Ugens investor: Lars Jensen, Scale Capital – bygger bro mellem Norden og USA

Siden 2011 har Scale Capital investeret i nordiske B2B-techvirksomheder, og opbygget en portefølje der tæller 19 investeringer; heraf 9 exits. Bootstrapping har talt med manden i spidsen, Lars Jensen om, hvordan den nye venturefond skal bane vej for flere danske vækstvirksomheder på det amerikanske marked ved at skabe positive forandringer ved hjælp af teknologi.

– Hvordan skal de 500 mio. kr., der rejses med Scale Capital Fond III, bruges?

 

”Vi fokuserer på digitalisering og nye innovationer, der leverer målbare resultater ved hjælp af teknologi og skaber positive forandringer for planeten og menneskers liv. Fond III har fokus på nordiske B2B-teknologiselskaber, som vi hjælper med at accelerere i Europa og ikke mindst USA.

Vores investeringsmodel, ”kysseregel” og tilgang til aktivt ejerskab, har bragt gode resultater. Derfor inviterer vi vores netværk, familiekontorer og institutionelle investorer til at investere med os i Scale Capital Fond III.

Den øgede fondsstørrelse giver os mulighed for at udnytte flere investeringsmuligheder, og giver os den nødvendige investeringskapacitet til opfølgende runder, så vi kan bevare en meningsfuld ejerandel og optimere afkastet.

Første investorrunde lukker den 28. april 2022 med deltagelse af eksisterende investorer samt Business Angels og andre investorer fra økosystemet.”

 

– Kan du uddybe, hvad den ”nye kysseregel” som I introducerer ifm. jeres nye fond, betyder?

 

 ”Vi tilgår nye investeringsmuligheder med stor omhu, og har normalt en lang vurderings- og præinvesteringsfase. Normalt har vi en minimum tre måneders “kysseperiode”, hvor vi arbejder sammen med founder-teamet for at vurdere gensidig kompatibilitet og sikre, at teamet, teknologien og markedstilpasningen er til stede for at kunne opbygge og skalere virksomheden internationalt. Ofte strækker kysseperioden sig nu til seks eller ni måneder, før vi vurderer, at der er et godt fit, og virksomheden er skaleringsmoden.

Kysseperioden er den mest værdifulde del af due diligence-processen forud for investeringen. Det er her, vi vurderer kompatibiliteten mellem grundlæggerne og os, og giver os mulighed for at bedømme værdigrundlaget og etikken i virksomheden. Før investeringstilsagnet arbejder sammen med teamet om at skabe 100-dages planer for en accelereret vækst efter financieringen er på plads.

 

– Scale Capital investerer i Danmark og de øvrige nordiske lande, men det lader til, at USA spiller en central rolle for jeres investeringsmodel. Hvordan hænger det sammen?

 

 ”Det er korrekt, at vi investerer i nordisk baserede eller nordisk funderede vækstselskaber, der er “født globale”, og som ser USA som deres hovedmarked. Der er gode ingeniører og teknologitalenter i de nordiske lande, og de ser ofte udover Danmarks grænser, når de vælger deres hovedmarked. Med en befolkning på 330 millioner er USA et af de største og mest homogene markeder i verden med købekraft og appetit på ny teknologi, produkter og tjenesteydelser.

 

– Det amerikanske marked rummer som bekendt helt andre skaleringsmuligheder, og løfter ofte værdiansættelsen. Hvorfor?

 

”Værdiansættelsen (prisen) på nordiske og europæiske startups er steget de senere år, men stadig op til 4-6 gange lavere end tilsvarende virksomheder i USA. Det hænger sammen med, at adgangen til kapital, risikovilligheden og måderne at vurdere og opbygge virksomheder er markant anderledes. Det er naturligvis faktorer, der spiller ind i de højere værdiansættelser i USA. Ikke så overraskende er en tredjedel af alle unicorns amerikanske. Dette giver os potentielt en multipel tilvækst i vores investeringer.

Investeringstesen i fond I og II har været at udvælge nogen af de bedste tidlige teknologiselskaber og hjælpe med at fremskynde omsætningsvæksten i USA ved at opbygge salgs- og marketingorganisationer i San Francisco eller New York/Boston, og samtidig sikre finansiering fra amerikanske investorer. I nogen tilfælde har det løftet den oprindelige værdiansættelse med hele 15x. Historisk har vi set en stærk opkøbsinteresse for vores porteføljeselskaber, og vi har lavet exits til amerikanske PE-fonde og industrikøbere.”

 

– De fleste fonde siger, at de er ”hands-on” og hjælper selskaberne, de investerer i. Hvor differentierer I jer i Scale Capital?

 

”Scale Capital er en aktiv ejer i alle faser af en virksomheds rejse, men vi oplever, at vores værdibidrag er højest i de tidlige faser, hvor der træffes vigtige valg, der vil forme virksomhedens rejse. Efterhånden som virksomheden vokser, bringer vi forretningsprocesser, ledelsesstøtte og organisationsdesign til bordet.

Vores erfaringer siger, at nogen af de største forhindringer for vækst ofte er skalerbarhed af forretnings-modeller, tilpasning af produktet til markedets ønsker og behov, organisationens modenhed samt stifterne og ledelsens evne til at lede medarbejdere, siger Lars Jensen.”

 

– Hvordan er Scale Capital’s investeringskriterier anderledes fra andre VC’er?

 

”Vores investeringsfokus er centreret omkring nordiske B2B-teknologiselskaber på Seed og Serie A stadiet med en bevist forretningsmodel, der søger vækstkapital i størrelsesordenen 5-50 mio. kr. Vores ”sweet spot” er erfarne iværksætter teams, der bygger værdidrevne og teknisk gode softwarevirksomheder med et klart amerikansk potentiale, hvor vi kan få et ejerskab på mellem 10-20%. Følgende kriterier danner grundlag for vores udvælgelsesproces, når vi evaluerer og investerer i virksomheder:

Vi vurderer nøje teknologien, patenter, og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der kan danne forsvar overfor for konkurrenter. Det er vigtigt, at virksomheden har noget ”secret source”. Ofte finder vi mest værdi i de mindre hypede startups.

Vi føler en forpligtelse til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Vi investerer ansvarligt for at styre risici, tilføre operationel værdi, identificere strategiske muligheder og stræbe efter at skabe positiv, varig effekt gennem vores porteføljeselskaber. Vi måler effekten ved at tage en årlig ESG-vurdering af alle porteføljeselskaber. I 2021 etablerede vi en såkaldt ”baseline”, et udgangspunkt for beregning.  Vi engagerer grundlæggerne via samtaler, uddannelse og bestyrelsesarbejde.

Vi investerer inden for fem temaer: Bæredygtighed, Deep tech, Sundhed, Industrial teknologi samt Fremtidens arbejde. Vores fokus er på vertikaler, hvor der sker store forandringer (disruption), og hvor teknologien og markedet begynder at modnes.

Vores team arbejder med mere end 50 rådgivere til at evaluere teknologier, skaffe nye investeringsmuligheder og hjælpe vores porteføljeselskaber. Dette gør det muligt for os at være meget aktive på trods af et relativt lille kerneteam.”

 

– Hvordan ser det team ud, der skal løfte den nye fond?

 

”Min partner, Kenneth Grunow, og jeg har arbejdet sammen i professionelle sammenhænge i mere end 13 år. Vi er ved at få opbygget et dygtigt fondsteam med folk som Joachim Schelde og Terkel Douglas, og vi er ved at være et komplet team af Venture Partner, som er spredt udover Norden og USA, der hjælper os med investeringer og faglig sparring. Samlet set besidder vi en bred vifte af kompetencer og erhvervserfaringer fra iværksætterprojekter i forskellige teknologisektorer til virksomhedsledelse og ledelses-rådgivning.”