Skyqraft er en svensk startup, der vil ændre måden, hvorpå strømledninger inspiceres. Ved at bruge faste vinger-droner vil omkostningerne ved inspektion af kraftledninger være væsentligt lavere end traditionelle alternativer. Skyqraft flyver over strømlinjekorridorer og tilvejebringer et risikovurderingssystem til maskinlæring, der automatisk kan opdage problemer, såsom faldne træer, skæve stænger, revner på isolatorer eller ethvert andet problem.

Strømsikringsinspektion skal gøres mere sikker og bæredygtig

Skyqraft vil gøre dette ved at fjerne helikoptere fra inspektionsprocessen og udskifte dem med ubemandede fly og en supereffektiv AI-proces.

Svenske Skyqraft, der netop har rejst 505.000 dollars fra den internationale venturefond Antler og engleinvestorer, leverer intelligente infrastrukturinspektioner ved hjælp af ubemandede fly, der indsamler billeder og derigennem automatisk opdager enhver risiko for kraftledningerne.

”Skyqraft ønsker at revolutionere markedet for infrastruktur-inspektion ved at gøre det mere sikkert, mere effektivt og vigtigst af alt bæredygtigt.”

I dag foregår inspektionerne af elkraftledninger af et større hold af mennesker og helikoptere, hvilket er dyrt, usikkert og har en kritisk miljøpåvirkning. Ved at bruge ubemandede fly kan Skyqraft indsamle store mængder billeddata, som kan bruges som input til et AI-risikovurderingssystem.

”Skyqraft ønsker at revolutionere markedet for infrastrukturinspektion ved at gøre det mere sikkert, mere effektivt og vigtigst af alt bæredygtigt,” siger David Almroth, CEO og co-founder af Skyqraft. ”Den finansiering, vi netop har fået, sikrer, at vores team hos Skyqraft kan opbygge og levere AI-systemer, der kan opdage kritiske risici for strømnettet, der langt overgår menneskelig nøjagtighed.”

Første kunde er hjemme

Virksomheden har allerede opnået flere centrale milepæle. Skyqraft har en kontrakt på plads med en kunde, hvilket har medført, at de er stoppet med at bruge helikoptere og i stedet vil bruge Skyqrafts ubemandede fly til deres årlige inspektioner. I øjeblikket arbejder Skyqraft på pilotprojekter med E.ON, to svenske kommuner og New York Gas & Electric.

“Skyqraft har udviklet en ny løsning på et hidtil uløst problem.”

Med finansieringen vil Skyqraft fokusere på at opbygge yderligere software til maskinlæring og udvide kortbrugergrænsefladen for sine kunder. Skyqraft vil også opbygge flere dronedriftsteams og teste nye apparater.

“Skyqraft har udviklet en ny løsning på et hidtil uløst problem. Deres fokus på nye dataindsamlingsmetoder giver dem muligheden for at gøre en industri mere sikker, mere effektiv og mere bæredygtig. Vi er glade for at være en del af denne rejse,” siger Lisa Enckell, partner i Antler.