Anne-Marie Levy Rasmussen har stået i spidsen af Innovationsfonden siden februar i år. Hun overtager en organisation, hvor 60 pct. af medarbejderne er nye. Foto: PR

Innovationsfondens nye CEO: Startups skal tidligere tænke stort og internationalt

Anne-Marie Levy Rasmussen går bag om Innovationsfondens fire nye strategiske områdesatsninger, herunder et øget fokus på grønne investeringer og skalering af startups. Og rollen som limen i det danske innovationssystem kræver nye kompetencer og nye virkemidler fra fonden.

”Vi skal tænke mere internationalt i Innovationsfonden og tidligt modne forskere, talenter og startups til at tænke stort”, siger Anne-Marie Levy Rasmussen ivrigt, inden hun skal ind og tale med fondens medarbejdere om fondens nye strategi.

”For det handler også om skalerbarhed, det her med at kunne vokse internationalt, ikke bare tage markedsandele fra en anden dansk virksomhed. For det kommer der jo ikke meget ud af. Det kunne være dejligt, hvis vi kan hjælpe iværksætterne i proof of concept-fasen til at gå over i Innofounder og Innobooster, og prøve at hjælpe dem på en rejse med globale ambitioner.”

Selv har hun trådt sine barnesko ved at få forskning ud fra Københavns Universitet, dernæst i DI inden mange år på topniveau hos medicinalkæmpen GlaxoSmithKline, så hun kender alle sider af innovationsprocesser og mener, at ”det er vigtigt, vi ikke bare kigger med danske øjne og indefra på det hele. Vi skal også geare vores investeringer og programmer i forhold til EU. Vi skal spille hinanden bedre inden for Danmarks grænser, så vi kan lykkes uden for Danmarks grænser,” som hun formulerer det.

Den manglende lim

Forrige år blev Erhvervsfremmeindsatsen slanket og bedre koordineret – med Vækstfonden som det ultimative centrum for dansk erhvervsfremme. Derefter er turen kommet til innovationsindsatsen i Danmark. Her viste EU-Kommissionens ekspertpanel i sin vurdering i foråret 2019 nemlig, at Innovationsfonden, der blev skabt i 2014, er en ubetinget succes til at få forskning på vidensinstitutioner omsat til forretning. Men også, at den samlede danske innovationsindsats er for spredt og uden tilstrækkelig sammenhængskraft.

”Vi kan ikke blive ved at få rapporter med anbefalinger om, at vi ikke er gode nok til at sammenkitte mange aktører. Dels er det nødvendigt med partnerskaber, fx i de store grønne projekter, hvor mange vinkler og fagligheder, også samfunds- og humanvidenskabelige, til adfærdssiden skal kobles. Dels at vi har mange offentlige instanser, der let lever i hver sin silo, samt mange private fonde med store midler. Så vi skal her koordinere fra neden og med respekt. Kort sagt skal vi være limen, der aktivt sætter de rigtige i forbindelse med hinanden og sikrer det hele holder sammen fra den lokale iværksætter til EU,” fastslår fondens nye direktør. Ud fra evalueringen og input fra fondens tre kundegrupper, virksomheder, vidensinstitutioner og iværksættere, har bestyrelsen lagt sig fast på fire strategiske fokusområder for fondens arbejde over de næste fem år (se faktaboks).

Mere for mindre. Turnaround med mere for mindre

Anne-Marie Levy Rasmussen har kun siddet i spidsen for den offentlige fond siden februar i år, og her 100 dage og en COVID-19-hjemsendelse senere er hun klar til at tilpasse organisationen til den nye strategi, som bestyrelsen har vedtaget:

”Selvom vi har fået 350 mio. kr. ekstra som en del af regeringens hjælpepakke til trængte iværksættere og virksomheder, er vi nødt til nedbringe egne omkostninger, der er blevet for høje.” Fonden har lige sagt farvel til 14 medarbejdere og vil sige goddag til ni nye, gerne med iværksætterbaggrund, hvoraf en del skal ud til de regionale erhvervshuse og til nogle af universiteterne og herfra binde tingene sammen. For det er strategien, der bestemmer kompetencerne, ikke omvendt.

Samtidig har Innovationsfonden skullet fuldende den udflytning, den forrige regering vedtog i 2018. Mange ville ikke flytte med fra København til Århus, og øverste ledelse har været noget udtyndet. I det hele lægger den ny direktør ikke skjul på, det var en organisation, der havde været gennem en svær periode, hun kom til. 60 % af medarbejderne er ansat inden for de seneste 15 måneder.

”I så stor en reorganisering har vi kigget fra top til bund, i alle personalegrupper, i alle teams på alle lokationer. Det er ikke en grønthøster, men omvendt har det været vigtigt for mig at bidrage, selvom det er gået hårdest ud over de administrative støttefunktioner,” siger Ann-Marie Levy Rasmussen og fortsætter, inden hun skal ind og på stormøde-kald med medarbejderne: ”Jeg må bare sige, jeg er dybt imponeret af, hvordan de har taget alle de her omstillinger og holdt driften i gang.”

Hvor åbenbar succesen er, ses fx af, at DI lige i sin plan for 100 initiativer, der skal få Danmark ud af krisen, foreslår 1,4 mia. kr. mere tilført Innovationsfonden. Omvendt er det også klart, at der i nogle kunders øjne er nogen vej, før alt er gearet som en moderne tværgående tænkende, agil og digital organisation. ”Det hele kommer ikke til at lykkes, og det ved vi også godt, men vi rækker hånden ud,” når direktøren at sige. Fx har Innovationsfonden i en proces omkring det nye Innobooster People-program haft tre repræsentanter for bestyrelsen i DanBAN og har lige inviteret endnu flere business angels med vækstiværksættererfaring ind til at vurdere, hvilke startups det er værd at fastholde lyse hoveder i.