Startup: Snyd ikke dig selv for 130 % fradraget

For flere startups kan det faktisk betale sig at forstå de særlige skatteregler, som kan give det forhøjede fradrag på 130 % for forsknings-og udviklingsomkostninger.

Umiddelbart er det usexet at læse om fradrag for udviklings- og forskningsomkostninger. Men spørger man Morten Høgh-Petersen, leder af KPMG’s ”Start-up Denmark”-team, kan det for flere startups faktisk betale sig at forstå de særlige skatteregler, som kan give det forhøjede fradrag på 130 % for forsknings-og udviklingsomkostninger.

Den 15. juni 2020 indgik regeringen og en række støttepartier ifm. udfasning af COVID-19-hjælpepakkerne en politisk aftale om bl.a. at forhøje fradrag for omkostninger til udvikling og forskning fra 103 % (i 2020) til 130 %. Forskningsbaserede virksomheder ønskede allerede i 2017, at fradraget skulle forhøjes til 150 %, men forslaget faldt til jorden. Fradraget på 130 % gælder kun i 2020 og 2021, og med et loft på over 800 millioner kr. i udviklingsomkostninger vil dette være relevant for selv de største startups.

Fordelene ved FoU-fradraget kender Morten Høgh-Petersen til. Han er partner i KPMG og leder af virksomhedens ”Start-up Denmark”-team, der arbejder med skalerbare tech-virksomheder. For en startup, der arbejder med skalerbare teknologier, udvikling og grøn energi, er det relevant at vide, at fradraget for forskning og udvikling findes, og hvad det går ud på. Høgh-Petersen forklarer:

”De færreste startups er klar over, at disse regler findes i skattelovgivningen, og hvor stor en fordel de kan opnå ifm. fradraget for udviklingsomkostninger. I henhold til den nye aftale kan startups, der arbejder med forskning og udvikling, nu få et fradrag på 130 % for udgifterne til netop forskning og udvikling – og det er utrolig vigtig viden for flere startups, der lige nu går en hård og krævende tid igennem (coronakrisen, red.). Derudover kan 130 %-afskrivningen øge underskuddet og dermed i nogle tilfælde forøge muligheden for at få kontant skatterefusion, “skattekreditordningen”, selvom denne ordning kun refunderer skatteværdien af de 100 % afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger.”

Ifølge Høgh-Petersen er der flere årsager til, at fradraget er hævet til 130 %:

”Med det forhøjede fradrag har politikerne ønsket, at investeringer inden for FoU bl.a. forbedrer konkurrencevilkårene for danske virksomheder og tiltrækker investeringer fra udlandet, så produktiviteten og eksporten kan øges. Det har det private erhvervsliv og særligt startups behov for i en tid, hvor nytænkning og innovation ikke kun er i høj kurs, men også er en nødvendighed.”

Kan du få fradrag for udviklingsomkostninger?

En oplagt spørgsmål er nu, hvornår en startup overhovedet er berettiget til udviklingsfradrag. Uddannelses- og Forskningsministeriet kommer med en kort beskrivelse”Udvikling er systematisk arbejde baseret på viden opnået gennem forskning og praktisk erfaring, med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.” 

For at gøre det lidt mere konkret skriver SKAT, at fradragsretten for udviklings- og forskningsudgifter omfatter det arbejde, som er knyttet til virksomheden, og som du kan se i rullegardinet:

Hvad kan du få 130 % fradrag for?

  •  Anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.
  • Den anvendte forskning: originale undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden eller forståelse, primært rettet mod praktiske mål og anvendelser.
  • Udgifter ifm. tilvejebringelse af information om forsøgs- og forskningsarbejde.
  • Udgifter til grundforskning, der afholdes af en igangværende virksomhed.
  • Lønudgifter, udgifter til råstoffer og udgifter til leje af lokaler.
  • Udgifter til betaling af forsøgs- og forskningsvirksomhed udført af andre og udgifter til anskaffelse af immaterielle rettigheder fratrækkes også.

Alle corporates og deres organisationer har lobbyet for ordningen, men vores økosystem har ikke haft fokus. Morten Høgh-Petersen fortæller, at hans team oplever, at alt for få startups ser muligheden, og deres rådgivere er heller ikke altid obs. på det. Så det er bare med at råbe det her i megafonen.

Nyttige links: