Regeringens nye iværksætterprogram

Her er den fornuftsaftale mellem Radikale Venstre og Socialdemokratiet, der vil være bedst for Danmark

I 2011 kom Socialdemokratiet, Radikale og SF ud af det berømte sorte tårn med et regeringsgrundlag i hånden, hvor man bl.a. ville videreføre VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand. Væk var de 12 minutter og ambitionerne om skatteforhøjelser.

Nu står vi igen med et Socialdemokrati, der vil indtage regeringskontorerne med et valgoplæg, ”Gør gode tider bedre – for alle”, der vil gøre Danmark fattigere. Men også med et Radikale Venstre tilbage i rollen som kongemager. Så endnu er alt håb måske ikke ude for Iværksætterdanmark.

En ”skriftlig aftale” mellem S og Radikale kan måske igen blive den fornuftsredning, der holder Danmark på ret kurs ift. den økonomiske vækstpolitik. Så kære radikale og socialdemokrater, her er et bud på en række principper i en aftale, der vil være god for Danmark:

Skriftlig aftale mellem Radikale og Socialdemokratiet: en progressiv og fornuftig vækstkurs

Vi anerkender, at velfærdssamfundet er bygget på rettidige reformer både ift. produktivitet og arbejdsudbud. Vi skal understøtte de driftige iværksættere og de investorer, der tager risiko og investerer i fremtidens vækst. Lige fra Jens Otto Krag over Poul Nyrup til Bjarne Corydon – har S altid forstået, at det især for de fattigste er afgørende, at samfundskagen vokser.

Uden vækst er det dem, der for alvor mister job og velstand. Og en fattigdomskurs går ikke mindst ud over de helt nødvendige tiltag på klimaindsatsen, som der så ikke ville blive råd til. På det grundlag vil vi nu investere i et bæredygtigt samfund fra sundhed til grøn omstilling samt offentlig-privat samarbejde om at løfte bæredygtig infrastruktur og intelligente velfærdsteknologier mm.

Vi anerkender, at hvis skatteskruen får en voldsom drejning med en kapitalindkomstskat sat op fra 42 % til 52 % og aktieskatten op på 45 %, så vil det være ekstremt skadeligt for investeringsklimaet. For så snart iværksættere kan se, de en dag vil tjene penge, vil de skynde sig at søge ud. Og alle de investorer, der nu kigger ind på de dygtige danske opstartere og scaleups, ville nok tænke sig om en ekstra gang. Derfor vil vi arbejde for, at det kan betale sig at tage risiko i Danmark. Ikke for de riges skyld, men for de mennesker, som kommer i beskæftigelse og bidrager til et velfærdssamfund, der altid tager hånd om de svageste uden at brække skuldrene på dem, der bærer de tungeste byrder.

Vi anerkender, at en nøglefaktor for at få råd til vores mange velfærdsløfter kombineret med den nye nødvendighedens klimapolitik gør det svært at være både rød og grøn på samme tid. 46 % af virksomheder i EU-landene peger på, at navnlig ICT-profilerne (informationsteknologi) er de sværeste at få fat på. Derfor skal vi skabe adgang for udenlandsk arbejdskraft ved at sænke beløbsgrænsen. Tech-iværksætterne bliver aldrig til noget stort i Danmark, hvis ikke de unge dygtige digitale talenter kan komme til vores land og bidrage.

Vi anerkender, at vi i valgkampen bare brugte de formuende som syndebuk. Målrettede skatter giver bare færre investeringer og gør det sværere og dyrere at rejse den risikofyldte kapital til de unge iværksættere.

Vi anerkender, at vækst er en forudsætning for at have råd til velfærd og klimaløsninger, og derfor skal vi forbedre investorfradraget for dem, der investerer i de nye virksomheder – de virksomheder, hvor 60 % er væk fra Jordens overflade efter 3-5 år. Ligeledes med aktiesparekontoen efter svensk forbillede. VLAK-regeringen satte dem i søen, men vi viderefører ikke bare deres økonomiske politik – nej, vi skal fremad og længere. Vi vil nemlig også lave et målrettet investorfradrag til SDG-orienterede iværksættervirksomheder og satse på Danmark som førende impact-investeringsland. Sådan kan vi gå foran på klima, uden det behøver gøre for ondt – hverken på virksomhederne eller den almindelige borger.

I har givet os et mandat til at tage ansvar

Med det regeringsprogram i hånden inviterer vi alle partier, erhvervslivet og folkelige organisationer til at være med til at løfte et bæredygtigt Danmark.

For vi har oplevet et omvendt jordskredsvalg, hvor særligt de etablerede ansvarspartier omkring midten af dansk politik er gået frem, modsat juni 2015, hvor alle de partier, der bare protesterer og ikke anerkender EU, FN eller sågar grundloven gik frem.

Folk har stemt på stabilitet. Midten og ansvarspartierne er styrket. Godt! Derfor skal vi bruge det valg til at sikre fundamentet for vores velfærd. Nemlig en grøn og balanceret vækst- og reformkurs, som skal finansiere vores velfærd og klimainvesteringer.