Ole Kjerkegaard Nielsen, co-founder, GO-Pen

Ugens medtech-startup: GO-Pen

GO-Pen er foundet af Ole Kjerkegaard Nielsen og Michael Ejstrup Hansen, som har udviklet insulinpenne til den del af verden, hvor medicin hverken er en selvfølge eller billig – og det vil ugens startup ændre på. Læs om GO-Pens visioner, medtech-industrien og om deres særlige produkt. Vi bringer også en kommentar fra investor Henrik Kähler.

Den danske medtech-startup GO-Pen blev foundet i januar 2019. Bootstrapping har interviewet Ole Kjerkegaard Nielsen, founder og CEO, om startuppens særlige produkt og om den rejse, der næsten lige er begyndt, men som allerede har et stort og særligt marked i vente.

”GO-Pen udvikler medicinsk udstyr, insulinpenne – og det tager tid, da det jo ikke er et hvilket som helst produkt, men et produkt, som skal være med til at redde liv,” siger Ole Kjerkegaard Nielsen til en start.

 

Et livredderprodukt – og et vertikalt integreret team

Og netop det vil ugens startup: Være med til at redde liv i de mest fattige dele af verden, hvor medicin og hjælp fra sundhedssystemer langt fra er en selvfølge og ofte meget dyr. Derfor har de to founders udviklet en insulinpen i et helt nyt format, som består af tre ting:

1) en løsning, forbrugerne har råd til,

2) GO-Pen skal være sikker og let at bruge, og

3) GO-Pen skal være bæredygtig – både det materiale, pennen produceres af, og den kan anvendes i flere år.

Ole Kjerkegaard Nielsen fortæller: ”Det skræmmende med diabetes er, at jo dårligere reguleret ens diabetes er, jo dårligere livskvalitet og jo flere komplikationer (fx nedsat syn, risiko for amputationer – læs mere her, red.), hvis den ikke behandles. Der er en høj grad af sammenhæng mellem fattigdom og dårligt reguleret diabetes – det problem vil vi adressere, og det kan vi bl.a., fordi vi har et stærkt og kompetent team med lang erfaring bag os.”

GO-Pen benytter sig af det, der kaldes for vertikalt integrerede medarbejdere – alle er ikke nødvendigvis fast tilknyttet, men alle har lang erfaring med netop det, GO-Pen har brug for. Ole Kjerkegaard Nielsen forklarer:

”GO-Pen består af løst tilknyttede, men dedikerede professionelle. Det betyder, at vi er i stand til at tiltrække de største eksperter på området, fx eksperter, der allerede har en karriere, men som arbejder for os, fordi de har lyst og kan se, at vores GO-Pen kan hjælpe, hvor der er behov for det. På den måde arbejder vi meget strukturelt med en åben kultur og klar feedback.”

”Vi er for gamle til blot at have det sjovt – vi arbejder for et formål, som skaber værdi for andre end os selv.”

 

Hjælpe folk – ikke revolutionære markedet

En startup som GO-Pen er lettere atypisk og gør noget, som ikke mange startups gør. Ole Kjerkegaard Nielsen fortæller:

”Vi er ikke ude på at revolutionere markedet for insulin, men vi ønsker at give mulighed for, at alle får adgang til en ordentlig insulinpen. Ud af de cirka 60 millioner mennesker på verdensplan, som har behov for insulin, er det mellem 12-13 mio., som sprøjter sig selv med injektionssprøjte – og det er dem, vi vil hjælpe.”

Og hjælpe vil og kan GO-Pen særligt, fordi både Ole Kjerkegaard Nielsen og co-founder Michael Ejstrup Hansen begge kommer fra mange års stillinger med ditto erfaring fra hhv. Coloplast og Novo Nordisk, hvor Ole i sidstnævnte har været international bæredygtighedschef:

”Vi har begge lang og stor erfaring fra medtech-branchen; vi kender gamet og så et meget stort behov i et marked for folk med meget få penge. Et behov, som er let at forklare til andre – og vi har med vores erfaring skabt et produkt og udtænkt en klar businesscase,” fortæller Ole og betoner sin erfaring fra sin tid i netop ulande, da han ifm. sit ph.d.-studie om børne- og kvindearbejde i små landbrug boede fem år i Nigeria. Han fortsætter:

”Jeg har oplevet, hvordan folk i lavindkomstlande bl.a. ikke har adgang til noget så basalt som medicin. Der er noget grundlæggende værdifuldt ved at hjælpe folk – personligt giver mit liv mest mening, når det, jeg arbejder med, er til fordel for de mange. Med GO-Pen er jeg med til at skabe noget spændende og livsændrende – og dermed kan jeg følge den filosofi videre i mit arbejde.”

Lancerer internationalt i 2023

Medtech-industrien er gigantisk, og en spiller som GO-Pen har derfor heller ikke planer om at gå ud at overtage den del af markedet, som allerede findes, tværtimod, fortæller Ole Kjerkegaard Nielsen:

”Det er et klassisk marked, som ikke flytter på sig, og hvor konkurrenterne har gjort det samme i mange år. Markedet for insulinpenne stiger årligt med 1,2 % frem mod 2029, mens hætteglasmarkedet i samme periode stiger med 0,9 % (IQVIA 2021, red.). Det går altså lidt langsommere, men er stadig et interessant marked.”

Hvad angår GO-Pens treårsplaner fortæller Ole, at de selvsagt er på vej ud over Danmarks grænser – for det er jo heldigvis, ikke her, at deres insulinpen er livsnødvendige:

”I tredje kvartal 2023 lancerer vi internationalt. Derudover vil vi gerne opnå et godt salg i 2023 og 2024, hvor vi udvider både brugen og lande, hvor vi gerne vil ind – det gælder også for de andre hovedmarkeder.”

 

Bæredygtighed og FN’s verdensmål

For næsten alle startups i dag er bæredygtighed ikke et spørgsmål om fra- eller tilvalg, men en del af strategien, og det samme gælder for GO-Pen. Alligevel svarer Ole Kjerkegaard Nielsen tilbage på Bootstrappings spørgsmål om, hvor bæredygtige de er, med et modspørgsmål: ”Men hvad er ”bæredygtig” egentlig? Der findes ingen rigtigt gode definitioner, måske udover FN’s bæredygtighedsmål, som har mange dimensioner.”

GO-Pens insulinpen kan sælges i alle lande, og vi vil derfor være med til at skabe jobs, der hjælper på FN’s mål nr. 3.4 og undermålet 3.4.1, som netop går på bl.a. diabetesbehandling. Derudover kan GO-Pen reducere den plastmængde, som bliver brugt – hvilket fremmer FN’s mål nr. 12 om ansvarlig produktion. GO-Pen er designet til at reducere plastforbrug, og derfor i gang med at få myndigheder i forskellige lande til at godkende produktet, hvad der typisk i MedTech tager et par år.

FN’s verdensmål 3.4 omhandler, at verden inden 2030 skal reducere tidlig dødelighed med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling (læs mere her, red.).

 

Investeringer fra Danske Bank-syndikat og investor Henrik Kähler

I januar 2019, da GO-Pen blev foundet, investerede begge founders hver 50.000 kroner i selskabet. I sommeren 2019 fik de tildelt et års Innofounder-booster på 30.000 kroner om måneden:

”Finansieringen fra Innovationsfonden har betydet, at vi eksisterer i dag. Ellers ville det have været svært. Efterfølgende fik vi vores første investering af familien Kähler, og i slut-december 2020 går et syndikat ind (primært Danske Bank-syndikat, hvor mange efterfølgende også er DanBAN-medlem red.) med cirka 3,5 mio. kroner. I 2020 nåede vi dermed op på 7 mio. kroner i kapital,” fortæller Ole Kjerkegaard Nielsen og tilføjer, at de efterfølgende har fået 2 millioner kr. fra private investorer med lang erfaring fra branchen, som kunne se muligheder i GO-Pen.

Ole Kjerkegaard Nielsen og Michael Ejstrup Hansen ejer tilsammen ejer 70 %. Første investor var som nævnt Rockwool storaktionæren Henrik Kähler. Han har gennem flere år hjulpet impact-startups, hvis løsninger og produkter er målrettet det globale syd. Henrik Kähler begrunder til Bootstrapping, hvorfor han valgte at investere i GO-Pen:

”GO-Pen er et fantastisk eksempel på en startup, som bruger en dansk styrkeposition, i dette tilfælde diabetesbehandling, til at løse væsentlige udfordringer i verdens fattigste lande.”

Som business angel med fokus på det globale syd har Henrik involveret sig i TechVelopment Denmark, en nonprofitorganisation, der har til formål at støtte og accelerere vækstmulighederne for startups som Go-Pen, der bringer innovative og tech-drevne, bæredygtige løsninger på globale udfordringer.

”Det er altid lidt angstprovokerende at investere i startups, der skal skabe deres forretning i dele af verden, der er meget forskellige fra, hvad vi kender herhjemme.”

”Derfor er visionen for TechVelopment at skabe et komplet og integreret økosystem for startups som GO-Pen, hvor investorer, NGO’er, myndigheder og ikke mindst virksomhederne selv sammen kan skabe de rammer, der skal til for at gøre techvelopment – integrationen af teknologi og innovation i udviklingsagendaen – til endnu en dansk styrkeposition,” fortæller Henrik, der nævner de danske miljøer for fin- og proptech som inspirationskilde.

Til det sidste spørgsmål om, hvor han ser GO-Pen om fem år, svarer han: ”Desværre er diabetes en diagnose i vækst, særligt i den tredje verden og blandt de fattigste og mest ressourcesvage. Da GO-Pen har formået at udvikle et produkt, der virker lige så godt som de dyre insulinpenne, diabetikere i Danmark tilbydes, men til en helt anden pris, hvor millioner af fattige diabetikere kan være med, er jeg overbevist om, at vi kommer på en spændende vækstrejse med GO-Pen i de kommende år.”