Hva’ Hvor Ska’ Vi Hen, Du #2. Helle Uth, PSV om venture markedet i ´23.

Det er i særklasse ikke let at spå om early stage markedet i 2023. I dag giver Helle Uth, PreSeed Ventures, sit bud. Helle peger på, hvilke segmenter der er vindere i ’23, og hvorfor året byder på nye terms- og krav til founders fra investorer som vil efterspørge ’true product-market-fit’. Og så sender hun appel til LP’s fra pensionskasser til familiefonde om at investere via fonde.

1. Hvilke segmenter/sektorer tror du på i 2023, hvilke ikke?

 

”I vores fond, PSV Tech01, er vi relativt opportunistiske, og ser gerne på startups fra alle sektorer, så længe de er teknologidrevne og bruger software til at gøre verden til et bedre sted. Det har været vores mål fra start – og er det fortsat. Når det så er sagt, så er der nogle områder, vi synes er mere spændende end andre. Vi bliver kun mere og mere optaget af de store udfordringer, vi står overfor i verden, og håber derfor på at se mange startups – uafhængigt af sektor – være bevidste om sustainability, deres aftryk på verden, og hvordan lige præcis dét de laver, kan være med til at løse nogle af de globale udfordringer, vi står overfor.

Personligt tror jeg, at vi vil se flere vigtige virksomheder blive bygget indenfor fx cybersecurity og privacy, så det bliver lettere at styre hvordan og hvad vi deler med hinanden i cyberspace. Det bliver kun en større og større udfordring, og vi har brug for flere startups som fx Openli og Muninn, der kan være med til at sikre Danmarks styrkeposition, hvor vi er kendt for vores store transparens og samarbejdsvillighed på tværs af brancher og myndigheder.”

 

2. Hvor kommer pengene fra modsat tidligere? Hvilke LP’s vil vi se være med i og bag fondene?

 

”Vi har ATP med i vores PSV Tech01 fond, og jeg synes, at det er fantastisk, at de læner sig frem, og spiller en vigtig rolle, når der bliver skabt nye virksomheder ud af Danmark. Det håber vi naturligvis på, at andre pensionskasser også vil synes, er interessant, når vi starter fundraising til vores fond 2 sidst i 2023.

Herudover så tror jeg, at flere og flere familiekontorer vil få øjnene op for at investere i venture. De største familiekontorer er allerede med, men vi har mange familier i Danmark, som har gjort det godt i generationer, og har potentialet til at kunne investere i startups. Og på den måde bliver de også en vigtig del af fødekæden i vores økosystem, som bliver bedre og bedre til at støtte nye vækstvirksomheder.

Særligt for familiekontorerne kan det også give rigtig god mening at investere via en fond, så de får en diversificeret portefølje og en afbalanceret risiko, samtidig med at de støtter virksomhederne på det helt tidlig stadie, som ellers ville have været mere risikofyldt at investere direkte i.”

 

3. Vil vi se en ændring i balancen mellem jer som investorer og så founders i terms- og krav for at få investeringer?

 

”Jeg tror, at vi vil se et 2023, der fortsætter hvor 2022 slap. Der vil blive stillet større krav til de startups der skal rejse penge, end man gjorde tilbage i fx 2021. Vi har investeret ud af vores første fond, PSV Tech01, i 2 år nu, og har en række porteføljeselskaber som skal ud at rejse hhv. Seed og Serie A runder i løbet af det kommende år. Her forbereder vi dem på, at det ikke er nok blot at vise en flot fremgang i antal kunder og endda omsætning (selvom det i sig selv er en superflot bedrift). Nej, investorerne vil dykke dybere for at forstå de langsigtede konkurrencemæssige fordele hos virksomheden. De vil kigge på, om virksomheden er på vej mod ”true product-market-fit” – om de ikke blot er dygtige til at få kunder, men også om kunderne er glade for produktet, vil betale for det, samt om produktet er en vigtig del af deres forretning.

Derfor understreger vi også til alle vores porteføljeselskaber, at det er ekstremt vigtigt at måle på brugen af produktet, inden man skalerer salget op. Ellers kan man ende i ”premature scaling”, hvor man får brugt for mange penge på at bygge organisation, mens produktet ikke har bidt sig godt nok fast ude i markedet og hos kunderne.

Det er af den grund særlig vigtigt, at man venter med at skalere, eller træder et vigtig skridt tilbage ”i arbejdsrummet” for at justere produktet med en mindre organisation, indtil kunderne er rigtig glade for produktet. Hvis der bruges for mange penge, inden kunderne ikke kan undvære produktet, så er der, i det marked vi befinder os i nu, en større risiko for, at det bliver svært at få funding til at ”prøve igen”. Uden produkt-marked-fit er det kun de stærkeste af de stærkeste teams, der kan overleve. Og det er ærgerligt, da det er helt naturligt, at mange startups ikke rammer det i første forsøg. Tålmodighed og resiliens bliver derfor to styrke kompetencer i 2023.”