”Verden har de sidste måneder vist os den afgørende og presserende betydning af at flytte kapital og ressourcer hen imod høje samfunds- og miljømål. At få mere reel indsigt i, hvad der faktisk sker på dette marked, er nøglen til øget handling," siger Haakon Brunell, co-founder & managing partner hos Katapult Impact Accelerators.

Stigende investorinteresse for bæredygtige startups

Interessen for at investere i startups og vækstvirksomheder med bæredygtighed som omdrejningspunkt er stigende. Men der mangler viden om feltet, vurderer en række nordiske professionelle investorer.

”The time is now for impact”. Ordene kommer fra Danske Banks Stine Jersie Olsen, der er chefkonsulent inden for vækst og impact. Hun ser et fortsat stigende momentum for investeringer i startups og vækstvirksomheder med bæredygtighed som omdrejningspunkt. Ikke bare hos særligt ”grønne” investorer, men mere bredt.

”Vi ser også en stigende interesse blandt bankens Private Banking Elite-kunder. Både i forhold til startupinvesteringer generelt, men også i høj grad i forhold til impactinvesteringer. Det er investorer, som typisk har haft fokus på klassiske typer aktiver, som nu ønsker at fokusere på impactinvesteringer med et ønske om også at bidrage med viden og netværk i de investeringer, de foretager”, siger hun.

Stine Jersie Olsen, chief consultant, Danske Bank Growth & Impact.

For at styrke og accelerere udviklingen er der behov for flere data og mere viden om den voksende underskov af bæredygtige startups og vækstvirksomheder. ”Vi har brug for flere data, som specifikt beskriver deres performance. Både realiseret versus forventet og impactportefølje versus non-impactportefølje samt, hvilke sektorer investorerne fokuserer på, og i hvilke regioner”, siger Stine Jersie Olsen.

Up to date-viden
Blandt andet derfor gentager banken i år partnerskabet med det danske projekt The One Initiative om at udgive rapporten ”Impact Report Nordic Investors”, der i 2019 for første gang gav et systematisk indblik i, hvad der driver nordiske impactinvestorer. Blandt partnerne i år er også Vækstfonden, Erhvervsstyrelsen og Nordic Innovation under Nordisk Ministerråd.

Sidste års rapport viste bl.a., at mange af investorerne forventer, at impactinvestering vil være en lige så god forretning som mere klassiske investeringer. Den viste også, at 67 procent af de adspurgte investorer efterspørger mere viden.

”Jeg håber, at mere data kan være med til at tiltrække flere forskellige typer af investorer”, siger Stine Jersie Olsen.

Jan Svensson, formand i Mikrofonden Sverige.

Hun bakkes op af Jan Svensson, formand i Mikrofonden Sverige, der tilbyder garantier og finansiering til socialøkonomiske virksomheder.

“Impact Report Nordic Investors 2019 havde stor værdi for os som sociale investorer i Sverige. Vi fik bedre overblik over de nordiske investorers strategier for bæredygtige løsninger”, siger han.

Jussi Nykänen, der er adm. direktør for den finske investeringsbank FIM Impact Investing Ltd., ser af samme årsag frem til, at rapporten gentages i 2020.

Jussi Nykänen, adm. direktør for den finske investeringsbank FIM Impact Investing Ltd.

“Den nye impact-investingrundspørge bringer os up to date med viden om omfanget af og væksten i de nordiske markeder for bæredygtige investeringer. Det er et centralt værktøj for alle investorer, der leder efter muligheder inden for impact-investing såvel som impactvirksomheder, der leder efter vækstkapital”, siger han.

Coronakrisen skaber usikkerhed
Den seneste tids stigende usikkerhed som følge af coronapandemien accelererer behovet, vurderer norske Haakon Brunell, co-founder & managing partner hos Katapult Impact Accelerators.

“Vi har brug for succesfulde rollemodeller for virkelig at inspirere investorer til et skift henimod impact”

”Verden har de sidste måneder vist os den afgørende og presserende betydning af at flytte kapital og ressourcer hen imod høje samfunds- og miljømål. At få mere reel indsigt i, hvad der faktisk sker på dette marked, er nøglen til øget handling. Jeg ser frem til rapporten og til, at flere investorer påtager sig deres aktive rolle i udformningen af den fremtid, vi ønsker at leve i”, siger han.

En af Nordens absolut førende impact venture kapitalfonde Norrsken VC, der præsenterede deres anden fond i vinter, på hele 100 millioner Euro (ca. 750 millioner danske kroner) at investere i impact startups, ser også god grund til at analysere marked grundigt.
Investment Manager Tove Rådelius, Norrsken VC.
“Vi har brug for succesfulde rollemodeller for virkelig at inspirere investorer til et skift henimod impact. Entreprenører har brug for at se vellykkede impact startups, imens investorer er nødt til at se bevis for, at det er muligt at kombinere impact med markedsrenteafkast.  På den måde tror vi, at meget mere kapital vil strømme ind i økosystemet, og at impact investing sågar vil blive mainstream blandt investorer.” siger Tove Rådelius, Investment Manager, Norrsken VC i Stockholm.
Richard Georg Engström: Entreprenør og rådgiver inden for impact investing.

Richard Georg Engström er initiativtager til både rapporten og den nordiske platform Nordic Impact Business Summit 2020 , der matcher de 50 mest lovende nordiske impactvirksomheder med op til 200 internationale investorer og forretningsfolk.

Han er glad for, at det igen i år lykkes at udgive rapporten og afholde deres summit, der sidste år førte til, at en tredjedel af de fremmødte investorer gik videre med investeringer i en eller flere af de deltagende virksomheder.

”At vi igen i år er blevet opfordret til at gentage både rapporten og vores summit, viser mig, at der både er en enorm vilje til at investere bæredygtigt og en enorm efterspørgsel på viden om feltet. Jeg tror blandt andet, det hænger sammen med, at vi i sidste års markedsanalyse konkluderede, at 83 procent af nordiske investorer faktisk forventer, at deres impactinvesteringer vil levere et finansielt afkast på niveau med eller over markedsrenten. Og så tror jeg ikke mindst i lyset af den økonomiske opbremsning, coronapandemien fører med sig, at det er vigtigere end nogensinde at fastholde momentum, siger Richard Georg Engström.

Rapporten udarbejdes i løbet af forår og sommer og præsenteres på Nordic Impact Business Summit, der afholdes i København den 17. september 2020.