"Vi har brug for, at de digitale løsninger bliver sat højt på sundhedsdagsordenen, og at virksomhederne kommer ind på hospitalerne, NU. Ellers mister Danmark sit forspring som en førende sundhedsdatanation, og danske patienter må se langt efter de mest effektive behandlingsmetoder," skriver Henning Langberg.

KLUMME: Tre tiltag: Sådan gør vi livet lettere for AI-startups på sundhedsområdet

Kunstig intelligens (AI) er nøglen til de næste mange års gennembrud på sundhedsområdet. Med talentfulde startups og nogle af verdens bedste sundhedsdata har Danmark mulighed for at blive verdensførende, men det kræver handling. Særligt tre fokuspunkter kan bane vejen for AI-sundhedsløsninger i Danmark.

Danmark råder over nogle af verdens bedste sundhedsdata og har mange talentfulde startups, der udvikler løsninger og værktøjer baseret på data og kunstig intelligens.

Men selvom danske startups gør det godt, er betingelserne for at arbejde med sundhedsdata vanskelige i Danmark. Men hvordan kommer vi videre med at sætte strøm til udviklingen i Danmark? Jeg var i sidste måned på studietur til Israel, der er verdensførende inden for sundhedsløsninger med brug af kunstig intelligens, sammen med blandt andre klinikere fra danske hospitaler og en række startups.

Og jeg fik masser af inspiration med hjem.

Hvordan skaber sundhedsdata værdi?
Sundhedsdata og kunstig intelligens kan redde liv. Ved at analysere store mængder sundhedsdata kan vi nemlig forudsige, hvem der vil blive syge, hvornår de vil blive syge, og hvad der kan gøre dem raske. Eksempelvis, fordi man via sundhedsdata kan udvikle ny medicin, som baseret på DNA er målrettet den enkelte patient – for den samme behandling for den samme lidelse virker (måske overraskende) ikke ligedan på alle.

Tre ting, Danmark skal fokusere på
En af de største forskelle på Israel og Danmark er Israels udtalte målsætning for dets sundhedssystem om at indgå tætte samarbejder med erhvervslivet om at udvikle løsninger. I Danmark mangler vi sådan en målsætning.

Studieturen til Israel har understreget, at der især er tre punkter, vi i Danmark skal løse hurtigst muligt.

  1. Bedre overblik over data
    I Israel er alle sundhedsdata organiseret hos fire sundhedsforsikringsordninger – i Danmark har vi samlet sundhedsdata i mere end 160 forskellige databaser, der ikke er internt forbundne. Copenhagen Healthtech Cluster arbejder derfor for at få udarbejdet en samlet oversigt over, hvilke data der ligger hvor. Se www.danishhealthdata.dk
  2. Lettere ansøgning om adgang til data
    Vi skal etablere en standardiseret og gennemskuelig ansøgningsprocedure for adgang til de danske sundhedsdata. Det skal sikre, at innovative iværksættervirksomheder og relevante projekter kan få adgang til data i et sikkert miljø, og at innovation ikke forsinkes af manglende standardprocedurer.
  3. Virksomheder ind på hospitalerne
    De startups og virksomheder, der udvikler fremtidens sundhedsløsninger gennem kunstig intelligens, skal ud på hospitalerne. Kun ved at sidde fysisk sammen med de klinikere og forskere, der arbejder med patienterne og har adgang til de nødvendige sundhedsdata, kan de få en tæt dialog om de behov, løsningerne skal afhjælpe. Copenhagen Healthtech Cluster arbejder derfor for at få etableret sikre miljøer – inkubationscentre – hvor samarbejdet kan foregå. Et godt eksempel er Nyt Hospital Nordsjælland, som er langt i denne udvikling.

Milliardbesparelser gemt i sundhedsdata
Det giver sig selv, at der også skal afsættes ressourcer til disse tiltag – men den investering kommer mangefold igen, når vi kan høste gevinsterne. Danmarks nuværende sundhedsvæsen ville kunne optimeres for et beløb, der svarer til mellem 9 og 14 milliarder kroner. Og på længere sigt, i takt med at nye områder udvikles og implementeres i sundhedsvæsenet, vil gevinsten være helt op til 45 milliarder kroner. Det anslår rapporten ”Værdien af sundhedsdata i Danmark”, som Copenhagen Healthtech Cluster har udarbejdet sammen med Deloitte.

Vi har brug for, at de digitale løsninger bliver sat højt på sundhedsdagsordenen, og at virksomhederne kommer ind på hospitalerne, NU. Ellers mister Danmark sit forspring som en førende sundhedsdatanation, og danske patienter må se langt efter de mest effektive behandlingsmetoder.