Richard Georg Engström: Entreprenør og rådgiver inden for impact investing. Ekspert og klummeskribent på Bootstrapping om forretningsudvikling, investeringer, økonomi og udvikling inden for grøn teknologi og andre bæredygtige løsninger.

KLUMME: Det giver finansiel mening ikke at gå tilbage til business as usual, men at investere i impact

Undersøgelse viser, at cirka 15 % af både impact- og økonomisk udbytte oversteg globale impactinvestorers målsætninger. Kun 9 % af dem rapporterede dårlige økonomiske resultater i impact investing.

Vi ved det godt. Også selvom de fleste af os de sidste par måneder nok har sat lige præcis den tanke i mentalt bero. Efter den nuværende pandemi, og en efterfølgende kort økonomisk konjunkturnedgang – af nogle adresseret som en økonomisk krise – lurer den virkelige store og langsigtede udfordring: klimakrisen. En udfordring som med COVID-19-briller på er af en helt anden verden.

“At vende tilbage til normalen er ikke en option”

Vi ved det godt. Også selvom det er vanskeligt at tage ind. At vende tilbage til normalen efter COVID-19-pandemien og business as usual er ikke vejen frem. Disse måneder har vi faktisk set en lille flig af et konkret billede på, hvad der sker, hvis vi går en anden vej. Satellitbilleder viser, at på bare to måneder, hvor fly- og biltrafik samt industriel produktion og afbrænding af fossile brændstoffer har kørt på vågeblus, er vores miljø i flere områder af verden forbedret. Betydeligt. Forskernes grafer viser dog, at hvis vi ikke for alvor omstiller vores levemåde og bliver ved med at holde f.eks. trafik, produktion og afbrænding af fossile brændstoffer nede på dette niveau, eller helst endnu lavere, så har den mikroskopiske forbedring, vi skimtet i denne besynderlige tid, ikke været andet end en krusning på havet. Al videnskabelig forskning viser, at business as usual betyder en opvarmning af vores verdenshave med 5 grader eller mere. Konsekvenserne af dette, inden for vores egen levetid, er uanede.

Vi ved det godt. At vende tilbage til normalen er ikke en option. Derfor er der flere og flere, fra miljøforkæmpere til kapitalister, fra religiøse ledere til politikere, der mener, at vi skal benytte opstarten af vores økonomi, post-COVID-19, til enorme investeringer i grøn teknologi og omstilling til et bæredygtigt samfund. Det er den eneste vej ud af denne lille krise, og det vil specielt modvirke flere pandemier og på den lange bane en voldsom klimakrise.

Men hvad er det, vi skal investere i? Hvilke teknologier og løsninger vil have den største effekt? Og de, der har kapital til at investere i denne udvikling, hvordan ser de på at omstille forretningen til at investere i sociale og miljømæssige forbedringer, i kombination med et finansielt afkast? Vigtige spørgsmål, som vi desværre ikke har mange svar på.

Et langsigtet og omfattende arbejde for at forstå internationale investorers interesse i en bæredygtig omstilling, oftest omtalt som “impact investing”, er siden 2009 blevet gjort af GIIN (The Global Impact Investing Network). GIIN er en nonprofitorganisation, der er dedikeret til at øge omfanget og effektiviteten af impactinvesteringer og fremskynde udviklingen af en sammenhængende impact investing-industri. Sidste år kom den 19. udgave af deres årlige “Impact Investing Survey”. 266 af deres medlemmer, der samlet set benytter ca. 1.600 milliarder danske kroner til impact investments, har svaret på en række spørgsmål omkring, hvordan de investerer deres kapital i forbedringer for såvel mennesker som samfund og vores fælles planet. Jævnfør dette med, at alle penge i verden, der går til udviklingsarbejde, er på “kun” 1.100 milliard kroner). Et tydeligt tegn på, at der findes rigeligt med kapital til at forbedre verden, når blot de kommercielle investorer får øjnene op for det.

“GIIN Impact Investing Survey 2019 viser, at den mest almindelige motivation for impactinvestorer er, at de føler sig forpligtede til at være ansvarlige investorer (85 %)”

GIIN Impact Investing Survey 2019 viser overordnet, at en tredjedel af denne slags kapital er på amerikanske hænder, og ca. 10 % er forvaltet af europæiske finansielle institutioner. De områder, investorer primært allokerer deres kapital til, er vedvarende energi (15 %), mikrofinansiering (13 %), andre finansielle services (11 %), fødevarer og landbrug (10 %) og vand, sanitet og hygiejne (7 %). Efterfulgt af boliger, sundhed, skovbrug, infrastruktur og uddannelse.

Men hvorfor egentlig? Hvorfor har disse investorer allerede valgt den “rigtige vej” til en mere bæredygtig verden?

GIIN Impact Investing Survey 2019 viser, at den mest almindelige motivation for impactinvestorer er, at de føler sig forpligtede til at være ansvarlige investorer (85 %). De er betydeligt mere tilbøjelige til at indikere deres mission som en vigtig motivation end investorer, der både investerer i impact og i konventionelle investeringer (93 % mod 61 %). Over halvdelen af alle respondenter udtalte, at deres bidrag til en global dagsorden, såsom FN’s 17 verdensmål eller Paris-aften, også er en meget vigtig motivation for impact investing.

Giver det så også finansiel mening at investere i impact, udover det at gøre verden bedre? Hvad er egentlig impactinvestorernes kommercielle forventning til deres engagement?

Blandt respondenterne i GIIN’s undersøgelse fra 2019 er der en målsætning om at skabe et positivt økonomisk afkast langs et bredt spektrum, der spænder fra kapitalbevaring til konkurrencedygtigt, risikojusteret markedsrenteafkast. Ca. to tredjedele er hovedsagelig målrettet mod et markedsmæssigt afkast med en vis risikojustering. Den resterende tredjedel er delt mellem dem, der målrettet går efter et afkast under, men tæt på markedsrente (19 %) eller et afkast under markedsrente, tættere på kapitalbevaring (15 %). Overraskende indikerede cirka 15 % af de adspurgte, at både impact- og økonomisk udbytte faktisk oversteg deres målsætninger. Kun 9 % af de adspurgte rapporterede dårlige økonomiske resultater i impact investing.

Også selvom GIIN gennem 11 år har indsamlet data, udarbejdet unikke analyser og leveret mange rapporter, der har sat standarder i den globale udvikling omkring impact investing, var der trods alt kun 266 deltagere i sidste års rapport. 77 deltagere var fra Europa. Alt i alt betyder det, at vi sådan set intet ved, hvad bredden af investorer (fra business angels og familiekontorer over VC til kapital- og pensionsfonde) har af overvejelser omkring at placere deres kapital og engagement i den bæredygtige omstilling.

Det mener jeg, er en stor brist. Hvis vi skal motivere flest mulige investorer til at øge investeringerne i fremtidssikrede teknologier og bæredygtige løsninger, er vi nødt til at få en meget større indsigt i, hvad der foregår, og brede forståelsen og best practice inden for impact investing.

“Fra i dag er vi nødt til at rette endnu mere af vores fokus, kapital og andre ressourcer i retning af impact investing”

I 2019 gennemførte vi i et af mine projekter, The One Initiative, derfor den første nordiske markedsanalyse omkring impact investing. Vores analyse og rapport viser blandt andet, at 41 % af de deltagende nordiske private investorer er drevet af at skabe en positiv effekt på samfundet, før de prioriterer det finansielle afkast. Hvorfor det? Ganske enkelt, fordi 83 % af deltagerne forventer, at deres impactinvesteringer vil levere et finansielt afkast på niveau med eller over markedsrenten. På langt sigt, mere end syv år, forventer 40 % tilmed, at deres impactinvesteringer vil være en bedre finansiel investering end deres konventionelle investeringer. 76 % af dem investerer i vedvarende energi, 47 % i sundhed og 46 % i uddannelse. Resten af vores analyse kan man læse ved at downloade ”Impact Report Nordic Investors 2019”.

Der er dog meget, vi ikke fik spurgt de nordiske investorer i 2019 om, hvilket vil være afgørende for at forstå, hvilke teknologier og løsninger der giver størst mening at investere i; på hvilken måde man kan lave due diligence af impactmålsætninger i kombination med en god business case, og hvilke slags investeringer der passer bedst til denne nye type af selskaber m.v.

Derfor laver vi igen i år en nordisk markedsundersøgelse og analyse af impact investing i Norden. Til efteråret præsenterer vi ”Impact Report Nordic Investors 2020” og distribuerer rapporten gratis til alle, der ønsker mere viden om og indsigt i området. Vi opfordrer nu alle nordiske investorer til at deltage i dette arbejde, så vi i fællesskab kan løfte sløret for, hvordan nordiske investorer forholder sig til impact investing.

Vi ved det godt. Vi skal ikke tilbage til normalen. Fra i dag er vi nødt til at rette endnu mere af vores fokus, kapital og andre ressourcer i retning af impact investing.

Jeg håber derfor, du vil udfylde årets onlinespørgeskema og dermed medvirke til, at så mange nordiske investorer som muligt omstiller deres investeringspraksis til den fremtid, vi alle går i møde. Du kan udfylde spørgeskemaet her.