”Vi får allerede henvendelser fra en række sæsonafhængige virksomheder, som har indset, at de ikke kommer til at se indtægter før næste år. Så jeg er ikke i tvivl om, at vi får brug for at forlænge ordningerne. Hvis vi ikke gør det, er risikoen, at Coronakrisen kvæler en lang række iværksættere og vækst-SMV’er, og at vi som samfund går glip af fremtidens Novo og Grundfos," siger Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark.

SMVdanmark: Straksudbetalinger er godt, men bør gælde alle ordningerne

SMVdanmark hilser erhvervsminister Simon Kollerups udmelding om, at lønkompensationsordningen straksudbetales, og visheden om, at ordningen for tabt omsætning til selvstændige udbetales inden 11.maj, velkommen. Men mener, at straksudbetaling bør gælde for alle hjælpepakkerne.

Erhvervsminister Simon Kollerup kom i sidste uge med udmeldingen om, at virksomheder, der har søgt om lønkompensation, får straksudbetaling inden 1. maj, men SMVdanmark mener, at der er behov for, at alle ordninger straksudbetales.

“Vi har netop foretaget en medlemsundersøgelse, der viser, at kun 46 pct. har fået lønkompensationen for deres medarbejdere udbetalt. 16 pct. har fået det for tabt omsætning og 2 pct. for kompensation for faste omkostninger. Samtidig er der en del virksomheder, der har svært ved at skaffe likviditet i banken og rykker nærmere afgrunden, hvis de ikke allerede er ude over den,” siger Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark.

Rykker mod afgrunden
Af aktstykket fremgår det, at udbetaling af kompensation for manglende omsætning til selvstændige udbetales senest 11. maj – og ikke som først antaget den 1. maj.

“At de selvstændige nu får en dato, de kan forholde sig til, er godt, men de har altså også regninger at betale den 1. maj, og der er stort set ingen, der har fået udbetaling fra den ordning endnu,” konstaterer Jakob Brandt.

SMVdanmark mener, at udmeldingen fra ministeren vil redde virksomheder fra konkurser, men at udspillet ”ikke i mål endnu.”

”Vores tal og erfaringer taler sit tydelige sprog: Der er brug for straksudbetaling af kompensation for alle ordninger, hvis virksomhederne skal overleve, og arbejdspladserne skal reddes,” siger Jakob Brandt.  ”Hvis ikke virksomhederne her og nu kan betale deres regninger, så redder vi dem ganske enkelt ikke. Derfor foreslår vi samme fremgangsmåde for alle kompensationsordningerne. Udbetal med det samme, gennemfør den nødvendige kontrol, og rejs eventuelle krav om tilbagebetaling bagefter.”