Vækstbørsåret 2021 – Ny noteringer, store udsving og vækst i aktieomsætning

2021 har på mange måder været et begivenhedsrigt børsår for de noterede vækstvirksomheder. Der har været mange nye danske vækstbørsnoteringer, meget volatilitet i kurserne og stærkt øget mediedækning af den danske vækstbørs Nasdaq First North. Vi giver sammen med den ny direktør for den nystiftede Forening af Børsnoterede Vækstvirksomheder (FBV), Thomas Black-Petersen, en status over danske virksomheder på vækstbørserne i 2021.

 

Historisk mange nye noteringer

Hvis vi inkluderer de tre danske noteringer på Nasdaq Main Market (Aquaporin, Green Hydrogen, og Trifork) er i alt 27 danske vækstvirksomheder blevet noteret i 2021. Det er 9 noteringer flere end i 2020. Der er i alt rejst knap 2,9 mia. kroner i ny kapital, og Nasdaq fortæller, at tusindvis af nye private investorer har investeret i disse selskaber.

Det er historisk højt. For tallet var 15 i 2020 og kun 6 tilbage i 2019 som det også fremgår af Dansk Erhvervs analyse ”Danske iværksættere drømmer om børsnotering”. Det må siges at være en udvikling, der vidner om en vis succes for danske vækstvirksomheder, selvom der endnu er meget langt til det svenske niveau som mangedoblede antallet af nye børsnoteringer.  De 27 nye noterede vækstvirksomheder har i slutningen af 2021 en børsværdi på 14,7 mia. kroner, hvoraf de 4,8 mia. kroner er på vækstbørserne First North og Spotlight, og det resterende på Nasdaq Main Market.

Hvis vi ser bort fra de tre vækstvirksomheder på Main er der rejst DKK 1.387 mio. i kapital til de 24 nye noteringer med 58 mio. i gennemsnit per ny børsnotering.Til sammenligning blev der i 2021 rejst 14 mia. i venturefinansiering i Danmark, så det er kun 9% af vækstkapitalen – der finansieres via børsmarkedet – der er rum til forbedring.

 


Noteringsbørs for de 27 nye noteringer i 2021 – Foreningen af Børsnoterede Væsktvirksomheder

 

137% vækst i omsætningen på vækstaktier i 2021

I takt med at der er flere børsnoterede danske vækstvirksomheder, så stiger investorinteressen tilsvarende. Hjulpet af både øget interesse fra professionelle samt fra de private investorer, der under Covid-19 er begyndt at tage Aktiesparekontoen til sig. Der er i 2021 omsat for DKK 14,5 mia. fordelt på 76 aktier. I 2020 var der 50 børsnoterede danske vækstvirksomheder og en omsætning på 6,3 mia. Det er en omsætningsvækst på 137% i 2021.

Lidt overraskende for de fleste danske investorer, så er den mest omsatte vækstaktie i 2021 vaccine-virksomheden ExpreS2ion Biotech fra Hørsholm, der blev noteret på First North i Sverige i 2016. DKK 3,5 mia. blev der omsat for i aktien. Dernæst Huskompagniet med en aktieomsætning på 2,4 mia. efterfulgt af Trifork med en omsætning på 1 mia. SynAct fra Holte der blev noteret på Spotlight i 2016 er med 936 mio. den fjerde mest omsatte danske vækstaktie.  Mest omsatte aktie på den danske First North vækstbørs var Penneo, der med en omsætning på 577 mio. blev den 7. mest omsatte.

 

Kursudviklingen i volatile 2021

Som enhver investor vel nok har lagt mærke til, når de har åbnet deres netbank eller Nordnet-konto var 2021 også et år hvor aktiemarkedets evne til at skabe rutsjebaneture for alvor kunne mærkes. Øget urolighed og usikkerhed omkring den igangværende pandemi, med risiko for stigende renter satte i løbet af det sene efterår for alvor gang i sagerne. Der var beklageligvis mange vækstvirksomheder som oplevede kursfald i 2021, både de nyligt noterede og dem fra tidligere år.  Den højeste kursstigning i 2021 var Freetrailer, som er godt i gang med deres ekspansion i flere nye lande. Det største kursfald var Monsenso der rejste 20 mio. ved noteringen i 2020 og som igen har rejst ny kapital i 2021 til en kurs, som var markant lavere end den oprindelige IPO-kurs.

 


Danske vækstaktiers kursudvikling i 2021
Kurser pr. 30. december 2021 for de 27 virksomheder noteret i 2021 – Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder

 

Investorer blev skuffede

Kursfaldet skyldes primært, at virksomhederne ikke har realiseret de vækstmål og resultater, som de har stillet investorerne i udsigt, og det rammer aktiekursen. Men der er flere årsager til kursfald. I Danmark er aktiekulturen ikke nær så moden som i f.eks. Sverige og kombineret med, at der stadig er relativt få professionelle investorer som interesserer sig for vækstaktier, så er der ikke nok likviditet i markedet.

Det har betydet at få handler sætter aktiekursen, og nogle aktier er steget voldsomt i 2020, nok mest på grund af en form for ’hype’, for så efterfølgende at falde igen i 2021. Dette kombineret med en frygt for en korrektion af aktiekurserne på grund af overophedning eller rentestigninger, har også været medvirkende til at investorerne (både i Danmark og udlandet) generelt har positioneret sig op imod value, fremfor de mere risikobetonede unge vækstaktier.

Men der er flere faktorer i spil, som vi i FBV også vil arbejde med fremover. I Danmark har eksempelvis lagerbeskatning af stiftere med under 10% ejerandel haft en stor betydning for aktiekurserne. Efter store kursstigninger i 2020, har adskillige stiftere og medarbejderaktionærer måtte sælge store mængder af aktier i 2021 for at betale lagerskat, hvilket har resulteret i længerevarende kursfald i flere aktier.

 

Hvad med 2022?

Man kan fristes til at tænke at denne udvikling vil fortsætte i det nye år. Men man skal huske, at der efter en fest ofte lurer en slumre-periode lige om hjørnet. Det er essentielt at nye, og gerne professionelle, investorer kommer til, at der sættes fokus på den hæmmende lagerbeskatning af stiftere med under 10% ejerandel og nok især at den almene forståelse for vækst kontra value øges. Dette er måske nemmere sagt end gjort, men man har da altid – og især så tidligt på året – lov at håbe.

 

Læs videre: På FBV’s hjemmeside kan du nu og fremover læse analyser og sammenligninger af danske vækstvirksomheders performance på vækstbørser.