”Vi tror på, at sociale iværksættere rummer mange af de bedste løsninger på verdens udfordringer. Og selvfølgelig skal der være et stærkt økosystem for det her i Norden,” lyder ambitionen fra Den Sociale Kapitalfonds direktør og partner, Birgitte Frost Mathiesen. Foto: Den Sociale Kapitalfond.

Verdens stærkeste økosystem for sociale iværksættere skal ligge i Norden

Norden er verdenskendt for gode velfærdsløsninger. Men i dag er Sydeuropa længere fremme, når det gælder et stærkt økosystem for sociale iværksættere. Det vil en ny accelerator for sociale startups nu ændrer. De bakkes op af stærke kapitalpartnere i hele Norden.

Det er velkendt, at dødsraten er tårnhøj, når det gælder nye virksomheders overlevelse. Men endnu sværere er det at være social iværksætter.

Her dør otte ud af ti startups, inden der er gået halvandet år. Årsagen er oftest mangel på investorer. For velfærdsudfordringer er i Norden noget, vi først og fremmest løser i regi af det offentlige. Men hvorfor egentlig, når vi nu har åbenlyse stærke og innovative kompetencer på det sociale område?

Derfor planlægger Den Sociale Kapitalfond i samarbejde med Sitra i Finland, Prosper i Sverige, Ferd Sosiale Entreprenører i Norge og en islandsk partner at udrulle en ny nordisk acceleratormodel for sociale iværksættere, hvor innovative nye velfærdsløsninger kan få hjælp til at skalere på tværs af Norden.

Verdensklasse i Norden

Planerne lyder, at det første hold skal væksttrænes allerede fra 2020 og derefter følger flere hold og en mulighed for en nordisk masterclass-overbygning for de sociale iværksættere med størst skaleringspotentiale.

”Vi tror på, at sociale iværksættere rummer mange af de bedste løsninger på verdens udfordringer. Og selvfølgelig skal der være et stærkt økosystem for det her i Norden,” lyder ambitionen fra Den Sociale Kapitalfonds direktør og partner, Birgitte Frost Mathiesen.

Både Den Sociale Kapitalfond og de nordiske samarbejdspartnere har solid erfaring og gode resultater med at køre acceleratorprogrammer for sociale iværksættere. Men det er første gang, de lancerer en fælles nordisk skaleringsmodel.

”Hvis en velfærdsløsning virker i Oslo, virker den sikkert også i København. Vi har brug for de innovative løsninger, hvis vi skal udvikle vores velfærd. Og hvis de sociale iværksættere får coaching, støtte og træning, kan de blive kerneleverandører i vores velfærdssystem,” lyder ræsonnementet fra Birgitte Frost Mathiesen.

Vækst på flere bundlinjer

Acceleratorkonceptet, der bærer navnet Impact Startup – accelerating social startups in the Nordics, er oprindeligt udviklet i Danmark i samarbejde med Velux og Villum Fonden. Men det bygger på best practice fra koncepter, der allerede er kørt i de nordiske lande. Og det virker ikke bare at kopiere acceleratormodeller, som de er flest.

”Vores accelerator er itereret flere gange. Det, vi troede virkede, fungerer ikke umiddelbart for sociale entrepreneurer. Vækstforløbet skal tilpasses, at iværksætterne har to bundlinjer: en social forretningsmodel og et særligt partnerskab med kunder og leverandører,” siger Birgitte Frost Mathiesen.

Den helt store udfordring er dog investorerne. Hvor Norge har det mest udviklede økosystem for investorer i det sociale område fra business angels til venture- og filantropiske fonde, så halter det på sociale investorer i Sverige, mens Finland og Danmark ligger midt i mellem.

InvestorLab for impact-investorer

InvestorLab er et tilbud til impact-investorer, så de får mulighed for at ’cherry-picke’ og investere i de bedste sociale iværksættere. Acceleratorprogrammet kan sidestilles med en due diligence-proces, og investor får støtte til impact investment-management.

”Vi vil gerne samarbejde med alle og tænker et åbent økosystem. Derfor samler vi de nordiske investorer og laver et miniforløb, så vi kan udvikle best practice for impact-investorer,” fortæller Birgitte Frost Mathiesen.

”Investorlandskabet skal udvikles. Målet er at sikre et positivt bidrag til den nordiske velfærdsversion 3.0, hvor vi har det bedste og mest stimulerende miljø for sociale iværksættere,” uddyber hun.

Målet er at udvikle et stærkt nordisk økosystem, hvor det efter 2,5 til 3 år bliver muligt at tiltrække sociale iværksættere, også uden for Norden.

Acceleratorforløbet vil blive inddelt i en bootcamp for interesserede startups. Herfra vil 10 startups udvalgt fra hvert af de nordiske lande blive optaget på acceleratorforløbet, der løber over 6 måneder plus 12 måneders opfølgning og investorpitch. Efter endt forløb vil tre startups blive udvalgt til et yderligere masterclass-forløb.

Læs mere her.