Foto: DTU Skylab

Skab økosystem og hype om deep tech

Iværksætteriet har det godt i Danmark. Men der er en skævvridning. For det generelle økosystem og hypen samler sig om software, nye online services og platforme. Las os mønstre mere fokus og prioritering af den teknologisk tungere ende af startupmiljøet – også selvom man skal have mere tålmodighed og investere mere.

Når man vil skabe nye virksomheder baseret på avanceret teknologi, er spillereglerne anderledes end ved andre former for startup-virksomheder. Det tager længere tid og koster mere at udvikle og modne teknologien, og der kræves udstyr og plads. Lige så vigtigt er at have et miljø, hvor talent og rådgivere har relevante kompetencer, erfaring og knowhow, som skal støtte op om iværksætterne.

DTU er rammen for et miljø, der kan adressere disse behov. Med over 10.000 studerende, ca. 3.000 forskere og avancerede forskningsfaciliteter, er universitetet en højborg for viden og talent, og ligger i toppen af de fleste rankings. Især når man afgrænser det til tekniske universiteter.

Arnested for deep tech

Til at udnytte det store potentiale for kommercialisering af teknologier, er der lagt mange kræfter i at understøtte startupmiljøet. DTU Tech Trans, DTU Skylab og Open Entrepreneurship er nogle af de centrale aktører, der er med til at skabe en platform for viden, netværk, faciliteter og ressourcer til at understøtte entreprenørskab og startups.

Det nyeste initiativ er centeret DTU Entrepreneurship, der samler de allerede eksisterende kræfter omkring forskning og undervisning i entreprenørskab og udbygger pipelinen af idéer og iværksættere. Værdikæden forstætter over i DTU Science Park, der på- og i forbindelse med campus huser og rådgiver hundredevis af forskningstunge virksomheder og startups. Endeligt er der en lang række etablerede virksomheder, der også ligger sammen med eller i nærheden af campus.

Det er her, vi skal finde mange af løsningerne på de udfordringer, vi som samfund står med nu og i fremtiden.

Kapaciteten er overvældende, og det er synligt i det relativt potente output af virksomheder, vi ser.  Og det er vigtigt at have et sted som dette. Det skal vi alle sammen være stolte over, for det er her, vi skal finde mange af løsningerne på de udfordringer, vi som samfund står med nu og i fremtiden.

Åbne arme for flere på DTU

Iværksætteriet boomer, og har det godt, ikke mindst i Danmark, og der har været en eksplosion af antallet af startups, investorer, co-working spaces og acceleratorer. Men der er en skævvridning. For det generelle økosystem og hypen omkring iværksætteri samler sig i højere grad omkring software, nye online services og platforme. Jeg håber på, at vi kan mønstre endnu mere fokus og prioritering af den teknologisk tungere ende af startupmiljøet – også selvom man skal have mere tålmodighed og investere mere. I hvert fald er der plads på og omkring DTU, og armene er åbne for alle, for ingeniører kan naturligvis ikke løfte opgaven alene.

Armene er åbne for alle, for ingeniører kan naturligvis ikke løfte opgaven alene.

I mit næste blogindlæg vil jeg fortælle om, hvordan vi hjælper ingeniører, og dem de arbejder sammen med, til at blive bedre iværksættere og forbinde dem til omverdenen. I min sidste af tre kommentarer vil jeg adressere, hvordan man som ekstern kan komme ind og tage del i miljøet.

Kristoffer Buch arbejder til dagligt med at rådgive startups og designe startup-forløb i DTU Skylab, DTU’s hub for innovation og entreprenørskab. I samarbejde med de andre aktører, der understøtter entreprenørskab på DTU, er han ansvarlig for at sætte dagsordenen for dette felt på High Tech Summit, hvor bl.a. DTU Startup Fair byder på mere end 50 DTU-startups, der viser deres projekter frem, og står klar til en snak.