Norminal investeringskomite 4
NORMINALs investeringskomité. Fra venstre: Jesper Vesten Drescher, Niels Bo Lund (CEO), Pernille Ollendorff Hede og Steen Ulf Jensen.

Ny dansk fundraiser skal komme DeepTech virksomheder til undsætning

Den nyetablerede investor og investeringsmægler NORMINAL Venture Finance varsler attraktive investeringsmuligheder for DeepTech investorer med etablering af erfaren investeringskomité. Niels Bo Lund, CEO og founder i NORMINAL er i spidsen sammen med Steen Ulf Jensen, Pernille Ollendorff Hede og Jesper Vesten Drescher.

NORMINAL Venture Finance har med indgangen til det nye år udpeget tre stærke investor- og founderprofiler til at sikre høj kvalitet i virksomhedens investeringer: Steen Ulf Jensen, Pernille Ollendorff Hede og Jesper Vesten Drescher.

NORMINAL investerer i virksomheder med ny teknologi, som er frembragt og drevet af mangfoldige og exceptionelt dygtige founders, fortæller Niels Bo Lund. Investeringstesen er at investere industri-agnostisk, men afgrænset til B2B virksomheder.

Ny teknologi er udråbt som løsningen på mange af verdens problemer, herunder klima, energi og sult. Udfordringen med teknologi er imidlertid, at den er tids- og ressourcekrævende at udvikle. Selvom Danmark har et fantastisk dygtigt tech-miljø og tekniske universiteter i verdensklasse, kan det være svært at finde risikovillig kapital til at føre en ny teknologi hele vejen til kommerciel succes. Mange institutionelle investorer kigger af samme grunde forbi life science, health tech og agro tech virksomheder. Men det mener vi er en fejl”, siger Niels Bo Lund.

Investorer som kan væbne sig med den ekstra tålmodighed, det kræver, har mulighed for at opnå meget flotte investeringsafkast”.

 

Langt fra screening til fuld due-diligence

NORMINAL screener årligt hundredvis af teknologivirksomheder, hvoraf et mindre antal præsenteres for investeringskomitéen. Hvis virksomheden kommer igennem to komitéudvalg og en fuld due-diligenceundersøgelse, tilbyder NORMINAL en investering i kombination med en fundraising kampagne.

Vi sigter efter virksomheder med et relativt højt niveau af teknologimodenhed, og som er klar til kommercialisering og skalering. Typisk har stifterne klaret sig langt hen ad vejen med egne penge og softfunding, men har formentlig også allerede fået nogle dygtige private investorer ombord. Vi melder os på banen til at finde yderligere investorer i kapitalrunder på 15+ mio. kr.”, siger komitémedlem Steen Ulf Jensen.

 

Mange investorer savner kvalificeret dealflow

NORMINAL oplever stor interesse for deep tech fra investorer, som følger virksomhedens investeringsmuligheder, fortæller Niels Bo Lund. For eksempel viser en ny undersøgelse[1] af health tech investeringer i Norden, at blandt de adspurgte investorer som endnu ikke har investeret i nordisk health tech, er den altovervejende grund til ikke at investere (57% af ikke-investorer), at de mangler kvalificeret deal flow. Undersøgelsen viser samtidig, at mange af disse investorer faktisk gerne ville investere, hvis de havde adgang til kvalificeret deal flow og en lead investor med sektor-ekspertise.

Vi gennemfører altid grundig teknisk due diligence i vores investeringer og stiller vores rapport til rådighed for medinvestorer. Hvis vi ikke selv har den tekniske ekspertise til at vurdere teknologien, sørger vi for at alliere os med nogen, som har den”, siger et andet komitémedlem Pernille Ollendorff Hede.

NORMINAL forventer i løbet af 2024 at rejse 100 mio. kr. fra business angels, familiekontorer og mindre venturekapitalfonde fordelt på 4-6 vækstvirksomheder. Forretningsmodellen er at skabe adgang for professionelle, og ofte mindre investorer, til investeringer i en aktivklasse og i sektorer, som ellers er svært tilgængelige.

Vi er kommet rigtig godt i gang, og har nogle spændende investeringsmuligheder i sigte. Hvis man som investor er interesseret i at følge med i investeringsmulighederne, kan man tilmelde sig NORMINALs investorliste, som lige nu tæller flere end 1000 danske investorer. Der er ikke mange steder, hvor man får fri adgang til investeringsemner, som er grundigt analyseret og voteret af en så dygtig og kompetent investeringskomité, som den vi annoncerer i dag”, smiler Niels Bo Lund afsluttende.

[1] ‘Investor approaches and perspectives on Nordic Health Tech’, Nordic Innovators 2023