Foto: DTU Skylab

Skab økosystem og hype om deep tech

Iværksætteriet har det godt i Danmark. Men der er en skævvridning. For det generelle økosystem og hypen samler sig om software, nye online services og platforme. Las os mønstre mere fokus og prioritering af den teknologisk tungere ende af startupmiljøet – også selvom man skal have mere tålmodighed og investere mere.

Når man vil skabe nye virksomheder baseret på avanceret teknologi, er spillereglerne anderledes end ved andre former for startup-virksomheder. Det tager længere tid og koster mere at udvikle og modne teknologien, og der kræves udstyr og plads. Lige så vigtigt er at have et miljø, hvor talent og rådgivere har relevante kompetencer, erfaring og knowhow, som skal støtte op om iværksætterne.

Pro-medlemskab?

Støt missionen om økosystemets stemme. Få tjek på de vigtigste personer og dagsordener – og nå ned under alle hurra-nyhederne.

Tryk her

Allerede medlem? Log ind her: