Mads Bonde, Labster

Ugens startup: Labster – ny vækstfase kræver nye kapaciteter

Labster har ny CEO klar, der skal sætte fart under deres skalering i USA. Co-founder Mads Bonde fortæller om baggrunden for skiftet, og hvad det kræver at lykkes i Edtech-Europa vs. USA. Han sætter også ord på deres samarbejde med Ukraine, hvor mange af universiteterne er bombet, og de studerende i stort omfang er tvunget til at have undervisning hjemmefra. Det kan være ved vejs ende, hvis ikke en dansk fond kan træde til.

Skal danske Labster – der henover 2021 og ´22 rejste ca. 700 mio. kr. i venturekapital – virkelig have fart under deres skalering i USA, kræver det nye kapaciteter på C-niveau. Foreløbig er det sket på CEO-posten, hvor valget er faldet på ed-tech veteranen Shawn Boom. Det er nødvendigt at få en kapacitet ind, der ved, hvad det kræver at skalere og kommercialisere Edtech i USA.

 

Revolution indefra med AI

Med kompetencer og erfaringer fra bl.a. den amerikanske edtech scaleup Blackboard samt de sidste 5 år som CEO for en hurtigt voksende virksomhed, er han den rette person, fortæller bestyrelsesformand og co-founder, Mads Bonde.

Det sted vi er nu, hvor vi for alvor skal skalere i USA, kræver en mand i spidsen, der har dyb og erfaringsbaseret forståelse for at drive forretning inden for education-markedet i USA. Det handler om at kunne sætte de rigtige, realistiske mål for en udviklingsstrategi”, siger Mads Bonde.

At man skifter ud på CEO-posten, er fuldt ud indforstået med Mads´ co-founder og nu tidligere CEO, Michael Bodekaer Jensen. Faktisk var det ifølge Mads Bonde efter ønske fra Michael Bodekaer Jensen selv, at processen om et CEO-skifte blev initieret – med Michael som drivende kræft i rekrutteringen. Labster har endeligt har fundet en metode til signifikant at løfte virksomhedens produkt med AI, og her skal Michael Bodekaer Jensen lægge sine kræfter.

Vi har fået en mulighed for at revolutionere vores produkt indefra med AI. Michael er meget dybt nede i virksomhedens AI-strategi og teknologi, og derfor handler det om at optimere hans tid der, hvor hans styrker og passion ligger. Og for virkelig at skalere produktet, er det samtidig det rigtige at sætte én ind, der har kommerciel erfaring fra amerikanske edtech-scaleups i USA. Vores nye CEO Shawn Boom er verdensklasse inden for det område”, fortæller Mads.

 

Edtech-Europa vs. USA

Mads Bonde beretter om et amerikansk edtech-marked, hvor kunder og partnere i en enorm uddannelsessektor har mærkbart andre fokuspunkter end i Europa. Selvom universiteter i Europa ofte er milliard-store forretninger, der konkurrerer om ranking og midler, så er der på universiteterne på den anden side af Atlanten, et andet mindset hvad angår konkurrence.

De amerikanske universiteter anskuer i højere grad dem selv som forretninger. Bevidstheden om at positionere sig ift. andre universiteter er mere markant, hvor det at præstere godt i de forskellige ranking-systemer måske er mere afgørende for ens økonomi og muligheder. Derfor har de fokus på return on investment på tværs af universitetet i en anden skala. De fokuserer på den baggrund meget på, hvilke private virksomheder der kan løfte kvaliteten af deres uddannelser”, siger Mads Bonde.

Mads Bonde beskriver et amerikansk ”education-marked” med yderst kommercielt tænkende direktioner. De holder øje med nye innovative løsninger, og er lydhøre overfor edtech-startups, hvis de fx kan hjælpe dem med at nedbringe rater for frafald eller andet, der ikke pynter på økonomien. Derfor er det selvsagt essentielt, hvis man som leverandør kan fremvise effektfulde data for ens produkt. Kan den data fx vise, at de studerende hæver deres performance og at et højere antal graduerer, er man naturligt langt fremme i køen. Det kan Labster, ifølge Mads Bonde:

Vi har data, der viser, at de studerende lærer mere, dumper mindre samt at antallet af dem, der dropper ud, bliver markant reduceret ved, at de bruger vores produkt. Det mere liberale system, hvor de studerende ofte er med til at betale for produktet, skaber samtidig en større åbenhed overfor, hvordan man kan løfte kvaliteten af uddannelsen gennem eksterne partnere”, fortæller Mads og fortsætter:

Derfor er det nok snarere et spørgsmål om mindset som følge af, hvordan universiteterne er struktureret. I Europa, hvor der på universiteterne nok er mere kasse-tænkning, kan det være sværere at få folk til at kigge mod eksterne løsninger. Det er lettere i USA, som er mere fokuseret på at få økonomien til at hænge sammen ved at studerende rekrutteres og fastholdes”.

 

Labster i Ukraine

Det er nok en hel del i det danske økosystem – også uden for universitetsverden – der har haft et øje på Labster hen over det sidste årti. Læste man seneste interview, vi bragte med Mads Bonde i debatten om lån vs. egenkapital, så ved man, at Labster har været på en hæsblæsende vækstrejse med mange overvejelser om den rette timing for at tage lån og venturekapital ind.

Labster er et godt eksempel på, hvor afgørende kapitalstruktur og den rette balance i cap table er for den lange rejse, når man bygger en startup, der skal være økonomisk bæredygtig som forretning for founders og investorer.

Måske har de mange uforudsete forhold i markedet (og verden) vist, at man nogle gange skal trække luft ind, når det ellers kan ligge ligefor at udvide sin forretning. Mads Bonde fortæller, at Labster i mange år kæmpede med tekniske barrierer, som de først lykkedes med at overkomme, da de ekspanderede til USA i 2018.

Under coronakrisen blev det nødvendigt i verden over at gå over til online undervisning. Desværre var en høj grad af den undervisning blot almindelig undervisning på zoom, og det åbenbarede samtidig, at for at det digitale for alvor skal løfte undervisningen, skal der investeres langt mere i udvikling af produkter, der hjælper dér, hvor universiteter, skoler og studerende har mest brug for det. En række produkter har vist, at edtech virkelig kan hjælpe og løfte motivation og læring hos de studerende, hvis det bruges rigtigt”.

Labster har i en af de mere kritiske situationer etableret et partnerskab, der har skulle understøtte læring, hvor det ellers har været allermest vanskeligt. Kort efter Ruslands invasion af Ukraine tog Labster kontakt til Ukraines undervisningsministerium med henblik på at udrulle deres produkt til et væld af universiteter og gymnasier i Ukraine. Modtagelsen i Ukraine var overvældende, fortæller Mads Bonde, og meget hurtigt fik de effektiv hjælp med at udrulle Labster´s produkt.

Labster har fået en stor anbefaling, og Mads Bonde kalder samarbejdet for en kæmpe succes. Labster gør nu, hvad de kan for, at det kan fortsætte.

Mange af universiteterne er bombet, og de studerende er i stort omfang tvunget til at have undervisning hjemmefra. Derfor er det meget essentielt, at vi kan opretholde samarbejdet”.

Labster´s amerikanske investorer har været med på idéen indtil videre, men det er desværre ikke en holdbar løsning at bruge mere af venturekapitalen non for profit, fortæller Mads Bonde. Hvis Ukraine fortsat skal have gavn af Labster, kræver det, at projektet bliver fondsstøttet, uddyber han.

Vi skal have en doner på, helst i form af en eller flere danske fonde, der gerne vil støtte det. Det arbejder vi hårdt på fra i år. Vi medfinansierer selv, men kan ikke løfte det hele. Ukraines undervisningsministerium arbejder heldigvis også hårdt på at finde funding, og har detaljeret den kæmpe hjælp projektet kan have fremover”.

Roksolana Shvadchak, øverste chef i Uddannelses- og videnskabsministeriet, udtaler:

Uddannelses- og videnskabsministeriet i Ukraine udtrykker sin dybeste taknemmelighed over for Labster for dets uvurderlige partnerskab i disse udfordrende tider. Labster’s innovative STEM-løsninger har været afgørende for at levere kvalitetsuddannelse på trods af problemer forårsaget af konflikten. Vi anerkender Labsters engagement og i stor begejstring over samarbejdsprojektet, søger vi finansiering til at udvide de virtuelle laboratorier i større skala for at demokratisere adgangen til STEM-uddannelse. Ministeriet er overbevist om, at med yderligere finansiering vil dette partnerskab fortsætte med at blomstre og skabe markante ændringer i Ukraines uddannelseslandskab”.

Med sejlene sat til for at opretholde og udvide samarbejdet i Ukraine – foruden alle de profitbårne samarbejder Labster har i USA, Asien og Europa – bliver det interessant at følge det næste kapitel for en af vores stærke danske scaleups.