Thea Messel, partner i Unconventional

Thea Messel, Unconventional VC – Impact og diversitet skal være foreneligt

Thea Messel står bag Europas første impact-VC, der udelukkende investerer i diverse founder-teams, som har impact i kernen af deres forretningsmodel. 30 mio. euro har deres nye fond, som har finale close til december, rejst. Vi taler med Thea om inspirationen fra UK og USA og det skarpe diversitets-fokus, som udelukker investeringer i startups med founder-teams der mangler diversitet, som kvinder, etniske minoriteter eller LGBTQ+.

– I er ved at rejse jeres nye fond på 30 mio. euro, som I har finale close på til december. Hvordan planlægger I at allokere de midler, og hvilke ressourcer kommer I med foruden kapitalen?

”Under de nuværende markedsforhold og som førstegangsfond er det et skelsættende øjeblik at nå vores final close-milepæl. Ikke kun for os hos Unconventional Ventures, men også for økosystemet som helhed og for de mangfoldige founders og investorer, der tror på den unikke investeringsmulighed som ligger i at investere i impact-tech og diverse founder-teams.

I dag har vi foretaget de første 9 investeringer i fonden, og vi vil foretage yderligere 15-20 investeringer i løbet af de næste par år. 50 % af fonden er dedikeret til førstegangsinvesteringer og 50 % til opfølgningsinvesteringer. Vores investeringsfokus er pre-seed og seed-fasen mod impact tech-virksomheder inden for klima- og health-tech samt et særligt fokus på femtech, ed-tech og inkluderende fintech.

Ud over selve kapitalen, tilfører vi vores portefølje støtte gennem domæneekspertise inden for fx impact assessment og implementering, strategisk vejledning, mentorskab, adgang til brancheeksperter og vigtigst af alt, adgang til et omfattende netværk af international opfølgningskapital.

Vi investerer ikke bare vores penge og går igen. Vi er med på den lange bane; fra at hjælpe vores porteføljeselskaber med at gennemføre efterfølgende finansieringsrunder til at vejlede dem gennem kompleksiteten i de konstant skiftende markedsforhold.

Diversity, Equity and Inclusion (DEI) er kernen i vores værdier, og vores ekspertise på dette område sikrer, at vores porteføljevirksomheder skaber inkluderende miljøer. Desuden er vi løbende på udkig efter internationale medinvestorer for at udvide vores startup-virksomheders globale reach og yderligere styrke deres potentiale.”

 

– Hvordan definerer I ´impact-tech´ hos jeres startups, som skal have impact i kernen af deres forretningsmodel? Hvilke kriterier skal en startup opfylde for at blive betragtet som en impact tech-virksomhed, der på overfladen er en bred kategori?

 

“En ‘impact-tech’-startup udmærker sig for os ved at bruge teknologi til at løse presserende globale udfordringer relateret til mennesket og planeten. Det betyder, at de problemer, der løses, kan være af social eller klima og miljømæssig karakter. De kriterier, en virksomhed skal opfylde for, at vi overvejer at investere i dem, er, at de har en klar definerbar positiv impact, som er knyttet til kernen i forretningsmodellen, kombineret med, at de har et globalt tilgængeligt marked og en forventet sund forretningsmodel.

Selvom vi anvender denne brede definition og er vertikalt agnostiske i forhold til de virksomheder, vi overvejer at investere i, har vi en præference for virksomheder, der opererer inden for klima og miljø, sundhed og femtech, uddannelse og finansiel inklusion, da vi ser dem som nogle af de mest spændende investeringsmuligheder i øjeblikket. Indtil videre har vi investeret over 70 % i klimateknologi og 20 % i kvinders sundhed.

Ud over impact-vinklen skal din startup opfylde nogle kriterier inden for diversitet, herunder at de repræsenterer minoriteter inden for køn, etnicitet, seksualitet.”

 

– Er kuren mod bias virkelig at være forudindtaget over for founders’ baggrund, og er det ideelt, hvis det spænder ben for et ellers godt samarbejde og en god investering?

 

”Grunden til, at vi udelukkende investerer i diverse founders og founding teams, er, at vi faktisk mener, at iværksættere i denne kategori udgør de mest lovende investeringsmuligheder.
Ethvert VC-selskab har sin egen strategi for at finde de bedste teams og virksomheder at investere i , og vores strategi er at realisere potentialet hos founders, der traditionelt har været underfinansierede. Historisk set, og stadig i dag, kanaliseres blot en brøkdel af VC-kapitalen mod kvinder og øvrige grupper af diverse founders.

Som enhvert VC-selskab med et klart investeringsfokus vil vi ikke investere i muligheder, der ikke passer til vores investeringsstrategi, selvom de kan vise sig at være gavnlige. Men det er ikke anderledes end f.eks. en healthtech-fond, der ikke investerer i climate tech-muligheder. Vi investerer dog i både health- og climate tech, så længe løsningerne er skabt af diverse founders.”

 

– Hvordan balancerer Unconventional at investere i startups med stærke forretningsmodeller og dem, der har en tydelig impact-mission? Og hvordan ser du i så fald, at det er blevet lettere foreneligt?

 

”Vi tror fuldt og fast på, at klar impact-effekt og forretningspotentiale ikke er hinandens modsætninger, men snarere er på samme side af vægtskålen. I stedet for at være en svær balancegang, ser vi klare impact-mål som stærke indikationer på en sund forretningsmodel.

For os er en lovende virksomhed én, der underbygger, hvordan dens produkter effektivt adresserer væsentlige samfundsmæssige udfordringer. Når en virksomhed åbent kan demonstrere, hvordan den har udviklet en effektiv løsning på presserende problemer som global opvarmning eller bedre sundhed, er det tegn på en stærk forretningsmodel.”

 

– I skrivende stund er I ved at foretage jeres 10. investering. Kan du give et par eksempler på nogle af de preseed- og seed-startups, som Unconventional VC har investeret i, og forklare, hvorfor de blev foretaget?

 

“Ja, det kan jeg meget let” (Se boks nederst med Thea Messels eksempler)

 

– Hvordan adskiller Unconventional VC’s investeringsstrategi sig fra lignende fonde i Storbritannien og USA, og hvad inspirerede jer til at vælge netop denne tilgang? Har du oplevet, at folk har haft svært ved at forstå, at dine startups både skal have mangfoldige founding teams + impact i kernen af forretningsmodellen?

 

”Vi er Europas første impact venturefond, der udelukkende investerer i diverse founder-teams og virksomheder med impact i kernen af deres forretningsmodel. Da vi startede for 5 år siden, var der meget lidt appetit og fokus på at investere i diverse founder-teams. Vi havde på det tidspunkt set fondsforvaltere i USA fokusere på diverse founder-teams, men økosystemet i Norden var ikke rigtig bevidst om, at der var et problem i den måde, kapitalen blev fordelt på og opfattelsen af, at vi gik glip af muligheder, var næsten ikke-eksisterende.

Det har ændret sig nu. Der er en generel accept af, at det er problematisk, at 1-3 % af venturekapitalen går til diverse founder-teams, og der er et voksende antal LP’s, som køber sig ind på muligheden, selv i Norden, som har haltet bagefter.

Normalt har fonde enten et diversitetsfokus eller et fokus på at støtte virksomheder med impact i kernen. Vi gør begge dele, da vi mener, at vi på den måde fordobler muligheden for succes, da diverse founder-teams har større sandsynlighed for at opnå succes, og impact-virksomheder løser need-to-solve-løsninger og ikke nice-to-solve-løsninger, hvilket sikrer globale markedsmuligheder.

Selvom vi er de eneste i Europa med denne tilgang, tror og håber vi, at flere fonde vil tage den til sig. Den generelle gruppe af impact LP’s i Europa er stadig meget fastlåste i deres tilgang til impact, f.eks. ved at støtte klimafonde, men ikke diversitet.

Vi har været heldige at finde progressive LP´s, der deler vores vision på området, men der er langt mellem disse investorer. Men vi tror på, at skiftet er på vej, og vi kan allerede se det i grupper af progressive LP-netværk og blandt institutionelle LP’s fra USA, UK og Europa, og vi glæder os til at byde flere LP’s velkommen og forhåbentlig få dem til at investere i flere fonde som vores, så vi kan investere i en fremtid, som vi alle ønsker at være en del af.”

 

Læs også om Backing Minds: den første VC i Europa grundlagt kun af kvinder