Ugens startup: Parazute – ”Alt vi foretager os nu, er med målet om at komme ind i sundhedsvæsenet”

500.000 danskere er psykisk sårbare, og mere end dobbelt så mange er pårørende. CEO i Parazute Claus Møldrup kalder sin app ”en digital faldskærm, der skal foregribe psykisk frit-fald” ved at pårørende får besked, når psykisk sårbare kan være på vej ud i en kritisk situation. Efter sommerferien lanceres den i en version, der skal modne den til implementering i sundhedsvæsenet.

App til kamp mod en psykiatri i knæ

Professor Claus Møldrup var for et par år tilbage aktuel med startuppen Drugstars – en app der gav patienter en påmindelse, når de skulle tage deres medicin. Det gik godt, indtil det ikke længere gik godt, og Claus måtte melde Drugstart konkurs i ´21, hvilket dog førte til et salg. 

Konceptet bag Drugstars lever videre i Claus Møldrups nye startup Parazute, men her er det de pårørende til psykisk sårbare patienter, der får en påmindelse om, at der bør gribes ind. De pårørende, eller såkaldte “Parazuters”, som typisk er bestående af familie, venner og/eller sundhedspersonale, får besked via appen, når der er brug for støtte og omsorg. Gennem nogle manuelle registreringer, den sårbare foretager i appen, måles den mentale status hos psykisk sårbare. Claus Møldrup fortæller:

Målet med Parazute er at give psykisk sårbare og deres pårørende mere ro i sindet ved, at de har mulighed for hjælpe deres kære i tide. Man kan se Parazute lidt ligesom den populære og udbredte Hjerteløber, hvor hurtig hjælp er afgørende, når et menneske får hjertestop. Selvom det ikke er lige så konkret for psykisk sygdom, så kan man egentlig godt oversætte Parazute til at være en virtuel “Hjerteløber, i og med at tidlig omsorg og hjælp er vigtigt – og nogle gange livsnødvendigt. Vi vil undgå et psykisk frit-fald med en digital faldskærm – heraf navnet Parazute, som er en omskrivning af det engelske ord for faldskærm”, siger Claus Møldrup, som fortsætter med et konkret eksempel fra en anonymiseret historie for at understrege behovet:

Tag Susanne, der er mor til 23-årige søn Thomas, som i mange år har levet med angst og depression og ofte udtrykt selvmordstanker. Thomas bor ikke længere hjemme, han trækker sig ofte fra familie og venner, og der kan gå dage uden, der er kontakt mellem Susanne og Thomas, hvilket gør Susanne bange og urolig. Susanne ønsker omvendt ikke at være den irriterende mor, der hele tiden spørger til Thomas ve og vel, men når hun ikke ved, hvordan han har det, føler hun sig ængstelig. Thomas føler sig til besvær, når han har det dårligt, og rækker ofte først ud efter hjælp, når det er for sent, og så skal sundhedsvæsnet og psykiatrien på banen igen”.

 

593.000 belastede pårørende

Det er situationer lig den Claus Møldrup beskrev ovenfor, som inspirerede ham og co-founder Robin Bellini Olsson, cand.scient.IT, til at udvikle Parazute i samarbejde med patienter, pårørende og patientforeningen SIND

Mange pårørende og psykisk sårbare oplever lignende situationer som Susanne og Thomas i deres dagligdag”, fortsætter Claus Møldrup, som påpeger, at en tredjedel af danskerne betragter sig selv som pårørende til en psykisk sårbar person. 593.000 af dem føler sig enten “meget” eller “en del” belastet af situationen (Kilde: Bedre Psykiatri).

Eftersom risikoen for selv at udvikle symptomer på psykisk lidelse, som stress, angst eller depression er langt højere for folk, der er pårørende til psykisk syge, er der behov for markant mere fokus på sidstnævnte gruppe, mener Claus Møldrup:

Psykisk sygdom kan føre til langvarigt fravær fra arbejde, nedsat arbejdsevne og økonomiske udgifter for både den enkelte og samfundet som helhed. I Danmark er det anslået, at psykisk sygdom årligt koster os op til 20 milliarder kr. på baggrund af fravær, dårligere arbejdsevne og behandlingsomkostninger.”

 

En uudnyttet ressource

Claus Møldrup og Robin B. Olsson har begge haft psykisk sygdom tæt inde på livet, og ved hvor utrygt det er, når man ikke har en fornemmelse af, hvordan ens nærmeste har det, og man samtidig rigtig gerne vil hjælpe. De ser folk som dem selv, som ressourcer, der ikke rigtig kommer i spil. Og det er der ingen grund til med tanke på, at psykiatrien er under hårdt pres. Claus Møldrup uddyber: 

Vores sundhedssystem er under enormt pres, og særlig psykiatrien har svært ved at takle de voksende problemer alene. Vores sundhedssystem har uden tvivl brug for hjælp, og her er pårørende, som mig selv, en utrolig stor, stærk og uudnyttet ressource. Derfor håber vi, at Parazute kan ses som en udstrakt hånd til psykiatrien.”

 

B2B-model kræver påvist B2C-effekt

Parazutes funktionalitet og udseende er udviklet i samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Særligt sidstnævnte gruppe er nøglekomponenten i den version, de lancerer efter sommerferien. Det sker særligt med målet om at bevæge sig længere og længere mod, at Parazute kan implementeres i det offentlige sundhedssystem. Det er målsætningen inden for 2-3 år, forklarer Møldrup:

B2C-modellen, som vi kører med nu, hvor brugen er henvendt pårørende, handler udelukkende om at få skabt et evidensgrundlag, så vi kan skabe en B2B-model. Alt vi foretager os nu, er med målet om at komme ind i sundhedsvæsenet. Det handler om, at dem der bruger det, skal kunne lide det, og at vi kan fremvise en effekt, så sundhedsvæsenet vil investere i det.” 

Møldrup anerkender et stort spænd mellem potentialet for appen afhængigt af, hvor meget man lykkes med at integrere professionelle kræfter. Lige nu har man 1.300 brugere på appen, hvilket Claus Møldrup vurderer som en indikator for, at der er et tydeligt behov for Parazute. 

På nuværende tidspunkt koster det blot 15 kr. for et månedligt abonnement. Skal man have versionen, hvor ”parazuteren” er uddannet inden for mental sundhed frem for at være en almindelig pårørende, stiger den månedlige pris til 300 kr. Det er et pænt spring fra den aktuelle pris. Men som Møldrup siger, meget slående om udfordringerne i psykiatrien lige nu, så ”er det jo svarende til, hvad to konsultationer koster på et år”.