Hvorfor går pensions-kasserne udenom at tilføre kapital til dansk venture?

Hvorfor går pensions-kasserne udenom at tilføre kapital til dansk venture?  Det har miljøet længe diskuteret og undret sig over. Carsten Steno, Økonomisk Ugebrev har spurgt Christian Motzfeldt, fhv. direktør for Vækstfonden og investor Michael Moesgaard AndersenVi bringer analysen i samarbejde med Økonomisk Ugebrev – Prøv én måned på ØU WEB for 1 krone med adgang til alle artikler.

Hidtil har danske pensionskasser stort set holdt sig væk fra investeringer i dansk venture, fordi de historiske afkast har været dårlige. Men det har ændret sig dramatisk i de senere år, hvor ventureinvesteringer har givet rigtig gode afkast. Det gælder f.eks. Danmarks største venturefond, Seed Capital, der i 2020 har præsteret et afkast på 890 mio.kr., eller næsten 100 pct. af den investerede kapital.

Alligevel viser Økonomisk Ugebrevs rundspørge til seks store pensionskasser, at dansk venture fortsat vil udgøre en meget beskeden del af de alternative investeringer i pensionskasseregi.

To pensionskasser investerer slet ikke i venture, mens fire andre investerer en smule, men fortrinsvis i udenlandsk venture eller via Dansk Vækstkapital, som på Vækstfondens vegne investerer i dansk venture.

USA er foran

Derved risikerer de at gå glip af store afkast, mener tidligere adm. direktør i Vækstfonden Christian Motzfeldt. Han peger på, at USA er foran Europa og Danmark, når det gælder nye højteknologiske virksomheder og platforms-virksomheder, og det skyldes i høj grad, at amerikanske universiteter og pensionsfonde investerer massivt i ventureselskaber, der finansierer de nye virksomheder. ”De ser investeringer i venture som et led i en klog porteføljeforvaltning, mens danske pensionsfonde ser venture som en alt for stor risiko. De danske fonde drives og styres af makroøkonomer, som ofte er langt væk fra investeringsmiljøet. De går efter langsigtede, stabile afkast uden den store risiko. Men de er blevet sværere at opnå i det nuværende lavrente-miljø”, siger Christian Motzfeldt.

Han påpeger, at den beskedne pensionskasseinteresse for venture betyder, at mange nye lovende danske virksomheder går til udlandet efter kapital. Det betyder, at de i længden i endnu højere grad end ellers har fokus på udlandet, og derfor vokser mindre herhjemme.

Den samme kritik kommer fra Michael Moesgaard Andersen, storinvestor og serieiværksætter, der peger på, at næsten halvdelen af de 50 største dansk-startede tech-virksomheder ikke længere er i Danmark. Selskaber, der ifølge Moesgaard har skabt 48.000 nye arbejdspladser og en værditilvækst på 500 mia. kr. indenfor de seneste tre år.

Også Seed Capitals ledende partner Ulla Brockenhuus-Schack har sluttet sig til kritikken og peger på, at kapitalen til ventureinvesteringer i danske virksomheder fortrinsvis kommer fra statens vækstfond, famliekontorer, private investorer og udlandet, men ikke fra pensionskasserne.

Små beløb

Økonomisk Ugebrev har spurgt seks pensionskasser, hvor stor en del danske ventureinvesteringer udgør af deres samlede investeringer. To pensionsselskaber, nemlig P+ og AP Pension har slet ikke venture som fokusområde. PFA havde ved udgangen af 2020 investeret 240 mio. kr. i dansk venture. Generelt udgjorde ventureinvesteringer i PFA 1,5 mia. kr., eller 3,2 pct. af de samlede alternative investeringer. Industriens Pension investerede 150 mio. kr. i dansk venture i 2020 og 1,1 mia. i segmentet i alt.

Pensionskassens samlede investeringer i venture, fortrinsvis udenlandsk, udgør 8,3 mia. kr., eller 38 pct. de unoterede aktier.

PensionDanmarks venture-investeringer udgør beskedne 4 pct. af de samlede investeringer inden for kategorien unoterede aktier. Desuden har kassen investeret i Dansk Vækstkapital, der investerer i danske venturefonde. Danica investerede i 2020 68 mio. kr. i dansk venture. Dette skal ses i forhold til, at der i 2020 alene i følge Vækstfonden blev investeret knap 4 mia. kr. i dansk venture, fordelt på 68 investeringer.

I Aktive Ejere, der repræsenterer ventureselskaberne, ser man meget gerne, at pensionskasserne investerer mere i venture: ”Vi oplever ofte, at lovende danske virksomheder flytter til udlandet, fordi der mangler risikovillig kapital herhjemme. Hvis bare en lille del af de formuer, som pensionskasser forvalter, blev investeret i danske starts ups, ville det skabe bedre forudsætninger for vækst og fastholdelsen af virksomheder i Danmark”, siger kommunikationschef i Aktive Ejere, Mads Havskov Hansen.