Kapitalforhøjelse svær at registrere

Startup-pain: Kapitalforhøjelser render panden mod en mur

Bare det at få en lille kapitalforhøjelse registeret er fra 1. januar blevet lidt af en mindre rundtur i helvedes forgårde for mange startups. Så spis brød til det med at Danmarks skal være verdens bedste land at være startup. Meget få founders og investorer ved det imidlertid, så det kan komme som et chok.

Vi har jo i økosystemet, med al den kapital, der skal tilføres til hurtig skalering i skiftende investorrunder rigtig mange mindre kapitalforhøjelser. Men startups render lige nu panden mod en mur, de ikke havde set stå der. EU vil gerne bekæmpe hvidvask, det ved vi alle, for selv under COVID-19 har vi brugt vores pas som aldrig før – bare ved bankforretninger. Og for at bekæmpe hvidvask er praksis fra 1. januar ændret til at en bank, advokat eller revisor skal bekræfte, at der er indbetalt penge til virksomheden når ny kapital skal indregistreres i vores vækst-virksomheder. Det er der givet en god mening i og lyder ikke af meget. Men så prøv at hør erfaringerne.

Erfaringen i markedet er nemlig, at bankerne nok taler længe og pænt om startups, men de vil normalt ikke hjælpe til med at bekræfte indbetalingen, og så står valget mellem at hyre og betale en advokat eller en revisor. Og selv i de banker, der vil bekræfte indbetalingen af den nye kapital – hvad der ofte tager flere uger – skal der udfyldes en lang formular, der behandles hos ERST i en overvejende manuel proces.

Founder i problemer op mod 31. marts deadline

Hør fx denne fintech founders case, da founder hurtigt skulle nå på plads inden 31. marts for at få et 1:3 matching lån igennem hos Vækstfonden: Efter at være blevet omstillet til 3-4 forskellige medarbejdere, fik jeg af vide, at storbanken ikke havde en service til dette. Men de havde et samarbejde med LegalDesk, som måske kunne hjælpe mig. Men nej, heller ingen hjælp dér. Så ringede jeg til vores revisor – men han ville hellere stille mig videre til nogle advokater, end selv at gå igang med at udforme en 3. hånds godkendelse som levede op til hans revisionskrav.”

Så var der kun en vej:  at gå til en kendt startup advokat. Men denne havde to closings inden påske. ”Men da han ikke kunne anbefale mig en, som jeg med sikkerhed kunne få lavet godkendelsen hos inden påske, blev jeg nødt til at overtale ham til at lave den. Godkendelsen lå så klar kl. 23.50 og han skulle blot indberette den på VIRK. Men selvfølgelig fungerede ”Godkend kapital” ikke, som er det modul, som revisorer og advokater skal bruge til tredjehåndsgodkendelse af kapitalindskud på virk.dk….”

Er der i praksis indført advokattvang ved kapitalforhøjelser?

I de to cases vi især har set ned i, vil bankerne, landets to største banker, som sagt ikke eller kun meget nødigt påtage sig opgaven. Da en founder sagde det til kontaktpersonen i Erhvervsstyrelsen, blev han med mødt med, at man jo bare kan skifte bank.” Men dels havde founder indbetalt pengene, og dels er det alt andet end let at skifte bank i dagens Danmark. Slet ikke for vores startups med deres balancer og slet ikke med kort varsel til at foretage en kapitalforhøjelse.

Og hvis investorerne – hvad de gerne ser – har aftalt forhøjelser i trancheer, ja så skal en startup måske det cirkus igennem tre gange på en aftalt kapitalforhøjelse.

Så de danske politikere har i deres implementering af EU-lovning – formentlig helt mod alle gode afbureaukratiserings-bestræbelser og i øvrigt Konkurrencestyrelsens tanker om liberalisering af advokatsektoren – her indført rådgivertvang. Og erfaringen tyder på, at det i praksis er advokattvang. Advokatregninger kommer sjældent hurtigt, men er ikke lave af den grund. Skal vi gætte at en registrering koster 5.-10.000 kr. for noget, der set med startup-øjne absolut ingen værdi har.

ERST ser på sagen

Charlotte Aaby Smith, erfaren investor og bestyrelsesmedlem i DanBAN foreslår at kapitalforhøjelser under en bagatel grænse burde køre igennem på tro og love erklæring om at pengene er indsat på virksomhedens konto. ”Med det nye tiltag bliver der jo alligevel ikke checket for hvor pengene kommer fra, bare at de er sat på virksomhedens konto” siger hun.

Vi har selvfølgelig også spurgt Erhvervsstyrelsens dygtige og vækststartup-forstående direktør Katrine Winding om hun kan gøre noget. Og hun tog ikke mange minutter om at svare Bootstrapping. Jeg vil gerne se, hvad vi kan gøre for at lette sagsgangen, herunder også om der er behov for dialog med banker, revisorer mv. om at gøre det hurtigere og billigere.”  Katrine forsikrer også at ”det ikke er for at besværliggøre livet for jer; det er lovgivning der er vedtaget og trådt i kraft 1. Januar, da kontant kapitalindskud desværre er et problem ift. svindel. Det skal vi naturligvis administrere efter, men vi vil meget gerne i dialog om, hvorvidt vi kan forbedre administrationen, så det kan blive lettere – det kan det givetvis!”  Vi ser frem til dialogen!

Vi hører gerne fra dig, hvis du har andre eller tilsvarende erfaringer og tips i forhold til kapitalforhøjelser. Skriv til jesper@bootstrapping.dk