Green tech startups. Hvad kan vi – og hvad mangler vi?

Clean tech er svært at afgrænse og lyder måske lidt WC-rens agtigt. Så kald det bare green tech (eller climate tech) og smid også andre fordomme. For det er ikke bare ret fantastisk et felt for danske startup og scaleups og deres investorer. Det handler om kernen i den grønne omstilling, der skal lykkes. Men i hele Norden mangler vi i den grad grøn vækstkapital til for alvor at skalere vores gode ventures. Vi kigger på ny nordisk rapport om kapital til feltet. 

Skal vi nå klimamålene i 2030 og 2050 rækker hønsehold og sweaterstrik ikke langt. Vi skal tænke i storindustriel skalering af innovativ green tech inden for energi, vand, transport, landbrug, byggeri og anden produktion. Så er sagen brintrør og PtX-anlæg, elskibe og -lastbiler, zero-emissions fødevarer, a-kraftværker på fussionsenergi, ny typer byggematerialer, lagring af CO2 og recirkulation af ressourcer samt meget andet.

 

1600 green tech startups i Norden

EIFO og de nordiske stats-søskende har tilvejebragt et fint nyt studie Cleantech in the Nordics. Market Study 2024 over kapital i feltet. Det viser, at vi har ca. 1600 virksomheder (med over 10 medarbejdere og over 20% vækst). De får finansiering fra de tidlige faser og op til de to svenske Northvolt og H2 Green Steel, der har fået tilført hhv. 50 og 15 milliarder kroner i kapital til deres vækst – og derved halvdelen af al funding for de 1600 undersøgte selskaber i rapporten!

Rapporten deler Cleantech op i 10 sub-vertikaler på baggrund af et framework udarbejdet efter det såkaldte HolonIQ. Sverige dominerer i Norden, alene de to nævnte svenske fylder massivt i deres kategorier Storage og Circular Economy. Men i nogle af de ti står Danmark stærkt. Det gælder fx indenfor vertikalerne agriculture & food tech og carbon markets samt hele det vordende climate finance og data felt.

Den typiske runde er på 3 mio. kr. og kommer et par år inde i vækstrejsen. Og tallet er desværre i green tech faldet mellem 2022 og 2023 fra 59 til 24 startups. Danske green tech virksomheder er hurtigere end de øvrige nordiske lande til at rejse kapital for første gang – dog går der længere tid i de senere runder, hvor Danmark falder bag Norge og Sverige. Så vi har en dansk udfordring med vækstkapital.

 

Den store udfordring: Vækstkapital til green tech

Der er ganske vist tørt krudt og kapital derude. På baggrund af den historiske investeringsadfærd blandt investorerne estimerer rapporten, at i alt 3,4 mia. euro af den samlede nordiske dry powder vil tilfalde danske green tech virksomheder. Men meget mere i sene buyout faser end i ventures. Med rapportens ord: ”It is evident that there is not enough Nordic dry powder available in the market to fund the growth of Nordic cleantech companies.

Så det er – endda i stigende grad – udenlandsk kapital, der går ind og finansierer især de gode nordiske scaleups. De ender dermed med at opkøbe dem og flytte dem ud: “In general, we see a trend of equity funding becoming more and more dependent on foreign investors, whether non-Nordic European funds or funds based outside of the Nordics. The phenomenon is especially clear in later funding rounds and large investments”.

Det nordiske green tech marked, mangler mindst 100 mia. kr. over de næste 5 år i investeringer, ifølge studiet. Så når vi – fx med Erik Balck-Sørensen, EIFO i Bootstrapping podcast 11 – satser på at rejse Growth Capital i Danmark på 10 mia. kr., så er det på en gang rigtig meget at rejse – og dybest set for lidt. Og så tilføjer en af rapportens forfattere, Jakob Sandell, endda, at “This estimate does not include massive funding rounds like those of Northvolt and H2 Green Steel, which would further raise the financing need significantly”.

 

Taber vi vores grønne fremtid til udlandet?

Vi kan simpelthen ikke selv for tiden industrialisere i international skala ud af Norden. Vi har de seneste år behandlet ReMatch, Seaborg, Wiferion og andre eksempler på kapitalintensiv green tech, som vi alt for tidligt måtte sige farvel til. Det har Laurids Bach Sørensen, Nordic Alpha Partners påpeget i mange artikler på Bootstrapping og senest i podcast #6 “Har Danmark opgivet kampen om at skabe fremtidens grønne teknologier? Det er ret enkelt: vi mangler Growth Capital fonde især med pensionskapital, som vil investere i de virksomheder, der skal bære den nybryende del af omstillingen.

Rapporten har på sin sidste side 47 et slående, ganske vist anonymiseret, eksempel på en succesfuld scaleup, der nu skal bruge 350 mio. kr.: ”Roughly half of the required capital is missing – very few Nordic investors able to invest sums large enough” Svaret på det fra en international cleantech investor er så: ”We can support you in your next round, but for this one you’ll still need local funding”.

Best case udgangen på det er så ifølge rapporten: ”Firm finds foreign investor to fund further growth; control and returns of the commercialized innovation gradually shift to outside the Nordics.” Worst case kan vi så overlade til læserens fantasi.