Ugens Startup: Comundo – klimaindsatsen handler nu om økonomisk performance

”Verdens største bidragsyder til den grønne omstilling.” Ambitionerne fejler ikke noget hos Comundo, der leverer et eksakt grundlag til ejendomsselskaber for deres boligers CO2-udledning. Men hvordan får du en startup til at tage det kæmpe ansvar og gør klar til den helt store skalering? Det har CEO Sverre Dueholm opskriften på – en opskrift, der måske rummer et par overraskelser for de fleste

Mennesket er hele grundlaget

”Mennesket først, fagligheden dernæst”. Den har vi hørt før, men i Comundos tilfælde er det hele udgangspunktet for forretningen. Teamet skal være det rigtige, og de skal have de rigtige betingelser for at performe. Derfor arbejder den unge startup (stiftet maj 2022) intensivt med både åbenhed og rekruttering over for medarbejdere, investorer, bestyrelse og kunder. Den første ansættelse var da også en People & Culture Lead. 

”Det hele starter og slutter med mennesker”, siger CEO & Co-founder, Sverre Dueholm. ”Hvis vi har de rigtige personer, som har de rigtige redskaber og de rigtige rammer, så kan de skabe noget stort. Åbenheden og ærligheden giver den tillid, der skal til. Og det betyder, at vi hurtigt fanger, hvis der er noget, der ikke fungerer. Der skal være en tryg atmosfære.”

Med sit fokus på mennesker og kultur har Comundo da også tidligt kunnet tiltrække meget stærke kompetencer – personligt og fagligt – fra fx Planday, Pleo, Soundboks, Lunar, Podimo og Forsvaret. Alene i 2023 vil startup’en ansætte 6 nye personer, og endnu flere forventes næste år. 

Founder-teamet består af erfarne folk, hvoraf to har arbejdet længe med energi og CO2. Helt ”grønne” er de altså ikke, og er stærkt sammensat med både kompetencer inden for produkt/data, økonomi og tal, HR og kapital og strategi. Hertil kommer et rigtigt godt netværk af erfarne rådgivere.

Inden for 3-5 år er det målet, at Comundo ganske enkelt skal være verdens bedste arbejdsplads iflg. Sverre Dueholm.

 

Infrastrukturen skal være på plads

En anden forudsætning for Comundos succes, at infrastrukturen er på plads i alle de lande, man går ind i (datagrundlaget og distributionen).

”I Tyskland har de fjernvarme lige som os i de store byer, mens det på landet er gas. Her vil vi nok koncentrere os om byerne i første omgang. I Spanien er det så varmt, at de slet ikke har fjernvarme. Det er nogle strukturelle forskelle, vi skal tage hensyn til. Men vi er på vej, vi har flere kunder i Tyskland, der allerede har testet vores løsning med positivt resultat”, siger Sverre, der ikke er bange for sprogvanskeligheder – hvilket ellers kunne argumentere for en ekspansion til UK og USA. 

”Jeg har tysk som modersmål, og vi kommer også til at ansætte lokale salgsteams, mens vores backbone er vores udviklere, der sidder på vores kontor i Vilnius i Litauen. Og for dem er sproget ligegyldigt.”

Sverre er ikke skræmt af andre danske virksomheders genvordigheder i udlandet. ”Med vores fokus på teamet har vi skabt et fundament, der kan klare vanskelighederne”, siger han selvsikkert. 

Comundo arbejder med drejebøger for hvert land, man vil ekspandere til, som blandt andet vurderer 1) om der er adgang til data, 2) hvordan man får adgang til disse data, og 3) hvordan er sammensætningen af energien til bygningerne.

 

Verdens største bidragsyder

Når teamet og infrastrukturen er på plads, kan Comundo opfylde sin tredje ambition, nemlig at være ”Verdens største bidragsyder til den grønne omstilling.”

 

Byg en løsning, folk vil betale for

”Vores kundeindsigt er nok en af de væsentligste årsager til, at vi har succes”, siger Sverre. ”Vi har bygget vores løsning ud fra kundernes behov, ikke omvendt.”

”Historisk set har CO2-udledningen været baseret på estimater, ikke faktuelle tal. Og det har gjort forudsigelser og rapporteringer meget usikre. Vi leverer et faktuelt tal for CO2-udledningen for både el, vand og varme, så man ved, hvor man står, og kan træffe kvalificerede beslutninger herudfra. Det gør os unikke i forhold til vores konkurrenter, der enten kun har tal fra en energikilde – fx el – eller arbejder med estimater.”

For at illustrere sine tanker fortæller Sverre, at han drømmer om en vejrudsigt, der er baseret på eksakte tal – energipriser og CO2-udledning: ”Det blæser i dag. Det er oplagt at vaske tøj.”

 

Hjerte eller hjerne?

Kundernes motivation for at købe falder iflg. Sverre typisk i tre kategorier: Idealisme (gøre noget godt for verden), lovgivning eller forretning. Men det har flyttet sig: 

”Hvor vi for bare et år siden primært talte med CSR- og ESG-personer i virksomhederne, taler vi nu med direktøren og økonomichefen. Klimalovgivningen omfatter allerede de store virksomheder, og snart kommer de små. Og en positiv due diligence indbefatter også virksomhedens grønne stadie, indsats og planer og er derfor blevet forretningskritisk.”

 

Kunder gennem referencer

Comundo er i den heldige situation, at man ikke har skullet ud at finde kunder. De kommer som leads fra revisionsselskaber eller energirådgivere, som samtidig validerer Comundos løsning. Omvendt får revisorerne og energirådgiverne glæde af de tal, Comundo leverer. Setuppet giver samtidig Comundo en perfekt måde at internationalisere på.

”Mange af vores partnere og kunder har datterselskaber og relationer i andre lande. Det er meget nemmere at gå via dem end selv at skulle starte i receptionen”, siger Sverre.

Comundo har således aldrig kørt kampagner eller lignende og lever af referencer. ”Vi går under radaren”, siger Sverre. ”Det virker bedst for os.” 

 

Råder bod på uvidenhed og usikkerhed

Comundo leverer data – og lader kunderne om at optimere, kompensere eller brande sig. ”Vi tager dermed ikke stilling til om noget er godt eller dårligt, men vi råder bod på den store uvidenhed, der er omkring CO2-udledninger, ved at levere fakta”, siger Sverre.

”Det er gået rigtigt stærkt for os. Og det kommer til at gå endnu stærkere med vores ambitioner”, siger Sverre afslutningsvis.

 

Sverre Dueholms opskrift på succes

  1. Skab og fasthold det rigtige team. Lad det ikke kun blive ved bordtennisbordet og fredagsbaren. Gå selv forrest for, at åbenhed og ærlighed kommer på dagsordenen. Det giver tillid – og tillid er grundstenen i høj performance
  2. Byg din virksomhed på kunde- og markedsindsigt og ikke på at lave ”verdens bedste løsning” nede i kælderen, som ingen vil betale for
  3. Hvis du leverer noget ”grønt”, så vær fleksibel – lyt til kunderne. Hvor er de? Taler de om miljø eller økonomi?
  4. Overvej, om ikke dine samarbejdspartnere kan levere leads til dig i stedet for, at du selv skal lave kold canvas. Og, når du går internationalt, så overvej, om den bedste måde ikke er via dine kunder eller samarbejdspartnere
  5. Bliv ved din læst – lad andre om at tage beslutninger på baggrund af din indsats