De to stiftere af startuppen Rocket57, Lasse Holm og Thomas Midtgaard-Jørgensen.

Sydfyn skal være Europas epicenter for blue biotech-innovation

To grundlæggere af startupacceleratoren Rocket57 i Svendborg vil gøre Sydfyn til centrum for europæisk innovation inden for marinbioteknologi. Derfor skaber de innovationsnetværket Blue Tech Cluster, som skal bygge bro mellem industri, forskning, venturekapital og de innovative miljøer.

Behovet for øget koordinering af de innovative parter i den blå økonomi er større end nogensinde, mener Lasse Holm og Thomas Midtgaard-Jørgensen fra startupacceleratoren Rocket57 i Svendborg; en startupinkubator og -accelerator for marin biotech- og IT-associerede teknologier.

Det er de nået frem til efter at have gransket synergieffekterne i den blå økonomi mellem industri, forskning, venturekapital og iværksætteri.

Derfor søsætter Rocket57 innovationsnetværket Blue Tech Cluster, med første netværksmøde 15. august på Hotel Christiansminde i Svendborg.

”Danmark, Fyn og Svendborg i særdeleshed har rigtig gode betingelser for at blive epicenter for marin-innovation,” fortæller Lasse Holm, Rocket Commander og co-founder hos Rocket57. ”Særligt, når vi også ser på de mange synergieffekter til både den maritime sektor og robotbranchen, men også til landbruget, fødevareindustrien, sundhedssektoren, hvor Danmark ligeledes har et stærkt brand. Men vi ser også, at Danmark reelt set har 2,4 gange mere næringsrigt havareal end landareal i Danmark. Det sydfynske øhav er blandt det mest næringsrige. Vi udnytter blot ikke mulighederne for innovationsskabelse optimalt, og slet ikke til gavn for danske virksomheders konkurrenceevne.”

Tidligere på året fremlagde Uddannelses- og Forskningsministeriet rapporten Styrket teknologioverførsel fra universiteterne, hvilken understreger behovet for optimering af indsatsen for teknologitransfer fra universiteterne til industri og iværksættermiljøer.

Innovationsnetværket Blue Tech Cluster er et initiativ, som netop skal støtte op om den effektiviserede teknologitransfer i øjenhøjde på et niveau, hvor både industri, forskere og venturekapital kan være med.

”I vores undersøgelse af synergieffekter mellem parter i den blå økonomi har vi på alle landets universiteter fået bekræftet, at der ligger rigtig meget kommercialiserbar viden i skufferne på institutterne,” siger Thomas Midtgaard-Jørgensen, Mission Commander og co-founder hos Rocket57.

”Denne viden skal vi have frem i lyset, så den kan blive brugt effektivt af industrien og af iværksætterne. Vi står over for en situation, hvor det fremvoksende og meget lukrative marked for marin-bioteknologisk materiale til eksempelvis lægemidler, kosmetik, foder og fødevareingredienser med mere langt fra er udnyttet, men vores nabolande har fået øjnene op for mulighederne. Vi står også over for en stor oplysningsopgave for at få motiveret industrien og investorer på de mange potentialer, der er.”