Adm direktør i IT-Branchen, Natasha Friis Saxberg.

Organisationerne: Det kan sagtens være, at vi måske senere skal se på, om ordningerne bør forlænges

Vækstfondens nye produkters begrænsede tidshorisont kan godt gå hen at blive et problem. Muligvis skal det justeres, siger organisationerne.

Vækstfondens matchingprodukter er begrænset til 2020. Danmarks største erhvervsorganisation, DI (Dansk Industri), vil ikke afvise, at Vækstfondens ordninger bør forlænges ud over 2020.

”Nu er det her et 2020-perspektiv,” siger Anders Sparre, chefkonsulent, SMV og Iværksætteri i DI. ”Det bliver interessant at se, hvor langt hjælpen rækker for den enkelte virksomhed, men også, hvor lang krisen kommer til at vare. Det kan sagtens være, at vi måske senere skal se på, om ordningerne bør forlænges. Det er helt sikkert noget, vi vil holde øje med.”

”I SMVdanmark mener vi, at vi allerede nu skal beslutte at forlænge ordningerne”

Han håber på, at effekten af Vækstfondens produkter bliver, at en masse startups og vækstvirksomheder bliver reddet ud af den vanskelige situation, som de befinder i nu under COVID-19-krisen. Derfor mener han at det er vigtigt, at ordningerne fungerer optimalt, og at de derfor muligvis skal tilpasses: ”Det kan godt være, at der er detaljer, som vi finder ud af, bør justeres. Sådan er det med de fleste ordninger.”

Uden forlængelse kan startups blive kvalt
I SMVdanmark, der er hovederhvervsorganisation for 18.000 små og mellemstore virksomheder, SMV’er, indenfor mange forskellige brancher, er man enig i kritikken. ”Det er en illusion at tro, at Corona-udfordringerne for iværksættere og vækst-SMV’er er ovre, når vi går ind i det nye år,” siger Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark, og fortsætter:

”Vi får allerede henvendelser fra en række sæsonafhængige virksomheder, som har indset, at de ikke kommer til at se indtægter før næste år. Så jeg er ikke i tvivl om, at vi får brug for at forlænge ordningerne. Hvis vi ikke gør det, er risikoen, at Coronakrisen kvæler en lang række iværksættere og vækst-SMV’er, og at vi som samfund går glip af fremtidens Novo og Grundfos.”

”Det er vores store bekymring, hvorvidt investerings-villigheden er kommet op igen”

Han mener, at forlængelserne ikke bare er nødvendige for at sikre virksomhedernes overlevelse her og nu, men også deres udvikling i de kommende år: ”I SMVdanmark mener vi, at vi allerede nu skal beslutte at forlænge ordningerne. Det vil give ro om fremtiden og er nødvendigt for at sikre investeringerne i virksomhederne. Konkret foreslår vi, at Vækstfonden frem mod 2025 kan tilbyde lånefinansiering af vækst-SMV’er i forholdet 4:1. Derudover er det en rigtig god ide, at sikre bedre afskrivningsmuligheder for investorer.”

Det er markedet, der tager beslutningerne
Natasha Friis Saxberg, der er ny direktør i brancheforeningen IT-Branchen (ITB), der også tæller vækstiværksættere som fx Corti og November First, vil heller ikke afvise, at der kan komme justeringer. For hende er det afgørende at sikre, at det er de rigtige virksomheder, der får del i Vækstfondens penge, og at de investorer, der var tiltænkt at skulle investere, også reelt gør det.

”Det er vores store bekymring, hvorvidt investeringsvilligheden er kommet op igen,” siger Natasha Friis Saxberg. ”Vi kan se, at de ligger ret stille lige nu i forhold til adgang til risikovillig kapital. Derfor er matchordningen et forsøg på at booste lysten til at investere. Det må vi løbende evaluere, om det er lykkedes med ordningen. Vi må se på, om hjælpepakkerne har hjulpet med at understøtte de steder, som det var meningen.”

”På den korte bane handler det om benhård overlevelse og på den lange bane handler det om at sikre, at trængte vækstvirksomheder får tilført den kapital, der skal til for, at de kan nå deres mål, så de kan få den næste runde af investering”

Det, Natasha Friis Saxberg hører fra mange startups, er, at de penge, de forventer at rejse under coronakrisen, vil komme fra de investorer, der allerede har investeret i dem. Det er ikke nu, at man forventer at se den helt store kapitaltilførsel fra nye investorer. ”Investeringerne vil komme fra dem, der kender virksomhederne og deres vækstpotentiale, og det er det, som matchingordningen giver mulighed for at støtte. På den måde er det markedskræfterne, der tager beslutningen, om der skal tilføres penge til de enkelte virksomheder.”

Tre af fire forslag gik igennem
En af grundene til, at Natasha Friis Saxberg er tilfreds med Vækstfondens nye produkter, er, at ITB var en del af den høringsproces, Vækstfonden havde.

”Vi havde fire forslag, og tre af dem kom igennem. Så vi er godt tilfredse med den pakke, der er kommet, og med Vækstfondens mulighed for at matche,” siger Natasha Friis Saxberg.

Hun havde dog gerne set, at der var kommet mulighed for bedre afskrivning ved indskydelse af kapital til virksomheder med et tidsbegrænset investorfradrag på 100 pct og med højere grænse: ”Er der en founder eller en investor, der gerne vil skyde kapital ind, så ville de kunne gøre det med større skattemæssig fordel. Det fik vi desværre ikke igennem,” fortæller Natasha Friis Saxberg, og slutter:

”På den korte bane handler det om benhård overlevelse – altså om likviditet – og på den lange bane handler det om at sikre, at trængte vækstvirksomheder får tilført den kapital, der skal til for, at de kan nå deres mål, så de kan få den næste runde af investering.”