S’et i ESG går mainstream

Virksomheder og investorer verden over orienterer sig mod ESG standarder og verdensmål. Det handler meget om miljø og CO2 besparelser (E), men den sociale agenda (S) er i stigende grad blevet en vigtigt parameter, som skaber positiv forandring globalt såvel som lokalt.

Verdenssamfundet og især den finansielle sektor har længe haft fokus på virksomheders miljømæssige påvirkning, med CO2 målinger og kompenseringer, hvilket har betydet, at pensionskasser og investeringsfonde f.eks. har udelukket industrier og virksomheder, der producerer eller forbruger fossile brændstoffer.

Imens er det sociale aspekt af ESG stille og roligt vokset i vigtighed, og er i dag måske det vigtigste aspekt for tech-branchen, der overordnet set har en begrænset miljømæssig påvirkning.

S’et handler blandt andet om at tilgodese menneskerettigheder og arbejdsvilkår inden for produktion og forsyningskæder, men i start-up og tech-verden er diversitet, arbejdsforhold og påvirkningen på lokalsamfundet de centrale emner.

S’et, og især påvirkningen af lokalsamfundet, handler ikke kun om god PR, når virksomheder og fonde indgår i sociale samarbejder med NGO’er og humanitære organisationer. Det handler i høj grad om værdien af positive interaktioner, medarbejderengagement og at skabe sunde økosystemer at operere i.

Virksomheder er i høj grad afhængige af tilstedeværelsen af økosystemer, der er med til at tiltrække arbejdskraft, skabe jobs, samarbejdspartnere og investeringsmuligheder. Mange virksomheder gør i dag allerede et stort stykke arbejde inden for deres eget felt med mentorordninger, sociale initiativer og investeringer.

Men det er ikke kun indenfor eget felt, at en virksomheds styrkelse af økosystemer kan være vigtige. Tag for eksempel San Francisco og Silicon Valley, et område der har skabt en række af verdens mest værdifulde selskaber, men samtidigt lider af en af USA’s højeste niveauer af hjemløshed. For at området fortsat skal kunne tiltrække verdensklasse talenter er dette en problemstilling, der bør gribes an og løses, og flere af områdets tech-giganter, som Google og Salesforce, forsøger at tage et socialt ansvar og afhjælpe problemet gennem sociale partnerskaber.

Dansk tech-spiller skaber social impact

Den dansk grundlagte softwarevirksomhed Zendesk er en af disse virksomheder. Ud over at støtte op om indsatser i lokalområdet omkring deres nye hovedkvarter i San Francisco, ønsker de også at engagere deres medarbejdere, og give dem bedre indsigt i udfordringerne for lokalområdet. Et eksempel på et af Zendesks støtteprojekter er Blossom. Blossom blev grundlagt i San Francisco for at afhjælpe byens enorme problemer med hjemløshed, indirekte skabt af Silicon Valleys pres på boligmarkedet.

Blossom opererer også i Danmark, og støtter kvinder i hjemløshed og andre kvinder i udsatte situationer gennem kurser, mentorprogrammer og uddelingen af WeCare hygiejnetasker. En af Blossoms primære finansieringskilder er gennem sociale partnerskaber med store såvel som mindre virksomheder. Mange af virksomhederne ønsker at indgå i et aktivt samarbejde, hvor deres medarbejdere får mulighed for at deltage i og bidrage til Blossoms lokale aktiviteter. Her har Zendesk f.eks. udbygget samarbejdet via den danske afdeling, hvor medarbejderne hjælper med pakning af hygiejnetasker til kvinder i hjemløshed i København. Hermed bliver samarbejdet – og lokalsamfundet – både nærværende og relevant for medarbejderne. Initiativet hjælper samtidigt til at tage hånd om de svageste i samfundet.

Det er vigtigt og værdiskabende for danske virksomheder at bidrage til stærke lokalsamfund, hvor alle føler sig hjemme og velkomne, både nye som gamle borgere og brugere af området. En forandring, der gør en forskel så alle føler sig en del af samfundet. Sociale programmer styrker samtidigt virksomhedernes goodwill, både i samfundet og blandt egne medarbejdere – og er alt i alt et net-positiv for virksomhederne og for lokalsamfundene.

En opfordring skal lyde til danske virksomheder om at gøre endnu mere for at samarbejde med lokalsamfundet i form af sponsorater, udviklingssamarbejder og engagement af medarbejdere, bl.a. i sociale startups og mindre NGOer, hvor selv små bidrag gør en stor forskel. Det er en god forretning!

P.S.: Du kan læse mere om Blossom Project og deres arbejde på www.blossom-project.org.