Slaget for bedre vilkår for iværksættere er ikke vundet. Det bliver aldrig vundet, så derfor: Involvér jer i debatten,” opfordrede Tommy Ahlers. Foto: Anders Rye Skjoldjensen.

Tommy Ahlers efterlyser flere iværksættere i politik

Iværksættere og politikere er rundet af den samme skabelon, og der er behov for, at flere har en holdning og tager ansvar politisk, hvis vi skal sikre et stærkt iværksættermiljø, sagde forsknings- og uddannelsesminister Tommy Ahlers, da han talte på Bootstrappings fødselsdag.

Backenden i dansk politik virker. Det er kun frontenden, der er fyldt med konflikter. Og det er faktisk muligt at komme ind udefra og påvirke den politiske proces. Sådan lød en række af de erfaringer, som forsknings- og uddannelsesminister Tommy Ahlers har gjort sig de sidste otte måneder i dansk politik.

Og springet fra tilværelsen som iværksætter og investor til et liv som politiker er slet ikke så stort, som det umiddelbart lyder, for politikere og iværksættere er rundet af den samme skabelon, mener han.

”I har passion; I tror på noget, som I kæmper med ihærdighed for at forfølge. Og I er dygtige til det. Det lyder måske lidt mærkeligt, men det er faktisk det samme, som politikerne er rundet af,” sagde Tommy Ahlers, da han holdt oplæg på Bootstrapping fødselsdag for mere end 100 fremmødte gæster.

Forsknings- og uddannelsesminister efterlyste flere iværksættere på den politiske scene, da han gæstede Bootstrapping og talte for mere end 100 fremmødte gæster. Foto: Anders Rye Skjoldjensen.

Flere iværksættere i politik

Forsknings- og uddannelsesministeren efterlyste flere iværksættere med holdninger og mod på at tage ansvar i forskellige formater på den politiske scene.

”Jeg er ikke lykkedes med at tale iværksætterpolitik ind i samtlige ministerkontorer, men noget er lykkedes, og politik ligger ikke så langt fra jeres verden og det at have en passion for noget. Slaget for bedre vilkår for iværksættere er ikke vundet. Det bliver aldrig vundet, så derfor: Involvér jer i debatten,” opfordrede ministeren.

Tommy Ahlers talte for, at den offentlige debat omkring iværksætteri fokuseres om udfordringerne med at tiltrække talent og kapital, og at vi ikke kun taler om at starte nye virksomheder, men også om, hvordan vi skalerer dem i Danmark.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen.

Efter Tommy Ahlers fortalte Bootstrappings bestyrelsesformand, Jesper Højberg Christensen, om det nu 1-årige startupmedies mission. Dagen sluttede med networking, fundinganalyse og trend- og tendensoplæg fra Bootstrapping-journalist Esben Vest Billingsøe og Kforums adm. direktør, Timme Bisgaard Munk.

Tak til alle jer, der lagde vejen forbi!

Stor krammer fra Bootstrapping til Frederik Ferbing, Membership Manager i Founders House. Foto: Anders Rye Skjoldjensen
Foto: Anders Rye Skjoldjensen
Director of Communications Trustpilot Europe Alexander Tolstrup med Bootstrappings bestyrelsesformand Jesper Højberg Christensen. Foto: Anders Rye Skjoldjensen.
Foto: Anders Rye Skjoldjensen.
Bootstrappings bestyrelsesformand Jesper Højberg Christensen. Foto: Anders Rye Skjoldjensen.
Foto: Anders Rye Skjoldjensen.
Adm. direktør i Kforum, Timme Bisgaard Munk. Foto: Anders Rye Skjoldjensen.
Kforums Timme Bisgaard Munk, DanBAN formand Jesper Jarlbæk og Bootstrappings redaktør Marianne Schacht. Foto: Anders Rye Skjoldjensen.
CEO for Freetrailer Allan Sønderskov Darré i samtale med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Foto: Anders Rye Skjoldjensen.