Nasdaq

Startup på First North i 2021. Vejen til succes..?  

Vi har talt med Jesper Vestergaard og John Norden, de to rådgivere der har størst succes med at føre startups på Nasdaq First North om udsigterne for 2021. Og vi har indhentet kommentarer fra Michael Moesgaard Andersen og Gregers Kronborg til den liste fra Økonomisk Ugebrev vi bragte i fredags med resultaterne for alle IPOs siden 2018.

Jesper Vestergaard er ved at planlægge den første af fem børsnoteringer, han og hans 10-mands team i Grant Thornton har i foråret på Nasdaq First North. Det er af Valuer, som han sammenligner med Unity og mener har en ’state of the art’ udrulningsplan (se ugens startup: Valuer): ”De vækstrejser, vi ser over kort tid, er virkelig interessante, og Valuer er afgjort unik.”

Penneo – vækstbørsens darling

Jesper Vestergaard står for en af de hidtil største succeser på vækstbørsen, nemlig Penneo, der til nu er vokset 336 % siden noteringen: ”Det nye på First North med Penneo var, at vi havde forhåndstegning fra virkelig tunge institutionelle investorer, som BankInvest, Fundamental og Vækstfonden, udover familie offices og tunge enkeltinvestorer. Nogle af de noteringer, der er gået værst, har slet ikke haft forhåndstegning, og dermed er der ingen cornerstone-investorer, der har valideret prissætningen og leveret pejling for de små private investorer.”

Vækstrejse både før og på nyt niveau efter notering

De kriterier, Jesper og team har for en egnet børskandidat, er ret enkle: ”De fem, vi skal føre på børsen i 2021, er alle af høj kvalitet med tocifrede vækstrater og med dygtige, erfarne ledelser. Derudover kræver vi, at virksomheden har et gennemsnitligt afkast (ARR) på min. 10 mio. kr. Det er grundlaget for vores selektion – samt en god portion knofedt.” Det sidste mærkes, for prospektet for Valuer er noget af en moppedreng, lavet efter samme standarder som til hovedbørsen. ”Samtidig er vi gået ud med en værdisætning, som sikrer, at det er muligt at få vækst i aktien på den næste vækstrejse, hvad der selvsagt også er uhyre vigtigt, men heller ikke nogen selvfølgelighed, når vi ser på noteringerne i Danmark.”

4 principper for en sund forretning

John Norden, Norden CEF, har haft fire noteringer i 2020, bl.a. FOM Technologies, Monsenso og Alefarm Brewing, alle med succes. Han kræver også altid fortegning, så ”den lille investor kan forholde sig til ’prisen på grisen’ og dermed, at der er sat en realistisk værdi.” John Norden er måske nok så kendt fra Mybanker, platformen, han skabte for os almindelige dødelige til at få transparens i forhold til ydelser fra banker og andre FSP’er. Han har nu solgt Mybanker og er rådgiver og bruger så mere outsourcing i forhold til casene.

Hemmeligheden bag succesen er for John Norden fire enkle principper. Der skal:

  • være et færdigt produkt ”som nogle har købt til rigtig pris. Ikke bare en MVP eller et prøveprodukt. Og købsmønstre skal være kendte og beskrevne.”
  • en forretning, ”altså indtægt minus udgift og dermed overskud, og ditto respekt for andres penge.”
  • en ledelse med X-faktor. ”Den skal være autentisk, kunne forklare sig og høste tillid.”
  • et marked, så der kan komme vækst. ”Det kan godt skifte med corona, fx måtte Alefarm pivotere fra B2B til B2C, men der var så 1.200 investorer som glade ambassadører.”

 

Timing og troværdighed

John Norden lagde ud med succes med en Monsenso-fortegning midt under coronanedlukningen, og FOM Technologies gik om muligt endnu bedre. Siden noteringen i juni er den steget med 409 %. ”Vi havde så gode cases og var så godt forberedt, så vi valgte ikke at udskyde noteringerne. Det forår viste, hvor meget tillid og troværdighed betyder i markedet.”

John Norden ryster stille på hovedet over, at Mu­ndondo og Audientes er blevet noteret i september uden fortegning, for han sætter selv altid ca. 40 % af til hjørneinvestorer. Men der skal også være rum for de små private: ”Der skal være plads til et bredt investorfelt, alle aktier købes til samme udbudspris, og op til 3.700 kr. skal man få sin fulde investering.” Fortiden med Mybanker og den lille investor fornægter sig ikke. For John Norden betyder det noget at skabe en kultur for folkeaktier, tilsat ”ordentlighed og fairness”, for så kører det.

IPOs: en win-win-win

Michael Moesgaard Andersen, Andersen Advisory Group, der til nu har haft Penneo og Konsolidator i sin startupportefølje noteret på Nasdaq First North, ser en stor fremtid for noteringer på vækstbørsen. ”Af gode grunde: Det giver reelt for startups en lavere pris på kapital ift. de ventures, der presser citronen. Det giver mere reel frihed for founders ift. én stor ventureinvestor. Det giver i udlandet en markedsføringsfordel med Nasdaq-blåstempling. Og så selvsagt giver det en helt anden likviditet for alle parter.” Når han skal vælge rådgiver, vægter det bedste fortegningsnetværk, teamets kvalifikationer og en lav, realistisk værdisætning højt. ”Vi kan jo se skæbner som Conferize, Watura, m.fl., hvor rådgiverne ikke alle har været deres ansvar bevidst. Men vi er kun i starten af vækstbørsens egen rejse, og professionalismen på rådgiverfronten vil udvikle sig. Heldigvis oplever vi allerede nu win-win-win for startup, investor og det danske samfund i form af, at der skabes flere vækstsucceser hurtigere,” konkluderer Michael Moesgaard.

Store forventninger

Gregers Kronborg, Rulebreaker Ventures, der før har bidraget til rapporter om det danske kapitalmarked i samarbejde med både Nasdaq OMX og Axcelfuture, har også et positivt syn på vækstbørsen: ”Men hvis vi for alvor skal udvikle det tidlige marked, skal Christiansborg overbevises om en målrettet lavere kapitalskat, så risikoen præmieres, og det bliver mere attraktivt for specielt hjørneinvestorer at placere midler netop på vækstbørsen. Det vil give et nødvendigt og bredt kvalitetsløft, når hjørneinvestorerne laver due diligence, og ikke rådgivere, der står for børsintroduktionen. Jeg antager, at de dygtige og seriøse rådgivere også vil se det som en fordel.”

Set fra toppen af den meget lille rådgiverbranche er det svært at se mørke skyer lige nu. ”Det er en fantastisk tid. Interessen fra startups og investorer er enorm. Vi har haft 30-40 forespørgsler omkring notering bare på det seneste. Vi ligger lige i sweet-spot i kraft af vores professionalisme og stærke in-house team,” siger Jesper Vestergaard. John Norden ser også frem til 2021 som et endnu større år for noteringer end 2020.