SKAT #3 – Vi har udviklet en global app. Men mod SKAT er odds 0,1%

Den softwarestartup, Hans er founder af, skal tilbagebetale 1,2 mio. kr. til SKAT. Nu. Hvad skal jeg gøre: Gå konkurs? Føre en sag, som jeg taber? Betale og bruge al min kapital, så jeg er bagud? Hans spørger – og måske har du et svar som innovationsmiljøerne og hans to revisorrådgivere dog heller ikke har haft. Hans er endnu en fra de 1.779 selskaber, der selvfølgelig har fremført skatteunderskud på deres softwareudvikling i den bedste tro i verden. Læs casen, og vurdér selv. Du eller det selskab, du har investeret i, er måske next in line.

Hans ryster stille på hovedet og fortæller om situationen for sin startup, der er kommet godt ud af coronakrisen, men som nu er sejlet ind i et bjerg, der hedder udtaget til Skattestyrelsens kontrol:

”Har du ikke opfundet et nyt kodesprog a la JAVA, kan du glemme det. Intet hører pludselig ind under LL 8 X i Skattestyrelsens nye optik. En optik, som de vel at mærke anlægger med tilbagevirkende kraft. I mit tilfælde tre år. Det krav fra SKAT på 1.200.000 kr. kom som et lyn fra en klar himmel. For det, vi laver, er en unik app, der samler en lang række databaser i unik kode.”

” Det, vi laver, er en unik app, der samler en lang række databaser i unik kode. Det er ikke set globalt. Så kravet fra SKAT kom som et lyn fra en klar himmel.”

Hans står og skal betale det hele kontant tilbage og ved ikke, hvad han skal gøre. Han har haft det største og mindste af de såkaldte big 6-revisorfirmaer i landet de sidste tre år, nemlig PwC og BDO. Begge godkendte hans ansøgning om skattekredit efter Ligningslovens § 8 X uden nogen anmærkning, også efter 2020, hvor revisor under corona havde ansvaret for at godkende. Innovationsmiljøerne som tidlige investorer mente også, det var lige efter bogen. Hans kommenterer:

”Det forstår jeg godt, for jeg har været ret omhyggelig med ikke at lave fejl, hvad der var lettest efter 2020, hvor der blev udsendt en vejledning. Hvad der nu ikke har forhindret, at Skattestyrelsen straffer med tilbagevirkende kraft.”

 

Softwareudvikling for SKAT er en by i Rusland

Skattestyrelsens kriterier behandler vi i Hvad ved vi? 130%-fradraget og skattekreditordningen”

Men ud over indkøb af tredjepartssoftware og andre ting, der selvsagt ikke er udvikling, er nyhedsværdien det afgørende. Og det tolker SKAT så uhyre restriktivt a la videnskabeligt nyt. Det er i al fald den oplevelse, Hans sidder tilbage med:

”Vi udvikler en global app, og den er ligesom alt, der udvikles i danske virksomheder siden Legoklodsen, jo en videreudvikling af noget kendt og er på den måde ny og i egen kode. Men hvorfor software opfattes som et allerede færdigt udynamisk produkt uden innovation, når det er nytænkt og kodet forfra, forstår jeg simpelthen ikke.”

”Jeg skal lave en 20-siders redegørelse for fortidens udvikling, men mine odds er 0,1 %.”

Skattestyrelsen kører for tiden charmeoffensiv på deres service af erhvervslivet med direktør Merete Agergaard i front. Det er ikke lige sådan, Hans har oplevet styrelsens kontrolindsats:

”På første Zoom-møde med SKAT tænkte jeg, at fordi jeg havde en ekstern udvikler, stod jeg godt. Der var jo faktura på hans udviklingstimer. Men nej, SKATs mand sad med iskolde øjne og sagde, at så var det jo indkøbt. Så var jeg færdig. Det er sådan en spørgsmål-svar-seance, sidst set i film om DDR, hvor du bare svarer forkert hele tiden, mens de har alle kort. Jeg skulle lave en 20-siders redegørelse for årene i detaljer, men mine odds er 0,1 %. Det er mig, der skal bevise min uskyld, ikke omvendt.”

 

Vi er trapped. Det er den ubehagelige sandhed

Selskabet, hvor Hans er CEO, er ellers inde i en god udvikling med begyndende positiv bundlinje og skal rejse kapital til international ekspansion. Sagen gør det ekstra svært, hvis ikke umuligt:

Vi kan ikke anke, for især internationale investorer vil straks med en verserende skattesag stå af. Sikkert også en del danske. Vi kan også med det yderste af neglene betale de 1,2 mio. kr. tilbage. Så er meget kapital, herunder den offentlige, gået tilbage til SKAT. Og så har vi ikke midler til at ekspandere. Endelig kan vi dreje nøglen om. Så mister investorerne deres kapital, og vi skal starte helt forfra. Der er ingen tillokkende alternativer, jeg kan se.”

”Nu har jeg brugt to måneder på at beskrive al den softwareudvikling, og jeg ved allerede, at jeg taber.”

Hans mener, at økosystemet må stå sammen for at få alle med igennem den her misere:

Nu har jeg brugt to måneder på at beskrive al den softwareudvikling, og jeg ved allerede, at jeg taber.

Det her med tilbagevirkende kraft og kontant betaling er helt urimeligt, når man tænker på, vi nærmest er blevet opfordret til at bruge LL § 8 X. Min retsfølelse er krænket. Jeg synes, nogen burde samle alle de her krav til ét søgsmål med fri proces. Det må jo være mange 100 mio. kr., SKAT pludselig vil have tilbage.

Kom som Søren og Hans med oplevelser om SKAT og håndteringen af skattekreditordningen til jesper@bootstrapping.dk. Vi garanterer anonymitet, hvis du ønsker det.

Hans har ønsket at optræde under fornavn på grund sagen og dens mulige konsekvenser.