SERIE: Impactmyte #3: Impact startups er en særlig art startup.

+impact ved Danske Bank er med en ny rapport, State of Nordic Impact Start-ups, dykket ned i de ti mest almindelige myter omkring, hvad der holder impactområdet tilbage i Norden. I denne uge zoomer vi ind på myte 3.

Der er store forskelle på impact startups, både med hensyn til impact og skalérbarhed. Nogle har et mindset, som er nærmest magen til deres konventionelle modstykker.

Impact startups bliver ofte set som én gruppe – og bliver ofte sat i samme bås. I virkeligheden er der lige så store forskelle mellem impact startups, som der er blandt ”traditionelle” startups. Det er derfor vigtigt at kunne skelne mellem startups, først for at identificere gode early-stage-investeringer og dernæst for at kunne give skræddersyet support til netop det, den startup har mest brug for. En mobil kaffevogn, som arbejder med empowerment af sociale minoriteter gennem muligheden for at blive selvstændig erhvervsdrivende, har brug for en helt anden support og investeringstilgang end en superskalérbar edtech-startup, som øger opmærksomheden omkring miljø og klima.

Så, hvordan kan vi skelne mellem de forskellige “arter” af impact startups på en praktisk og konsistent måde? Som vi ser det, handler de vigtigste forskelle mellem impact startups, når man koger det ned, om to grundlæggende dimensioner: skalérbarhed og impact.

For bedst at kunne accelerere impact i Norden må investorer og resten af økosystemet forholde sig til disse forskelle. En måde at anskue forskellene på er en ”Impactability Matrix” (se nedenfor). En vigtig pointe er, at impact ikke refererer direkte til bredde over dybde; både dybe og brede tilgange kan have impact.

Vi har brug for startups på tværs af disse kategorier, både dem, som leverer bred impact, og dem, som leverer dybdegående impact og forandrer liv i processen. Vi bør skelne mellem disse forskellige typer af startups og tilpasse os dem, for at de kan trives og blomstre. Første skridt er at forstå, hvad der driver og muliggør dem, og hvordan deres reach kan/bør se ud.

For virkelig at skabe forandring er vi nødt til samlet set at identificere startups og tildele dem de ressourcer, de har brug for til at optimere deres impact. Derefter kan vi samarbejde med en række stakeholders for at udvide bredden af de mest lovende løsninger og levere impact der, hvor der er størst behov for det.