"Hvor vi gik ind i året med rigelig med kapital, så founders kunne vælge og vrage, er situationen nu omvendt. Founders kommer ud til noget, der ligner Københavns Lufthavn. Næsten tomme gates og få afgange. De sidste fly er lige lettet, fx 7 mio. € til Katapults impactfond eller Lunar Ways sidste runde overtegnet. Så vi kan lige så godt se det i øjnene. Det kommer til at gøre ondt. Rigtig ondt," skriver Jesper Højberg & Jakob Ellehauge Sode.

Investor: Hvordan afhjælper du startupdøden?

KLUMME: Du sidder i stuen eller sommerhuset og kan magtesløs se dine værdipapirer rasle ned og mærke C-krisen kradse. Men hvad med din portefølje af startups? Store dele af den er ved at dø. Hvad bør du gøre? Hvad kan du gøre?

Nu må ”A-holdet vise Kindness og Compassion, Creativity og (virtual) Community”, skriver Jens Peter Neergaard, en af vores investor venner, til os. Og ja, kriser kalder på det værste og det bedste i folk. Så lad os vise det sidste.

Men når man selv som investor tager vand ind på alle sine forretninger og værdipapirer, er det ikke helt så let at hjælpe andre fra at synke. Ikke desto mindre er det opgaven. Lad os se på den.

Start med at være der og lytte
Allerførst handler det som investor om at tage fat i sin portefølje af virksomheder og lytte og stille sig til rådighed for founders. Leve sig ind i deres nu – med ret få undtagelser – hypersvære situation. Og ikke råbe af, hvor langt de nu er efter de metrics, de i forvejen var bagud med, bare fordi man selv er presset.

Virksomheder er som mennesker, forskellige. Så der skal lyttes til og så tales med hver enkelt ansvarlig ledelse i hvert bestyrelsesrum. C-krisen rammer individuelt. Frokost til arbejdspladser, cykler til storbyer og alt til flyrejser er væk. Onlinesalg af tøj kan leve, men er hårdt ramt. Alt med undervisning og underholdning, bagning, strikning og mad online er lige i øjet. Se den superbe oversigt her.

Så lukker vi ned!
Så de svage bukker under – og på hårdt ramte markeder nærmest alle. Det er klart.  Og det er der ingen skam i. Det er bare med at få lukket ned. Taget tabet. Og snakke om hvordan founders kan starte op forfra om et år, hvis ideen er sund.  Så har første runde været en sund stress-test og som de siger over there: ’failure bring wisdom to smart people’

Her har investor en særlig både kontant og støttende rolle. For når et founder-teams livsværk har retning mod krematoriet, er panik mere sandsynligt end overblik.

To hovedscenarier
Men for de fleste andre er der flere overlevelsesscenarier at forholde sig til. Og lige nu er de to vigtigste selvsagt: Krisen letter (i Danmark) fra maj, eller krisen er først ovre engang efter sommer. Den kan så komme igen, og det hele kan blive en dyb depression a la 30’erne. Men det er nok for startups lige vel meget at geare sig til det sidste såkaldte L-scenarie. Det er med som investor at se nøgternt på runway i henholdsvis et 3-måneders perspektiv (V-scenariet) og et 6-måneders perspektiv (U-scenariet).

Cash is king
Vi kan vist alle huske ’cash is king’-frasen, senest under finanskrisen. Den er sand igen. Likviditet er alt. Hvad er lånerammerne i vores bank? – for vækst- og tech-iværksættere oftest tæt på nul. Hvilke regeringsprogrammer kommer der for lån og kaution de næste 3 til 6 måneder frem, fx hos Vækstfonden? Kan nogle i investorkredsen træde til? Det selvsagt kombineret med spareforanstaltninger. Men lige netop startups har sjældent de store fedtmasser på deres kropsdele. Lønnen – ofte endda lav – er største udgift. Kan vi med fordel fyre medarbejdere? Er nogle i karantæne, taget hjem til ’udlandet’? Ofte er det ikke så let at reducere, da det sætter udvikling i stå i forhold til milestones. Men nogle typer salg- og marketingaktiviteter bliver måske overflødige lige nu. Skal vi så fastholde medarbejdere, selvom de skal arbejde hjemmefra eller sende dem hjem på lønkompensation? Eller aftale lønnedgang og warrants? Der er mange instrumenter – og fx Dansk Erhverv, DI, ASE m.fl. kan hjælpe her. De spørgsmål er nok allerede tacklet af ledelsen nu, men ekstra tjek og justeringer er på sin plads. Og likviditetsbudgettet kan ikke gennemgås tæt nok.

Og så din tjekliste
Nu er danske startups som oftest både hurtigere til omstilling og kvikkere i handling end os investorer! Men den simple ikke-finansielle investortjekliste her er måske meget god at have i baglommen:

  1. Hvordan er kundernes efterspørgsel ramt i de to scenarier? Er kunderne kontaktet? – for tætheden til dem er afgørende nu. Hvordan ser kunderne nu på virksomhedens services? Kan noget fx gøres lettere ved afbestilling eller fri adgang til mere?
  2. Hvordan omlægges salg og marketing kreativt, til lavere efterspørgsel og til den nye virkelighed med kun onlinekanaler?
  3. Er virksomhedens supply chain, før måske fra Kina, snart fra USA, ramt? Hvordan med dine leverandørers og samarbejdspartneres likviditet? Kan de forhandles med?
  4. Er der noget force majeure, der den ene eller anden vej kan eller vil blive påberåbt?
  5. Hvad er kommunikation og den bærende fortælling – med urgency, men uden panik – der skal leveres tæt og vedholdende, internt til hjemmearbejdende som eksternt?

 Av, næste runde udskudt!
Men, men. Det helt særlige ved vækstiværksættere er jo, at der er investeringsrunder, hvor ny ansvarlig kapital eventuelt i kombination med lånekapital død og pine skal ind.

Og nu skal der ledes efter ny kapital. Her er det frem for alt, at vi som investorer skal træde til – uden at tage ejerandele, der ødelægger motivationen og fremtiden for founders. Så her kommer ”kindness” også ind i billedet. Alle investorer har – selvfølgelig – sat midler af til opfølgningsinvesteringer. De har det bare med at være væk hos mange, når aktiemarkederne falder. Så er det ens pligt at hjælpe med at finde midler fra andre og spadsere den tunge vej for ens iværksættere. Her skal kreativiteten også i arbejde. Alt fra crowdfunding til netværk, fra offentlige lån til branchefolk, der kan se ideen, må afsøges. De sunde forretningsideer skal overleve.

Det ligner en startupkatastrofe
Hvor vi gik ind i året med rigelig med kapital, så founders kunne vælge og vrage, er situationen nu omvendt. Founders kommer ud til noget, der ligner Københavns Lufthavn. Næsten tomme gates og få afgange. De sidste fly er lige lettet, fx 7 mio. € til Katapults impactfond eller Lunar Ways sidste runde overtegnet. Så vi kan lige så godt se det i øjnene. Det kommer til at gøre ondt. Rigtig ondt. Når verden har det godt, dør alligevel 63 % af alle startups inden 3-5 år. Nu dør mange, mange flere. Og meget hurtigere end ellers. Og det kan vel tage et år, før investeringsmarkedet er helt tilbage, og de ikke-statslige investorer atter er polstrede.

Helikopterhandling
Den mest forslidte frase i den TV-fodbold, vi nu må undvære, er, at nu skal den og den spiller træde i karakter og komme ind i kampen. Ikke desto mindre er det, hvad vi investorer må i den her pludselige situation. Skære til, hjælpe med overlevelse eller pivotering til justeret forretningsmodel. Eller ekspandere de få heldige.

I al fald. Krisen kræver handling og mod til at gå nye veje – eller lukke ned. Det er startups vant til. Deres strategiske modus er handling (MVP på marked) – analyse af reaktion (traction) – ny justeret handling. Men det er ikke så dumt, at vi kommer fra den gamle verden med grundigere analyse, strategilægning og implementering som opdragelse. For man skal også lige op i helikopteren sammen – eventuelt sammen med andre eksterne ’venner’ – og drøfte situationen igennem og se alle muligheder. Start med Kindness and Compassion. Men Creativity og Community er det, du også kan komme med.

 

Redaktionen hører gerne alle typer af eksempler og erfaringer fra både founders og investorer i denne ekstraordinære situation.

Dette analyse er publiceret fredag den 20. marts 2020.