Initiativet Leaders for Climate Action blev præsenteret i Berlin august 2019. Tyske virksomheder som Delivery Hero, Flixbus, Freighthub eller Nebenan.de var blandt grundlæggerne.

Venturebranchen: klimamål på vej i aktionæraftaler

Store tyske venturefonde, der samlet set repræsenterer mere end halvdelen af det tyske marked, har indgået en fælles aftale om at indskrive klimamål i aktionæraftaler i fremtidige investeringer.

Venturefondene vil fremme den grønne omstilling via deres magtfulde position i økosystemet og konkret gennem de mange milliarder, de forvalter. Folkene bag konceptet har europæiske ambitioner og vil også ramme den danske venturebranche, som over for Bootstrapping.dk er positivt indstillet, imens Vækstfonden ikke vil forholde sig til modellen.

”Vores mål er at udløse en dominoeffekt på tværs af industrier og lande…”

Den danske venturebranche vil snart blive præsenteret for brugen af såkaldte klimaklausuler, der kan indskrives i kontrakter og aktionæraftaler for at fremme den grønne omstilling. Som det første land i Europa har en næsten samlet tysk venturebranche besluttet, at klimaklausuler nu er et obligatorisk punkt på dagsorden, når forhandlingerne om en investering indledes med en iværksættervirksomhed. Konceptet er på vej til mange andre lande – også Danmark.

Folkene bag initiativet i den tyske venturebranche planlægger nemlig at promovere ordningen i hele Europa. ”Vores mål er at udløse en dominoeffekt på tværs af industrier og lande og især i finansielle markeder med fokus på venturekapital for at fremme klimaindsatsen der, hvor de største økonomiske potentialer også findes,” sige Philippe Singer, managing director i Leaders for Climate Action. Han står sammen med flere tyske venturefonde bag aftalen og har udviklet kontrakterne, som har fået navnet klimaklausuler.

Klausulerne kan vedrøre et bredt spektrum af bæredygtige KPI’er og grønne indsatser, som kan indskrives i aktionæraftaler eller andre kontrakter, som desuden følges op af rapporteringer. ”Vi ønsker, at så mange nyfinansierede startups skal forpligte sig til klimamål og nå dem. Derfor er vi glade for, at mange venturefonde vil integrere bæredygtighedsklausulen i deres vilkår. Naturligvis vil klausulen, som alle andre klausuler, blive drøftet med stifterne under forhandlingerne,” siger Philippe Singer.

Initiativet er helt nyt, og Leaders for Climate Action er endnu ikke klar til at fremvise det konkrete indhold af klausulerne, da erfaringerne stadig er jomfruelige. Men Leaders for Climate Action oplyser, at det for eksempel kan omhandle alt fra mere bløde tiltag, som færre CO2-belastende rejser, til mere økonomisk krævende og hårde tiltag, som forpligtelser til brug af grøn energi eller køb af CO2-kompensationer eller -kreditter.

Majoriteten af tyske venturefonde er med i aftalen
Philippe Singer har foreløbigt fået 30 tyske venturefonde til at forpligte sig til at præsentere klimaklausuler over for virksomheder, de i fremtiden vælger at investere i. Venturefondene i aftalen repræsenterer, ifølge Bootstrapping.dk’s oplysninger, mere end halvdelen af det tyske venturemarkeds samlede kapital under forvaltning.

I aftalen finder man da også flere af Tysklands helt store venturekapitalister, som Northzone, der samlet har rejst 11,7 mia. kr. i kapital under forvaltning (Capital under Management, CUM), Global Founders Capital, der i alt har rejst omkring 10 mia. kr., Earlybird Venture Capital med 4,3 mia. kr. i CUM og HV Holtzbrinck Ventures med samlet CUM på 7,1 mia. kr.

”Mange iværksættere af den nye generation er meget opmærksomme på deres virksomheds CO2-fodaftryk og ønsker positivt at bidrage med deres økonomiske og teknologiske muligheder til løsning af klimakrisen.”

Picus Capital, der er blandt de 200 største venturekapitalvirksomheder i Europa, er også med i aftalen. ”Startups får en masse opmærksomhed på grund af deres innovative styrke og betragtes ofte som fremtidens vindere. Vi ønsker, at denne position sammen med bæredygtighed skal gavne økonomien. Ved hver opstart oprettes nu nye strukturer, og vi bruger denne mulighed til at forankre bæredygtighed fra første dag, vi har investeret,” siger Alexander Samwer, Founding Partner i Picus Capital, der har kontorer i både Tyskland og England.

De tyske venturefonde vurderer desuden, at især den nye generation af iværksættere sætter bæredygtighed højt på agendaen og er optagede af at finde målbare metoder til formelt at integrere samfundsansvar i ledelsesadfærd og forretningsprocesser.

”Mange iværksættere af den nye generation er meget opmærksomme på deres virksomheds CO2-fodaftryk og ønsker positivt at bidrage med deres økonomiske og teknologiske muligheder til løsning af klimakrisen. Vi underbygger dette momentum gennem klausulen og Leaders for Climate Action hjælper vores porteføljevirksomheder med den konkrete implementering,” siger Fabian Heilemann, partner hos venturefonden Earlybird og bestyrelsesmedlem i Leaders For Climate Action.

“Det tyske initiativ er ikke kun meget interessant og lovende for fremtiden. Det er desuden uhyre spændende, om det kunne vise vej også for nordiske venturekapitalfonde og business angels.”

Den danske ventureverden er positivt stemt
I den danske venturebranche er bæredygtighed og impact-investeringer også i stigende grad på dagsordenen, hvilket tydeligt vil fremgå af en søgning på artikler om temaet her på Bootstrapping.dk. Klimabevidstheden i økosystemet viser sig gennem både nye iværksættere, hvis forretningsmodeller indskriver sig direkte i SDG-målene gennem nye grønne produkter eller klimaløsninger. Og gennem initiativer som Danske Banks digitale matchmakingplatform, +impact, forskellige SDG-acceleratorprogrammer og mødesteder, som for eksempel The One Initiative, der er etableret af Richard Georg Engström.

“Det tyske initiativ er ikke kun meget interessant og lovende for fremtiden. Det er desuden uhyre spændende, om det kunne vise vej også for nordiske venturekapitalfonde og business angels. Vores analyse viser, at 54 procent af de nordiske investorer ønsker flere informationer og mere transparens omkring resultaterne af grøn teknologi. Med dette in mente er jeg sikker på, at de nordiske business angel-netværk samt de nordiske venturekapitalforeninger i de fem lande, som fx DVCA i Danmark, kunne lære rigtig meget om den udvikling, vi her ser på det tyske marked,” siger Richard Georg Engström, Initiator & Executive Director hos The One Initiative.

Hvor de bæredygtige tyske klausuler fokuserer mest på en række interne processer i virksomhederne, synes de danske ventureinvestorer for nurværende at rette fokus på, om forretningsmodellerne kan bidrage til skalerbare løsninger på bæredygtige udfordringer – såkaldte impact-forretningsmodeller.

Hos danske Nordic Alpha Partner, der har næsten en milliard kroner under forvaltning, er impact da også hovedsageligt tilgangen til bæredygtighed i investeringerne, omend partner i Nordic Alpha Partners Laurits Bach Sørensen finder den tyske aftale interessant. Nordic Alpha Partners har investeret i netop tyske Wiferion, der er lykkedes med at fjerne både risiko og energitab ved trådløs højspændings-charging. Det anses som en af de største barrierer for, at vi ikke allerede allesammen kører i el-biler.

“Afkast er stadigvæk den helt afgørende drivkraft, men bæredygtige resultater og mål bliver en stærkere og stærkere investerings-præference for flere investorer.”

”Vi ser gerne, at venturebranchen fremmer den grønne omstilling, og bæredygtige klausuler er en god idé, som vi gerne deltager i. Vi tror dog, at vi som branche kan levere et langt større bidrag til impact-agendaen ved, at vi retter vores værdiskabelsesmodeller og investeringskapital imod de store positive transformationer, som foregår inden for bl.a. klima, energi, transport, vand og industri. Hos Nordic Alpha tror vi fundamentalt på, at Nordeuropas teknologiske identitet gør, at vi har en edge til at tage en teknologisk global førerposition i netop disse positive transformationer til gavn for eksport, arbejdspladser samtidig med, at vi skaber ægte global impact,” siger Laurits Bach Sørensen.

Også formanden for DanBAN, de danske business angels i Danmark, Jesper Jarlbæk, ser muligheder i det tysk initiativ, som han mener, vil bringe mere kvalitet ind i overvejelserne om impact-mål og -resultater.

”Der er flere initiativer i gang i det danske økosystem, hvor der også bliver formuleret mere konkrete impact-modeller. Afkast er stadigvæk den helt afgørende drivkraft, men bæredygtige resultater og mål bliver en stærkere og stærkere investeringspræference for flere investorer. Klausuler som de tyske kan være med til at kvalificere den del af dialogen. Udviklingen går stærkt, og vi er tæt på, at bæredygtighed snart er ‘need to have’ og ikke blot ‘nice to have,’” siger Jesper Jarlbæk.

Vækstfonden bygger sin CSR-politik op på internationale principper og drøfter dem ”mindst én gang årligt på øverste ledelsesniveau” i de selskaber, de er medejere i. Vækstfonden ønsker ikke at kommentere på det tyske initiativ. ”Vi har ikke detaljeret kendskab til de klausuler, du nævner, og derfor heller ikke mulighed for at sige noget konkret i den forbindelse inden for din deadline,” oplyser Vækstfonden.