Syv råd til forretning i Afrika

Forretning i Afrika kan for mange være en stor udfordring. Men det behøver det ikke at være, bare man gør det ordentligt fra starten af. Her er 7 gode råd til hvordan man kommer i gang.

1. GØR DIT HJEMMEARBEJDE
Søg råd fra andre virksomheder, konsulenter og eksperter, der kender de afrikanske markeder (eller potentielle markeder) godt. Du behøver ikke at lære det på den hårde måde. Deltag i netværk, clusters og grupper, hvor virksomheder møder og deler erfaringer om Afrika.

Diskuter med mennesker, der har startet forretning i Afrika og lær af deres erfaringer og tilpas deres input til din forretningsstrategi. Bemærk do’s og dont’s. Det er vigtigt, at du kender til den afrikanske (forretnings) kultur, da den er forskellig fra vores måde at navigere på.

2. FIND DET RIGTIGE MARKED – OG FORSTÅ DET
Afrika består af +50 lande. Husk, at hvert afrikansk land er forskelligt og har forskellige muligheder, økonomisk vækst og strukturer. Lav en omhyggelig vurdering og analyse af de forskellige markeder i Afrika.

Din forretning og dine services/ydelser og produkter kan kræve, at du fx etablerer dig i byerne i stedet for landområder. Er du fx en teknologisk virksomhed, kan Østafrika være stedet for dig Hvis du er i offshore-, olie- og gassektoren, kan Vestafrika være mere attraktivt.

Identificer mulighederne ved at foretage en sektor- eller landanalyse for at afgøre hvilket afrikansk land der er mest attraktivt for din virksomhed. Det er også vigtigt at forstå kundens adfærd samt konkurrentens styrke. Udarbejd en detaljeret markedsanalyse.

3. LAV EN FORRETNINGSPLAN
Din forretningsplan skal mindst omfatte følgende områder:

1) Efterspørgsel efter dine produkter / tjenester på markedet (herunder f.eks. SWOT-analyse).
2) Prisniveau
3) Lokal konkurrence
4) Salg og markedsføring
5) Juridisk / politisk ramme
6) Organisationsopsætning
7) Investeringer & Finansiering (inkl. ekstern finansiering)
8) Bæredygtigheden af din forretningsstrategi

4. BESØG MARKEDET
Besøg det afrikanske land, du er nået frem til, er det bedste at starte i og lav en uddybning af din forretningsplan mens du er afsted. Inkluder besøg hos relevante lokale virksomheder, myndigheder og universiteter for at få en forståelse for det lokale miljø og strukturer. Deltag evt. i en arrangeret forretningsrejse til det valgte afrikanske land, du i første omgang har udvalgt.

5. FIND DEN RIGTIGE FORRETNINSGMODEL
Din strategi kan være mest velegnet til at lave et joint venture eller fusion med en lokal partner i Afrika.

Det kan også være, at du bare ønsker at distribuere dine varer/produkter igennem en etableret distributør eller leverandør.

Mulighederne er mange, og nogle modeller kræver lokale partnere andre ikke. Såfremt du ønsker at lave forretning med en lokal partner i Afrika, så skal du nøje drøfte strategi, forventninger og muligheder.

Forretningskulturen og strukturen i Afrika er ofte forskellige fra det, vi er vant til fra hjemmemarkedet. Det er også vigtigt at registrere varemærker eller andre relevante intellektuelle ejendomsrettigheder for at beskytte dit produkt

6. FINANSIERING 

Dit feasibility study vil afgøre størrelsen af finansieringen, og hvor den skal komme fra. Kortlæg markedet for ekstern finansiering, private investorer, venturekapital, finansieringsmuligheder, lån, tilskud og kreditforsikring mv., som passer til din strategi. Find en lokal bank eller anden lokal rådgiver og sørg for, at den kan tilbyde internationale pengeoverførselsrutiner samt international rådgivning.

7. FÅ KVALIFICERET PERSONALE
For at få succes (også) i Afrika skal du have kvalificeret personale og de rette kompetencer. Det kan være en udfordring at identificere de rette medarbejdere – især personer med ledelseserfaring og praktiske tekniske færdigheder samt kendskab til internationale forhold.

Du skal sandsynligvis opgradere dine folk med masser af træning og uddannelse. Vær især opmærksom på de kulturelle forskelle. Her kan virkelig hentes god erfaring, hvis man lærer, forstår og accepterer den kontekst, man lokalt opererer i.