler og knowhow til at udvikle dem.

Musikken brager, champagnen flyder, og solen bager undtagelsesvist udenfor Sentralen, hvor det myldrer med ildsjæle fra indere til afrikanere og amerikanere, der har en ide – eller penge til at føre den ud i livet.

Men selv blandt de mange ansigter, der stråler af vilje til at forandre kloden, er det nemt at spotte Sky.Gardens grundlæggeres optimisme. Sky.Garden blev udvalgt til at være en del af Katapults første kuld af startups, som over tre intensive måneder blev justeret og finpudset. Startuppen har nu rejst 1,2 millioner dollar, ”og det føles godt, for det har været hårdt arbejde at nå hertil,” fortæller Martin Majlund.

Ild i øjnene

Sky.Garden er et eksempel på en ny gejst og et nyt fokus, der for mange at se er en gevinst ved de såkaldte verdensmål: FNs 17 mål for, hvor verden skal bevæge sig hen inden 2030.

”Det, vi oplever, er, at verdensmålene er en driver, der giver ild i øjnene på mange af de startups, som kommer her”

Målene trådte i kraft i 2016 og skal frem til 2030 sætte kursen for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Målene har et stort potentiale, og er allerede en succes: De breder sig fra FN- og ngo-verdenen til startup-miljøet, investorer-kredse, sport, kunst og arkitektur. Men målene er også en scene, som spillere fra ngo’ere til konsulenter næsten kæmper om at være førende i at påberåbe sig. Det er vigtigt, at verdensmålene reelt fører til handlinger, siger iagttagere.

”Det, vi oplever, er, at verdensmålene er en driver, der giver ild i øjnene på mange af de startups, som kommer her. Der er et stort og spændende vækstperspektiv med Danida og store investorer på sidelinjen,” siger Simon Schou, der er ansvarlig for partnerskaber hos Copenhagen Fintech Lab.

En af de investorer, der har prioriteret at tage til Oslos Katapult-festival er Tommy Andersen, en af frontmændene i venturefonden byFounders, en ny fond, der over ti år vil investere 750 mio. kr. i skalerbare nordiske startup-virksomheder.

Den nye fond, som over 40 af Nordens mest succesrige tech-entreprenører står bag, er et eksempel på, hvordan verdensmål erobrer nye miljøer. Ud af seks investeringer er tre af byFounders satsninger siden efteråret sket i projekter, som vil ændre verden.

”Verdensmålene legitimerer en dagsorden om at forbedre verden. SDG’erne er en måde at få et fælles sprog og en fælles referenceramme. Det gør dialogen meget nemmere,” siger Tommy Andersen. Og mange af de investeringer, der har givet størst afkast over de senere år, er impact-investeringer, siger investoren.

Søren Stig, der er impact investor og entreprenør med en fortid i Mærsk, skildrer verdensmålenes potentiale således: ”SDG’erne rummer vores generations største forretningsmulighed. Vi har fået et narrativ, som er nemmere at tale ind i – også kommercielt. Det er lykkedes at mainstreame agenda’en,” understreger han.

Verdensmål tiltrækker medarbejdere

I FN-Byen har UNDP i samarbejde med Industriens Fond skabt SDG Accelerator og udvalgt 15 danske små og mellemstore virksomheder, der skal udvikle bæredygtig forretning sammen med FN-eksperter. ”Verdensmålene åbner for et marked på op til 12 milliarder dollars. De danske virksomheder i SDG Accelerator har gode muligheder for at nappe en bid af kagen og samtidig bidrage til bæredygtig udvikling,” siger Camilla Brückner, direktør for UNDPs nordiske repræsentationskontor.

”Verdensmålene åbner for et marked på op til 12 milliarder dollars”

Kristoffer Nilaus Tarp, direktør i Concord Consulting, der også er involveret i acceleratoren og forklarer, at den har stort potentiale: ”Mange virksomheder oplever, at millennium generationen vil være en del af et større formål. Virksomheder skal i dag være formålsdrevne for at kunne tiltrække de rigtige medarbejdere.”

Men hvorfor har de nye verdensmål fået langt større gennemslagskraft end tidligere og nærmest blevet en trend? Christian Honoré, SDG-konsulent og entreprenør udarbejdede et spil over de tidligere verdensmål, Millennium New Goals.

”Verdensmålenes succes og udbredelse skyldes, at der er sket et paradigme-skift,” siger han. ”Millennium målene var i vidt omfang en tredje-verdens-agenda. Det, man gjorde med SDG’erne, var at gøre dem bredere, så de indeholder mål, som alle kan se sig selv i.”

SDG’ernes maskinrum

En af de danske aktører, der har fingrene længst nede i verdensmålene, er Danmarks Statistik.

Niels Ploug, afdelingsdirektør, er en travl mand, men 360° får en tidlig tirsdag morgen lov til at dykke ned i verdensmålenes maskinrum på dansk jord i statistikkens røde bygninger. ”Verdensmålene er et fantastisk redskab, som er fyldt med energi. De spreder sig til mange sektorer og er en revitalisering af FN-systemet,” siger direktøren.

Danmarks Statistik udbreder den 15. juni verdensmålene yderligere ved at lancere en national data-portal, så alle borgere kan se, hvad status i Danmark er. Fx er det iøjnefaldende, at Danmark ikke klarer sig særligt godt på affald, pointerer Niels Ploug. Borgere vil kunne logge ind på portalen via en app.

Portalen er enestående i internationalt perspektiv, fordi Danmark har et unikt, repræsentativt datasæt fra administrative registre. ”Vi er i dialog med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner for at kunne supplere med et regionalt og et kommunalt fokus. Kommunerne er meget optaget af det,” fortæller Niels Ploug. Samtidig er Danmarks Statistik ved at udvikle en platform, hvor dansk erhvervsliv kan vise og dokumentere resultater.

”I virkeligheden er SDG’erne ikke 17 mål, men i vores verden 244 indikatorer, brudt ned på 169 delmål,” siger statistik-direktøren. Målene er delt op i tre kategorier: de umiddelbart målelige, de middelbart målelige og de mål, der skal ses nærmere på. Til den tredje kategori hører fx målet om, at en stor del af beskæftigelsen i turisme skal være bæredygtig. ”Hvordan måler man lige det? Det er bl.a. i disse kategorier, der er udfordringer,” siger Niels Ploug.

Depression over status

Og udfordringer er der stadig masser af. Det kan blandt andre Kirsten Brosbøl, (S) formand for Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål, skrive under på. ”Det er jo enormt positivt, at SDG’erne nyder så stor bevågenhed. Men det vigtige er, at de skal manifestere sig i handlinger. Det siger jeg også til virksomheder. Det er afgørende, at I gør ting anderledes, end I gjorde i går,” siger den tidligere miljøminister til 360°.

En af dem, der over et årti i USA, Østafrika og Storbritannien har rustet sig til at analysere verdensmål, og hvordan de efterleves, er Anne-Louise Thon Schur, medstifter af SDG Invest, som blev en realitet i februar. ”Da vi efter fem dage havde hentet 200 mio. kr. vidste vi godt, at vi ikke havde skudt helt ved siden af med fonden,” fortæller Anne-Louise Thon Schur til 360°. Medstifteren forventer at nå en halv milliard inden udgangen af 2018.

”Jeg kan godt lide verdensmålene, fordi alle kan forstå dem. For første gang kan ledere af virksomheder forstå vigtigheden af bæredygtighed”

Thon Schur har udviklet en screeningsmetode, der vurderer virksomheder på deres indtjeningsevne, soliditet og en finmasket beregning af bæredygtighed. ”Det er det sidste, der er det nye,” siger medstifteren, der over det sidste års tid har gået 958 virksomheder igennem. Rockwool, Coloplast og Novo er nogle af dem, der er sluppet gennem nåleøjet.

”Jeg kan godt lide verdensmålene, fordi alle kan forstå dem. For første gang kan ledere af virksomheder forstå vigtigheden af bæredygtighed.” Men når det er sagt, har screeningen af virksomheder til en eksklusiv kreds af investorer også indebåret hårde erkendelser, understreger Anne-Louise Thon Schur.

”Når man ser på 958 virksomheder, som vi har gjort, så får man nærmest en lille depression. Der er langt igen. Jeg er i tvivl, om det er en depression på ligestillingens eller klimaets vegne,” siger medstifteren med et glimt i øjet.

”Men faktum er, at der er rigtig meget room for improvement. Vi mangler stadig, at folk vender den store tanker. Før det sker der ingenting.” Som et eksempel nævner Anne-Louise Thon Schur pensionskasserne, der har svært ved at trække stikket på olie og stadig for en stor dels vedkommende er investeret i tobak. ”Det er frustrerende,” siger medstifteren.

Ny SDG converter

Spørger man Institut for Menneskerettigheder, er det netop finmaskede screenings-mekanismer, der er behov for. ”Institut for Menneskerettigheder har i snart 20 år rådgivet globale virksomheder i at fremme menneskerettighederne og derigennem styrke deres forretninger. Verdensmålene er på en måde gammel vin på nye flasker, men det er større flasker. Der er kommet mere vind i menneskerettighedssejlet,” siger Jonas Christoffersen, instituttets direktør og fortsætter: ”Men der er en fare for, at man glemmer menneskerettigheder, fordi man bliver forhippet på verdensmål og på at skabe økonomisk udvikling – og fx glemme diskrimination af minoritetsgrupper.”

I april lancerede instituttet derfor en ny database, der på baggrund af mere end 55.000 ekspertobservationer identificerer typiske menneskeretslige problemer i FN’s respektive medlemslande. Tanken er at koble SDG’erne med menneskerettigheder.

Og senere i år publicerer instituttet en såkaldt ’SDG Converter’, der giver konkrete eksempler på, hvad globale virksomheder gør for at undgå krænkelser i deres leverandørkæder, og hvilke verdensmål og delmål deres indsatser er koblet til.

Danmark kan blive stor spiller

Men til trods for udfordringerne ser mange parter en stor mulighed for Danmark i SDG’erne.

”I Israel og USA har våbenindustrien været en katalysator for at udvikle tech-sektoren,” siger Simon Schou fra Fintech Lab.

”I Danmark er der stort fokus på verdensmålene nu, fordi der er enormt store aftagere. Men det er vigtigt, at de forstår at bruge startups og at skabe synergi.” Fintech har netop indgået et partnerskab med CARE for at støtte ngo’en med teknologisk knowhow.

I et andet projekt har Dansk Industri udvalgt 21 virksomheder, støttet af Industriens Fond. Bl.a. er Kamstrup er en af de udvalgte.

”Vi skaber et virksomhedsforløb, hvor vi hjælper virksomheder med at skabe resultater med udgangspunkt i verdensmålene. Fx er der en tendens til, at de virksomheder der leverer til oliebranchen, har svært ved at tiltrække de dygtigste unge ingeniører, medmindre de også har en autentisk bæredygtig tilgang,” siger Erik Johnson, chefkonsulent i Dansk Industri, og fortsætter: ”De, der vinder på markedspladsen med SDGerne, er dem, der er åbne over for udviklingen og stærke i partnerskaber.”

Tilbage på Katapult-festivalen er investordagen ved at nå mod slutningen.

Christian Grubak fortæller, at det har været en hård kamp at få Skygarden i luften: En af de første eksperter, de beskrev ideen overfor, krøllede servietten sammen, den var skrevet på, og kastede den over skulderen. ”Det er de slag, der vist skal til, før man kommer ud over stepperne,” fortæller grundlæggeren.

Til gengæld får Sky.Garden brug for kampgejsten for at indfri målet om at blive den foretrukne ehandel for udviklingsmarkeder, fortæller Martin Majlund. ”Vi går ind i Uganda og Tanzania senere i år og håber at udvide yderligere derfra.”

Denne artikel er tidligere bragt i magasinet 360 grader