Hva’ Hvor Ska’ Vi Hen, Du #6. Lars Jensen, Scale Capital om venture markedet i ´23

Det er i særklasse ikke let at spå om early stage markedet i 2023. I dag giver Lars Jensen sit bud. Han beretter om nye trends hos LP’s, om langsigtede trends som pejling for investeringsstrategien i Scale Capital, og hvilke teknologier de er tilbageholdende overfor, når målet er 10x værdiforøgelse.

1. De kursfald, vi har set, betyder, at man nu kan købe solide globale value-aktier til kurser, der svarer nogenlunde til det, vi så, da aktierne under covid-krisen var presset i bund, har det lydt fra fx Jeppe Christensen, Maj Invest. Hvilke konsekvenser vil vi se fra de noterede til de unoterede tech- og vækstaktier af de fald, som inflationen forårsager? Og hvad giver det evt. af muligheder?

 

”At kapital er blevet dyrere, påvirker selvfølgelig også værdisætningerne på det unoterede marked negativt. Det er særligt hos de vækstaggressive startups og scaleups, at vi har set de største fald, som i nogen tilfælde har været mere end 50-60 pct. Men hvis man har fokus på at investere ind i løsninger, som skaber 10x værdiforøgelse ude i virksomhederne, og hjælper dem med at løse deres vigtige problemer – og naturligvis undlader at betale for meget for dem – så laver du gode afkast uanset om markedet går op, ned eller sidelæns.

Vi kommer ind til den rigtige pris ved at bruge meget tid med iværksætterne før investeringen og demonstrere den værdi, som vi kan komme med via vores ejerskab – særligt hvordan vi hjælper dem med at vinde på det amerikanske marked. Vores investeringsstrategi er ikke at gå ind i høj-multiple investeringer, og vi har indtil videre ikke set nedskrivninger i vores portefølje.”

 

2. Hvilke teknologier tror du på i 2023 – hvilke ikke?

 

”Vores investeringsfokus koncentrerer sig om fem temaer, som vi ser store muligheder i, og som drives af nogle underliggende sekulære trends: Fremtidens arbejde, Digital sundhed, Deep tech, Industri teknologi, og Bæredygtighed. Der ligger jo et væld af teknologier herunder, og vi bruger en del tid på at forstå den teknologiske udvikling og use cases.

Til fælles for vores investeringer er, at vi ikke investerer i meget umodne markeder eller i teknologier, som endnu ikke har bevist noget. Vi ser bl.a. XR teknologierne, altså virtual reality, augmented reality og mixed reality, som nogle forholdsvis umodne teknologier/markeder, hvor use cases ikke helt er der endnu til, at vi kan lave investeringer i 10x value-add løsninger.”

 

3. Peter Juhl Nielsen, director og kapitalfondsspecialist i Industriens Pension, forudser, at kapital- og venturefonde må springe fonde over eller f.eks. halvere det beløb, de kommer med. Hvad er jeres prognose, og hvordan mærker I udfordringer med at rejse kapital fra LP’s?

 

”Vi rejser i øjeblikket vores tredje teknologifond, og kan mærke, at især institutionelle investorer er tilbageholdende med kapitalen. Men for mange private investorer og familiekontorer er stemningen mere opportunistisk, og de ser en god mulighed for at komme billigt ind i det unoterede marked i øjeblikket. Derfor har vi også haft god succes med at rejse kapital fra netop disse investorer; omkring 260M DKK på lidt over seks måneder.

For de venturefonde, som ikke når deres fundraising-målsætning, og må lukke fonden på en mindre fondsstørrelse, vil strategien være at lave færre investeringer og/eller reducere investeringsbeløbet. Men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting; investorerne bliver måske mere selektive i investeringerne og mere aktive i porteføljen.”