”Derfor ønsker vi fra økosystemets side, at Vækstfonden sørger for at få de næste venturefonde rejst. Det er vigtigt, at der er venturefonde, der er parat til at investere i de næste 18-24 måneder, for ellers har vi bare finansieret nogle selskaber, der ikke fører til noget. Næste trin skal bygges parallelt med, at vi lige nu redder stumperne, men vi skal gøre det næste trinbræt klart,” siger Gregers Kronborg.

Jo større fyrtårn, jo større problem med VF-pakken

”Jo større fyrtårne vi taler om – altså scaleupvirksomheder – jo mindre er det beløb, der kan geares. Så det er efter min mening stadig et udestående, der ikke er løst,” siger Jimmy Fussing, Heartcore Capital. Han mener ligesom Gregers Kronborg, at Vækstfondens lånetilbud ikke er stærke nok i den øvre ende, hvis de store danske virksomheder skal hjælpes i krisesituationen.

”Det er en udfordring, at der ikke er nogen hjælp i matchingordningen på strækket 20-100 mio. kr,” fastslår Gregers Kronborg, business angel (DanBAN) og tidligere venturepartner i Northzone, og fortsætter:  ”Der er mange, der er blevet skuffet over, at grænsen kom til at ligge der. Måske er der 15 danske scaleups, hvor 20 mio. kr. ikke rigtigt giver mening. Der skal man op i et væsentligt større beløb.”

Ifølge Gregers Kronborg forsøgte centrale aktører fra økosystemet at gøre Vækstfonden opmærksom på, at der var en kategori af modne startups, der havde brug for væsentligt større beløb, da fonden havde de fire produkter i støbeskeen: ”Men det er ikke blevet imødekommet.”

”Det er ikke nok med syv til ni måneder, for da tror jeg, at situationen er den samme”

Gregers Kronborg tror, at der kommer en diskussion og en runde mere omkring disse særligt lovende og  ekspansive scaleups, og han henviser til, at i finanskrisen kom der også en række bankpakker, hvor man hele tiden justerede op inden, de var i mål: ”Man blev klogere og klogere, og det kan også meget vel ske i denne omgang.”

Vi skal gøre klar til det næste trinbræt
Kapitalmarkederne fryser i disse dage, også selvom aktiemarkedet er gået op igen. Ifølge Gregers Kronborg fokuserer investorerne nemlig på deres egne porteføljer, også den større venturekapital, forklarer han: ”At aktiemarkedet er steget, har faktisk ikke ændret noget.”

Vækstfondens nye ordning løfter en række selskaber i 2020. ”Men det er ikke nok med syv til ni måneder, for da tror jeg, at situationen er den samme. Først om 18-24 måneder kan vi forhåbentlig være i en situation, hvor det hele klarer lidt op, og venturekapitalen – som helst skulle være næste trin på finansieringen – også begynder at have mod på at lave nye investeringer,” siger Gregers Kronborg, der altså mener, pakken er for tidsbegrænset i sit sigte.

“Det er vigtigt, at der er venturefonde, der er parat til at investere i de næste 18-24 måneder, for ellers har vi bare finansieret nogle selskaber, der ikke fører til noget”

Han tror til gengæld, at det forudsætter, at venturefondene får mulighed for at rejse nye fonde, hvilket er vanskeligt, fordi de institutionelle investorer, corporates, pensionskasser og familiefonde, langt hen ad vejen også er holdt op med at investere i venturefonde, fordi deres egne porteføljer er blevet skævvredne.

”Derfor ønsker vi fra økosystemets side, at Vækstfonden sørger for at få de næste venturefonde rejst,” siger Gregers Kronborg. ”Det er vigtigt, at der er venturefonde, der er parat til at investere i de næste 18-24 måneder, for ellers har vi bare finansieret nogle selskaber, der ikke fører til noget. Næste trin skal bygges parallelt med, at vi lige nu redder stumperne, men vi skal gøre det næste trinbræt klart.”

Han mener, at Vækstfonden skal finansiere selskaberne ind i 2020-2021, ellers tror han, at det vil være udsigtsløst, for han tror ikke på, at situationen er meget bedre i december.

”Der er et øvre cap på 20 mio. kr., hvilket for nogle venturefinansierede virksomheder ikke er nok”

Et udestående, der ikke er løst
Jimmy Fussing, der er partner i den store venturefond Heartcore Capital, mener afgjort også, at der bør sættes spørgsmålstegn ved fornuften i grænsen på 20 mio. kr. Set fra venturefondenes situation kommer man ikke langt med et loft på 20 mio. kr., da modne scaleups har brug for større beløb.

”Der er et øvre cap på 20 mio. kr., hvilket for nogle venturefinansierede virksomheder ikke er nok,” siger han. Jimmy Fussing mener, at Vækstfondens produkter i princippet indeholder alle de rigtige elementer, men: ”Jo større fyrtårne vi taler om – altså store scaleupvirksomheder – jo større er kapitalbehovet, og der kan et loft på 20 mio. kr. blive et problem. Så der er efter min mening stadig et udestående, der ikke er løst.”

Ifølge Jimmy Fussing rækker 20 mio. kr. ikke langt for en moden scaleupvirksomhed, og dem, vurderer han, er der ca. 15-20 af i Danmark: ”De siger, at man kan lave venture-debt på toppen af det. Det er et produkt, Vækstfonden allerede har på hylden, som potentielt også er blevet gjort tilgængeligt i denne her proces. Men det er på helt andre vilkår på over de 20 mio kr, og det er ikke rigtig konkurrencedygtigt.”

“Helt overordnet rammer det meget godt inden for skydeskiven, men vi mangler lige at kunne hjælpe de modne scaleups”

Der kommer næppe mere …
Han håber, at Vækstfonden tager spørgsmålet om et cap på 20 mio. kr. op igen. Hvor Gregers Kronborg tror, politikerne vil forlænge ordningerne, er Jimmy Fussing bekymret over de politiske signaler fra Jakob Elleman (V) og Mette Frederiksen (S). Ifølge Jimmy Fussing lyder de, som om de gerne vil udfase ordningerne: ”Så der er en risiko for, at det går den forkerte vej, og at der ikke kommer mere.”

Gregers Kronborg og Jimmy Fussing er dog enige om, at Vækstfondens fire nye produkter er udtryk for, at Vækstfonden er kommet Startupdanmark godt i møde med den nye ordning. ”Jeg synes, at Vækstfonden har lyttet i forhold til kompositionen af de forskellige områder, der skal tilgodeses. Helt overordnet rammer det meget godt inden for skydeskiven, men vi mangler lige at kunne hjælpe de modne scaleups,” mener Jimmy Fussing.