Nyt investorkompas: Sådan investerer du i danske startups og scaleups

Spritny investorguide med input fra økosystemets mest erfarne eksperter og aktører lanceres i dag på Nordic Investor Day.

Ny investorguide, der anviser veje og dilemmaer i investeringslandskabet for startups og scaleups, som er i hastig forandring, bliver præsenteret i dag.

Guiden giver redskaber til investorer – nye som gamle – så de kan navigere i investeringsmarkedet og blandt andet integrere nye felter som impact investment ind i klassisk best practice A-Z-investeringstilgange.

Alt i det her marked består af uforudsete vejkryds, U-vendinger og pludselige “pivots”

Det er konsulenthuset Nextwork og mediet Bootstrapping, der i samarbejde med Danske Bank, Kammeradvokaten, EY, Vækstfonden og netværket for danske business angels, DanBAN, der står bag investorguiden Your First Four Steps into Angel and Venture Investing, der i dag tirsdag den 17. september bliver offentliggjort på Nordic Investor Day.

Koordinater og principper til at navigere efter
Guiden er ikke ment som en rejseguide, der viser, hvordan en investor kommer fra A til B, forklarer rapportens hovedforfatter, Mads Hennelund fra Nextwork:

”Alt i det her marked består af uforudsete vejkryds, U-vendinger og pludselige “pivots”. Guiden giver i stedet investorer koordinater og principper til at navigere ud fra. Den er et redskab til investorer, som kan bruge den både til at komme i gang med at investere, og som opslagsværk, når man er på rejsen og er i gang med at investere.”

Klavs Hjort, der er Senior Vice President i Growth & Impact i Danske Bank, og som selv har leveret input til rapporten, hæfter sig især ved tre forhold.

”Der bliver i guiden opfordret til flere syndikeringer, det flugter jo helt med, hvad eksempelvis velkendte investornetværk som eksempelvis DanBAN også har af visioner. Jeg synes også, at det er opløftende at opleve, at der kommer endnu mere fokus på de bæredygtige investeringer – altså impact-investeringerne, som er blevet en del af det at være angelinvestor, siger Klavs Hjort og tilføjer:

“Det er vigtigt, at investorer er opmærksomme på den del af miljøet. Og så synes jeg ikke mindst, at tilføjelsen af ”mangfoldighed” til due diligence-afsnittet er interessant. Vi ved fra empirien, at mangfoldighed – det kan være køn, alder og nationalitet – driver performance i selskaberne, og derfor er det relevant for investorerne, at de er opmærksomme på dette, når de kigger på og arbejder med selskaberne.”

En af de typiske begynderfejl, nye investorer begår som business angels, er, at de begynder at gå til pitch-events, og så bliver de forelskede i en eller flere startups

Rapporten kan også bruges som et opslagsværk i forbindelse med forskellige led i investeringsprocessen, hvor investoren kan bruge guiden til at tjekke, om denne har husket at gardere sig i term-sheetet mod de kedelige what-if-scenarier, hvilket kan være svært at aftale tidligt, up front, hvor der er god energi og stemning.

”Investorer kan bruge guiden til at se, om man divergerer meget fra best practice i forhold til eksempelvis værdisætning, rettigheder og klausuler i aftaledokumenterne, om man er forventningsafstemt i forhold til relationen foundere og investor imellem efter investeringen træder i kraft, eller om man som aktivt involveret investor har fokus på de typisk allervigtigste spørgsmål til bestyrelsesmøderne,” forklarer Mads Hennelund.

Både nye og gamle investorer kan lære noget
Your First Four Steps into Angel and Venture Investing er ikke ment som et livredningsbælte for investorer, der desperat leder efter The truth north, men er i første omgang ment som et katalog af gode og kloge råd rettet mod business angels og andre typer investorer i virksomheders tidlige vækststadier. Og der er mange gode råd til nye investorer der famler og måske fejler.

Guiden er netop god, fordi der er en god beskrivelse af, hvordan hele venturemiljøet og økosystemet fungerer

”En af de typiske begynderfejl, nye investorer begår som business angels, er, at de begynder at gå til pitch-events, og så bliver de forelskede i en eller flere startups. Derpå investerer de uden at have gjort sig klart, at det at investere i vækstvirksomheder for det første er forbundet med høj risiko, og for det andet er det næsten en videnskab. Så uanset hvad man har af erhvervsmæssig baggrund, er det en særskilt kompetence at investere i vækstvirksomheder,” siger Jesper Jarlbæk, der er formand for DanBAN – Danish Business Angels.

Men guiden er ikke udelukkende rettet mod nye investorer. Erfarne investorer vil også kunne bruge den.

”Nogle af dem vil nok få ny og inspirerende viden, og for andre vil det måske være et recap af eksisterende viden. Men jeg tror, at guiden vil være en gevinst for founders og rådgivere i hele økosystemet. Guiden er netop god, fordi der er en god beskrivelse af, hvordan hele venturemiljøet og økosystemet fungerer. I og med, at rapporten er lavet af folk i økosystemet, er den en afspejling af, hvad der foregår i markedet nu og her,” forklarer Klavs Hjort.

Danske Bank vil bruge guiden til undervisning
Jesper Jarlbæk tror, at guiden Your First Four Steps into Angel and Venture Investing vil blive positivt modtaget, men understreger, at der ligger en opgave foran i og med, at den skal ud og leve:

”En ting er, at den nu er skrevet. Noget andet er, at nu skal markedet vide, at den er der. Den store opgave nu ligger i at udbrede kendskabet til guiden. I DanBAN har vi Nordic Angel Program, der er et uddannelsesforløb, som bliver gennemført hvert halve år. Med investorguiden er der nu en skriftlig ressource, som handler om at gøre læseren klogere på, hvordan man investerer i vækstvirksomheder.”

En ting er, at den vil blive læst; det vil i sig selv nok have en eller anden form for effekt

Han tør ikke spå, om guiden vil betyde, at der vil komme flere business angels på markedet, eller om fremtiden nu vil betyde mere sikre og kvalitative investeringer.

”Det er en trossag, om man tror, at investeringsguiden vil gøre en forskel eller ej, men jeg tror på, at jo mere man uddanner sig inden for et område, jo mere man ved, hvad man har med at gøre, jo bedre beslutninger er man i stand til at træffe på det pågældende område. Og sådan ser jeg det også med investeringsguiden. Den er med til at opgradere nye investorers viden inden for investorområdet, og det kan jeg kun bifalde,” siger Jesper Jarlbæk.

Klavs Hjort er også optimistisk. Han håber, at guiden vil gøre en forskel, og han fortæller, at i Danske Bank vil banken aktivt indkalde til undervisningsprogrammer for dens private banking-kunder, hvor guiden vil blive brugt som undervisningsmateriale.

”En ting er, at den vil blive læst; det vil i sig selv nok have en eller anden form for effekt. Men der, hvor vi virkelig kommer til at se en effekt ved denne guide, er der, hvor der er nogle, der iscenesætter den til brug for en eller anden form for undervisning. Det vil vi gøre,” slutter Klavs Hjort.

Ønsker du at få adgang til investorguiden skal du købe medlemskab til Bootstrapping Pro. Kontakt redaktør Niels Christiansen på niels@bootstrapping.dk eller ring (+45) 42 57 24 80